Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA QUỸ HỖ TRỢ PHỤ NỮ NGHÈO

HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA QUỸ HỖ TRỢ PHỤ NỮ NGHÈO

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Tiếp tục cho vay các thành viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo, thu nhập thấp; phụ

nữ yếu thế: phụ nữ khuyết tật, phụ nữ chịu ảnh hưởng của HIV, phụ nữ hồn lương tái

hòa nhập cộng đồng... phụ nữ nơng thơn mất việc làm do chuyển đổi mục đích sử dụng

đất, do doanh nghiệp bị phá sản…

- Địa điểm cho vay: tập trung vào các địa bàn khó khăn tại 14 chi nhánh: Bình

Thuận; Bình Phước, Cần Thơ, Điện Biên, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Lạng Sơn, Ninh

Thuận, Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Tây Ninh, Sơn La, Vĩnh Long.

- Không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng cường huy động

phát triển nguồn vốn, nâng cao chất lượng các khoản cho vay, tăng cường kiểm soát

việc sử dụng vốn và những hỗ trợ như cách làm ăn, khoa học kỹ thuật cho thành viên

sau khi vay, đặc biệt là nâng cao nghiệp vụ cho các tổ/nhóm trưởng và nâng cao năng

lực quản trị, điều hành của cấp quản lý.

Thiếu vốn đầu tư sẽ ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, đến sự thoát nghèo bền

vững của phụ nữ nghèo cũng như hiệu quả của các chương trình cho vay. Vì vậy cần

phải đảm bảo đủ vốn cho các hội viên phụ nữ nghèo cần vay vốn sản xuất: cần thực

hiện rộng rãi “xã hội hoá” nguồn vốn cho vay bằng sự phối hợp giữa Quỹ hỗ trợ phụ

nữ nghèo với các tổ chức hội, với chính quyền cơ sở, nhằm đảm bảo cung cấp đủ vốn

sản xuất cho các hội viên phụ nữ nghèo; Trong công tác cho vay cần chú ý hoạt động

thẩm định, giám sát mục đích sử dụng vốn vay nhằm cung cấp đủ vốn và kịp thời hỗ

trợ vốn cho phụ nữ nghèo; đối với các thành viên sau khi thoát nghèo cần kéo dài thời

gian hưởng các chính sách hỗ trợ thêm khoảng thời gian 1- 2 năm nữa nhằm giúp họ có

thể thốt nghèo bền vững.

- Giữ vững và nâng cao chất lượng tín dụng, giảm tình trạng nợ q hạn, nợ xấu

xuống mức thấp nhất có thể được;

- Tiếp tục tuyển dụng và đào tạo đội ngũ cán bộ nhân viên đủ tiêu chuẩn nhằm

đáp ứng được yêu cầu cơng việc;

75- Đảm bảo kết hợp hài hồ giữa mục tiêu tăng trưởng lợi ích về kinh tế và xã hội góp

phần vào cơng cuộc xóa đói giảm nghèo của đất nước.

4.1.2 Những nội dung cụ thể:

Về huy động nguồn cho vay: Trong giai đoạn tiếp theo Quỹ tiếp tục huy động

các nguồn vốn cho vay từ ngân sách nhà nước 50%, từ các nguồn tài trợ khác 10%, từ

nguồn tiết kiệm của thành viên 10% dự kiến như sau:Bảng 4.1 Dự kiến nguồn vốn hy động

Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo giai đoạn 2016-2020

Đơn vị: nghìn đồng

NămTổng số tiền dự kiến huy động201692.750.0002017106.850.0002018121.000.0002019137.150.0002020151.250.000Tổng cộng609.000.000Về kế hoạch cho vay vốn trong giai đoạn 2016-2020

Cho vay vốn theo mục đích sử dụng vốn:76Bảng 4.2 Bảng tỷ lệ mục đích cho vay vốn của

Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo giai đoạn 2016- 2020

Mục đích sử dụng

vốnTỷ lệ %/tổng nguồn vốn huy động

đượcChăn ni25%Trồng trọt20%Bn bán55%Khác5%Tổng100%Định hướng đa dạng hóa mục đích cho vay vốn giúp cho Quỹ hỗ trợ phụ nữ

nghèo giảm thiểu được rủi ro tín dụng khi chỉ tập trung đầu tư vào một mục đích sử

dụng vốn là nơng nghiệp (chăn ni và tròng trọt).

