Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ - 0trang

Để thu được kết quả khách quan, chúng tôi tiến hành tổ chức nghiên

cứu, lấy số liệu tại trường Tiểu học Quảng Thạch. Đây là ngôi trường nằm

trên địa bàn xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Ngơi

trường thuộc vùng ven biển của tỉnh Thanh Hóa. Cơ sở vật chất và những

điều kiện cần thiết cho việc dạy và học cũng chưa được đáp ứng đầy đủ. Tuy

điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng trường có một đội ngũ giáo viên tâm

huyết với nghề, nhiệt tình, yêu nghề, mến trẻ.

Hiện tại, trong năm học 2015 - 2016 trường mới tiếp nhận 144 trẻ từ

trường Mầm non Quảng Thạch. Hầu hết trẻ đều là con em xã Quảng Thạch,

một phần ít là chuyển từ địa bàn khác sang học. Bố mẹ các em chủ yếu làm

bên ngành ngư nghiệp, quanh năm đi biển; chỉ có một phần ít là buôn bán nhỏ

lẻ và công chức, viên chức xã nhà.

Tại trường Tiểu học Quảng Thạch chúng tôi tiến hành nghiên cứu ngẫu

nhiên 48 trẻ ở độ tuổi bắt đầu vào lớp 1.

2.2. Nội dung nghiên cứu

2.2.1. Xác định tiêu chí đánh giá sự SSTL đối với việc học của HS

đầu lớp 1 theo trắc nghiệm “Chuẩn đoán mức độ phát triển của HS nhập

học vào lớp 1” của Vitzlack

Trắc nghiệm được thiết kế và bắt đầu đưa vào sử dụng trong những

năm 1969 - 1970 tại Cộng hòa dân chủ Đức của tác giả Gerhat Vitzlack. Vào

những năm 72, phương pháp được quảng bá và sử dụng rộng rãi tại Cộng hòa

dân chủ Đức. Đây là một trong các tổ hợp phương pháp đầu tiên để đánh giá

sự sẵn sàng đến trường của học sinh. Theo quan điểm của Vitzlack, trong tổ

hợp sự sẵn sàng đi học ở nhà trường, thì sự sẵn sàng trí tuệ là một trong

những tổ hợp có vai trò quan trọng nhất.

Trắc nghiệm Vitzlack bao gồm 15 bài tập thực hiện theo thứ tự (cụ thể

xin tham khảo xem phụ lục số 1). Mỗi bài tập hoàn thành được đánh giá bằng

32điểm số theo quy định. Theo tư tưởng của trắc nghiệm, trắc nghiệm đánh giá

mức độ hiện tại của sự phát triển trí tuệ ở 3 khía cạnh: việc học, tư duy và

ngơn ngữ.

Các tiêu chí đánh giá sự SSTL đối với việc học tập của HS đầu lớp 1:

- Mức độ phát triển các năng lực học tập (việc học):

+Kể lại câu chuyện theo tranh sau khi đã được xem về bức tranh đó.

+Ghi nhớ các bài thơ sau khi đã được hướng dẫn cách học thuộc (Nhớ

theo điểm tựa)

+Kiểm tra trí nhớ (Nhớ lại, học thược bài thơ đã học)

+Hiểu nghĩa các tên gọi đồ vật với tư cách là sự hiểu biết chung.

- Mức độ phát triển tư duy:

+Đếm

+Hiểu biết về thứ tự (trật tự) của các con số

+Phân loại đồ vật

+Tập hợp

+Tương tự

+Phân loại màu sắc và hình thức

+Khả năng phân biệt một số loại cảm giác. Vận động tính của bàn tay.

- Mức độ phát triển ngôn ngữ:

+Khả năng nói

+Thiết kế các câu

+Phát âm33Bảng 2.1: Phân bố các bài tập của trắc nghiệm về năng lực học tập

của HS đầu lớp 1

Số thứ tự bàiCác tiêu chítập1. Việc học ( năng lực để học tập)

2. Mức độ hình thành khái niệm

3. Mức độ phát triển ngôn ngữ

4. Hiểu biết chung ( Kiến thức về môi trường xung quanh)

5. Việc làm chủ các quan hệ

6. Những hiểu biết về hình thức và sự khác biệt giữ chúng

7. Năng lực phân hóa các dạng cảm giác cơ bản

8. Năng lực làm việc với bút và bút chì, định hướng trong

khơng gian vi mô2, 12

1, 3, 9

1, 13 - 15

1, 3

5, 6, 7, 4

10

10, 11, 8, 9

112.2.2. Khảo sát, đánh giá thực trạng về sự sẵn sàng tâm lí đối với việc

học tập của học sinh đầu lớp 1

Mục đích: Nhằm thu được số liệu nghiên cứu một cách chính xác về

thực trạng về sự sẵn sàng tâm lý đối với việc học tập của học sinh đầu lớp 1

tại hai trường Tiểu học Quảng Ngọc và trường Tiểu học Quảng Thạch thuộc

địa bàn huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

Nội dung: Thực nghiệm xác định sự sẵn sàng tâm lí đối với việc học

tập của 96 trẻ trong độ tuổi ( là số khách thể chính xác sau khi đã làm sạch

phiếu) tới trường bằng bộ trắc nghiệm “Chuẩn đoán mức độ phát triển của

học sinh nhập học vào lớp 1” của Vitzlack.

Cách tiến hành: Chủ yếu tiến hành nghiên cứu dưới hình thức với từng

cá nhân. Tuy nhiên với những bài tập cần thảo luận thì được tổ chức tiến hành

cho học sinh theo nhóm.

Cách đánh giá: Dựa vào bảng tính điểm trắc nghiệm “Chuẩn đoán mức

độ phát triển của HS nhập học vào lớp 1” của Vitzlack theo từng bài tập và

các tiêu chí chung.34Bảng 2.2 Bảng đánh giá trắc nghiệm “Chuẩn đoán mức độ phát

triển của HS nhập học vào lớp 1” của Vitzlack

I. Khả năng học

1. Kể chuyện theo tranh

Rất tốt

7

Tốt

5

Kể được một phần

3

Mơ tả các hình vẽ

2

Khơng kể được

03. Ý nghĩa của các đồ vật

9

6

8

5

7

4

6

3

5

2

4

1

0–3

0

12a

0

8

1

6

2

5

3–4

4

5–8

3

9 – 10

2

11

1

12

0

12b. Đánh giá các lỗi

Đúng

7

Nhắc lại theo từ

5

Nhắc lại theo ý

3

Một ý nào đó

2

Truyền đạt khơng có

12a

0

9

1

7

2–3

6

4

5

5–7

4

8–9

3

10 – 11

2

12

1

2b. Đánh giá các lỗi

Đúng

8

Nhắc lại theo từ

5

Nhắc lại theo ý

3

Một ý nào đó

2

Truyền đạt khơng

0

có nghĩa

2c. Phản ứng với sự trợ

giúp

Sử dụngnghĩa4Sử dụng một phần2Không sử dụng1II. Mức độ phát triển ngôn ngữ

13. Khả năng biểu đạt

14. Cấu trúc câu

15. Phát âm

Nói lưu loát,

8

Câu được thiết

8

Rất rõ ràng

8

35Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×