Về sản phẩm:

Đa dạng hố các sản phẩm, thiết kế thêm các sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu

thực tế của các thành viên, duy trì phương thức cho vay theo tổ vay vốn tiết kiệm.77Có chính sách lãi suất phù hợp vừa tạo ra lợi nhuận cho Quỹ vừa thu hút được

khách hàng.

Về cơng tác tín dụng:

Tiếp tục tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng như thẩm định chặt

chẽ; thường xuyên đi sâu tìm hiểu nắm bắt kịp thời những diễn biến về tài chính, tình hình

sản xuất kinh doanh để có biện pháp kịp thời điều chỉnh hướng đầu tư cho hợp lý. Theo dõi,

quản lý món vay của các thành viên chặt chẽ, hiệu quả.

Thủ tục hồ sơ phải làm đầy đủ, bảo đảm hợp lệ.

Đẩy mạnh hoạt động cho vay để tăng dư nợ đạt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra

nhưng vẫn giữ vững và nâng cao chất lượng tín dụng, đảm bảo tỷ lệ an tồn tối thiểu và

ln duy trì khả năng thanh tốn cao.

Cho vay ln lấy chất lượng tín dụng làm đầu: Thủ tục đơn giản, thuận tiện; đáp

ứng kịp thời nhu cầu vốn cho thành viên. Thu hút những thành viên sản xuất kinh doanh

giỏi, tạo điều kiện để họ gắn bó lâu dài với Quỹ.

Về đảm bảo cơ sở vật chất làm việc và quyền lơị người lao động:

- Đầu tư mua sắm các trang thiết bị cần thiết để phục vụ nhiệm vụ kinh doanh,

sử dung hiệu quả các công cụ đã mua sắm đảm bảo giữ tốt dùng bền.

- Quan tâm đến điều kiện làm việc, đời sống vật chất, tinh thần của người lao

động; đảm bảo thực hiện đúng các nghĩa vụ của đơn vị sử dụng lao động đối với người

lao động theo Luật lao động.

Về công tác đào tạo, quy hoạch cán bộ:

Tuyển dụng cán bộ đủ tiêu chuẩn, khuyến khích việc học tập nâng cao trình độ

chun mơn. Tổ chức các lớp đào tạo tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ các cấp

để đáp ứng được nhu cầu công việc.78Nâng cao trình độ cán bộ tín hơn nữa theo hướng cho vay trên cơ sở hiểu biết

khách hàng. Tạo điều kiện để nhân viên phát huy hết khả năng của bản thân.

Về công tác kiểm tra giám sát

Thường xuyên đi sâu tìm hiểu nắm bắt kịp thời những diễn biến về kinh t ế

xã hội ở địa phương, tình hình sản xuất kinh doanh của dân cư ở địa bàn để có biện pháp,

kế hoạch cho hợp lý.

Hồ sơ vay vốn phải ghi đầy đủ, cụ thể và chính xác các yếu tố quy định, phải có

đầy đủ chữ ký và dấu xác nhận. Theo dõi, quản lý món vay của các thành viên chặt chẽ,

hiệu quả.

Thực hiện nghiêm chỉnh và đẩy đủ quy chế cho vay: Thẩm định trước, trong và

sau khi cho vay đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích, hiệu quả sử dụng vốn vay

cao.

Kiểm tra phương án sản xuất kinh doanh, dự án sản xuất kinh doanh của thành

viên vay vốn một cách kỹ càng.

Theo dõi sát sao tình hình trả nợ gốc và lãi của thành viên để có thể giảm thiểu

tối đa tình hình xảy ra nợ q hạn, nợ khó đòi. Đơn đốc các thành viên trả nợ đúng thời

hạn trong hợp đồng.

4.2. Các giải pháp quản lý hoạt động tín dụng của Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo

trong giai đoạn 2016 - 2020.

4.2.1 Giải pháp về phát triển sản phẩm:

Do phải đối mặt với vấn đề cầu về các dịch vụ tài chính ở các vùng nơng thơn có

tính thời vụ cao nên Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo cần xây dựng các sản phẩm phù hợp

mang đặc tính thời vụ cao để đáp ứng được nhu cầu của các thành viên. Ví dụ, Quỹ cần

xây dựng các sản phẩm có thời gian ngắn hạn với mức vốn cao hơn. Vì hiện tại ở Quỹ

mức vốn có mang tính thời vụ 3 – 6 tháng chỉ có mức thấp từ 1-3 triệu nên chưa đáp79ứng được nhu cầu của khách hàng. Do vậy Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo cần xây dựng sản

phẩm phù hợp hơn để đáp ứng được số đông khách hàng.

Ngoài ra, từ nghiên cứu khảo sát cho thấy, mức vốn vay hiện tại của Quỹ chưa

đáp ứng đủ nhu cầu của thành viên vay vốn. Kết quả điều tra, có đến trên dưới 60%

thành viên điều tra nói mức vay vẫn còn thiếu và ý kiến đánh giá của các cán bộ quản

lý cũng cho thấy có trên 50% đồng ý về vấn đề này. Vì vậy Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo

cần tập trung phát triển nguồn vốn và đảm bảo đủ vốn cho người nghèo vay trong giai

đoạn tới.

Do vậy Quỹ cần xây dựng sản phẩm mức vốn cao hơn để đáp ứng đủ nhu cầu

của thành viên và các thành viên không phải vay từ các nguồn khác với lãi suất cao

hơn. Từ đó cũng hạn chế được tình trạng vay tín dụng đen tại các vùng nơng thơn.

Bên cạnh đó, Quỹ cũng cần nghiên cứu các sản phẩm có thời gian vay vốn dài

hơn (hiện tại các khoản tín dụng cung cấp đều là khoản vay ngắn hạn từ 3 tháng – 1

năm). Do vậy Quỹ cần xây dựng sản phẩm vay vốn trung hạn và dài hạn từ 2 - 3 năm

với mức vốn cao hơn từ 15 - 20 triệu đồng để tạo điều kiện thuận lợi cho các thành

viên vay vốn có đủ thời gian sản xuất kinh doanh hiệu quả và có khả năng hồn trả cao

hơn trả của Quỹ hiện tại theo tháng là hợp lý chỉ có 70.4% nên Quỹ cũng cần xây dựng

thêm các sản. Đối với hình thức hồn trả theo tháng, qua nghiên cứu tác giả thấy tỷ lệ

đánh giá hình thức hồn phẩm đa dạng về hình thức hồn trả: hồn trả theo tuần, hồn

trả theo tháng, hồn trả theo q thì sẽ phù hợp hơn so với sản phẩm hiện tại chỉ hoàn

trả theo tháng. Sự đa dạng, phong phú về sản phẩm cũng giúp cho thành viên có nhiều

lựa chọn sản phẩm phù hợp với hoạt động kinh tế của thành viên và giúp tăng hiệu quả

hoạt động cho Quỹ.

4.2.2 Giải pháp về phương thức tổ chức cho vay và quy trình thẩm định.

Về phương thức tổ chức cho vay vốn:80Để hoạt động hiệu quả và bền vững Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo cần giữ vững

nguyên tắc “không bao giờ từ bỏ họp tổ”. Và cần giữ vững hình thức cho vay theo

nhóm nhằm thúc đẩy tạo nên các nhóm liên đới trách nhiệm, cung cấp cho đơn vị quản

lý kiến thức về khả năng quản lý sổ sách, giám sát món vay tới từng thành viên của

nhóm... từ đó tổ chức hạch tốn vay theo từng nhóm chứ khơng tới từng thành viên

nữa.

Về quy trình thẩm định:

Khâu thẩm định hồ sơ vay vốn có vai trò rất quan trọng. Việc nâng cao chất

lượng của khâu thẩm định giúp cho Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo chọn được đúng đối

tượng cho vay, nguồn vốn của Quỹ có ý nghĩa hơn trong cơng cuộc xóa đói giảm

nghèo cũng như giảm thiểu được rủi ro nợ xấu thấp nhất có thể xảy ra.

Để tránh xảy ra rủi ro tín dụng cho cả khách hàng vay vốn lẫn Quỹ hỗ trợ phụ

nữ nghèo phải làm tốt khâu thẩm định hồ sơ vay vốn. Để cơng tác thẩm định được tốt

đòi hỏi phải có đầy đủ các thơng tin cần thiết cho q trình thẩm định như: thông tin về

khách hàng vay vốn, về phương án sản xuất kinh doanh của người vay... Ngoài ra còn

có những thơng tin khác liên quan như thơng tin về thị trường, về môi trường kinh tế

xã hội. Các thơng tin này có đầy đủ và chính xác mới có thể đưa ra được quyết định

đúng đắn.

Nguồn thơng tin chủ yếu là do người vay vốn cung cấp do đó mà nguồn này

khơng phải lúc nào cũng trung thực. Do đó để thẩm định tốt cán bộ tín dụng cần thu

thập thêm thông tin từ một số nguồn khác như nói chuyện trực tiếp với người vay để

lấy thêm tin tức, vào nhà của người vay để xác nhận một số thông tin, hỏi những người

biết rõ người vay.

Từ những thơng tin thu thập được cần xác định chính xác mục đích vay vốn

thực sự của khách hàng, khả năng tài chính của khách hàng, tư cách của người vay, khả

năng thành công của phương án sản xuất kinh doanh của người vay. Sau đó cán bộ tín

81dụng phân tích, đánh giá về khách hàng vay vốn, kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của

các tài liệu do khách hàng cung cấp, phân tích tính khả thi, khả năng trả nợ của phương

án sản xuất kinh doanh, từ đó đưa ra đề xuất cho thành viên vay vốn hay khơng.

Bên cạnh đó Quỹ cần cải tiến quy trình thẩm định nhanh hơn, rút ngắn thời gian

thẩm định, tránh để thành viên chờ đợi lâu tuy quy trình vẫn phải đảm bảo kết quả tốt.

Thủ tục hồ sơ vay vốn có ảnh hưởng đến việc tiếp cận vốn của hội viên phụ nữ nghèo.

Thủ tục rườm rà phức tạp gây khó khăn cho người vay và khơng đảm bảo được tính kịp

thời của nguồn vốn cho hội viên phụ nữ nghèo. Theo kết quả nghiên cứu cho thấy có

tới 20.4% khách hàng phàn nàn là thủ tục vay vốn rườm rà, gây khó khăn cho người

vay vốn (đặc biệt là đối với những khách hàng có trình độ dân trí thấp, không biết đọc,

viết). Điều này ảnh hưởng rất lớn đến cơng tác giảm nghèo tại các địa phương có

nguồn vốn vay của Quỹ. Do đó, tác giả nhận thấy cần phải tiếp tục cải tiến thủ tục hồ

sơ vay vốn nhằm rút ngắn được thời gian vay vốn và cung cấp nhanh chóng kịp thời

vốn đến cho hội viên phụ nữ nghèo.

Tại Quỹ hiện tại đang thực hiện cho vay theo tổ/nhóm và tổ chức thu vốn, giải

ngân vào một ngày cố định trong tháng. Tuy nhiên Quỹ cần quy định ngày làm việc cụ

thể, nên sắp xếp 1 tuần có một ngày làm việc với tổ vay vốn về xét duyệt cho vay, tránh

tình trạng yêu cầu số lượng vay vốn của tổ/nhóm phải đủ lớn thì cán bộ tín dụng mới

làm thủ tục cho vay sẽ làm giảm đi tính kịp thời của nguồn vốn.

Thực tế cho thấy, kết quả hoạt động tín dụng những năm qua cho thấy phụ nữ

quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả hơn nam giới. Vì thế, đây là một lợi thế cho Quỹ

hỗ trợ phụ nữ nghèo cung cấp vốn cho các hội viên phụ nữ nghèo thông qua Hội phụ

nữ xã, tuy nhiên cần cải tiến thủ tục cho vay là rút ngắn thời gian làm thủ tục vay từ

khâu xét duyệt đến khi cho vay chỉ nên trong vòng 1 tuần.824.2.3. Giải pháp về đào tạo đội ngũ cán bộ nhân viên

Đối với bất kỳ một tổ chức nào nhân tố con người luôn là nhân tố quan trọng

hàng đầu.Khi nhân tố con người được nâng cao thì hiệu quả của tổ chức được nâng lên

rõ rệt. Vì vậy muốn nâng cao chất lượng tín dụng thì một yếu tố khơng thể thiếu được

đó chính là đội ngũ cán bộ nhân viên. Tuy nhiên, hiện tại cán bộ của Quỹ kiêm nhiệm

đến 86% do đó hiệu quả việc khơng cao, vì cán bộ Hội kiêm nhiệm có nhiều việc lại

chưa có nhiều kinh nghiệm trong quản lý tín dụng nên trước hết để có cán bộ tận tâm

giành nhiều thời gian thì cần tuyển cán bộ chuyên trách.

Hiện tại, chất lượng hoạt động thẩm định hồ sơ vay vốn của Quỹ hỗ trợ phụ nữ

nghèo chưa tốt, do trình độ của cán bộ tín dụng còn hạn chế. Mặt khác, do bị hạn chế

về thời gian nên cán bộ tín dụng khó có thể thẩm định một cách chuẩn xác, khơng có

sai sót; do cán bộ tín dụng khơng thể có đủ kiến thức tổng hợp để có thể thẩm định

những dự án thuộc các lĩnh vực khác nhau (vì định hướng trong giai đồn từ 20162020 Quỹ sẽ mở rộng các dự án cho vay về trồng trọt, chăn ni, bn bán, khác...)

nên u cầu đòi hỏi cán bộ phải có nghiệp vụ chuyên sâu để thẩm định cá hồ sơ vay

vốn, dự án vay vốn phát sinh trong thực tế.

Ngồi ra, hoạt động tín dụng là một lĩnh vực đặc biệt vì hàng hố là tiền tệ, có

tính nhạy cảm cao. Vì vậy rủi ro tín dụng là khơng thể tránh khỏi và hết sức đa dạng.

Ngồi những rủi ro khách quan như: mơi trường kinh tế có những biến động ngồi dự

kiến gây hậu quả không tốt cho khách hàng và Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo; thông tin

không cân xứng giữa các chủ thể tham gia q trình cấp tín dụng; do những thay đổi,

điều chỉnh chính sách của nhà nước; mơi trường pháp lý thay đổi; còn có trường hợp

do trình độ hạn chế và sự gian lận của cán bộ tín dụng. Khi cán bộ tín dụng cố ý làm

sai thì hậu quả thật khó lường. Do vậy để ngăn ngừa vi phạm và xây dựng một đội ngũ

cán bộ giỏi việc u nghề thì cũng cần có một số giải pháp:83Cần tuyển chọn cán bộ một cách cẩn trọng, tránh tuyển những người có tư cách

đạo đức khơng tốt. Cần tuyển những ngưòi có nhân cách tốt, có chun mơn nghiệp vụ

và lòng yêu nghề. Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo cần xây dựng đội ngũ cán bộ tinh thông

nghiệp vụ, linh hoạt sáng tạo trong quản lý điều hành, thạo tay nghề trong thực thi

nhiệm vụ. Cần nâng cao chất lượng cán bộ, lấy con người làm động lực chính cho sự

phát triển. Chú trọng đến việc đào tạo đội ngũ cán bộ chất lượng cao, có tâm, có tầm,

tâm huyết với người nghèo, năng động, dễ thích nghi với sự đổi mới và phát triển

nhanh của khoa học công nghệ và nền kinh tế. Sau đây là các nội dung Quỹ hỗ trợ phụ

nữ nghèo cần đào tạo trong thời gian tới, cụ thể:

Xây dựng một đội ngũ chun gia về tài chính vi mơ tại cấp Trung ương để vận

hành hoạt động của Quỹ bằng cách cử đi đào tạo, học tập tại các ngân hàng quốc tế đã

thành cơng trong lĩnh vực tài chính vi mơ: ngân hàng Garmeen Bangladesh, ngân hàng

Card bank (Philipinese)

Cho cán bộ nhân viên của Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo các cấp tham gia các khóa

đào tạo trong nước của Ngân hàng nhà nước, Học viện ngân hàng, Trung tâm tài chính

vi mơ có cấp giấy chứng nhận về các khóa học: quản lý tài chính vi mơ cho cán bộ chi

nhánh, đào tạo cơ bản về tài chính vi mơ cho nhân viên, khóa học ngắn hạn về xây

dựng, cải tiến và phát triển sản phẩm, lập kế hoạch tài chính, quản trị rủi ro…

Hàng năm Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo Trung ương tổ chức tập huấn cho hội ngũ

cán bộ các cấp (cán bộ chuyên trách và cán bộ kiêm nhiệm) về chuyên môn nghiệp vụ

cần thiết như: thẩm định thành viên, kỹ năng kiểm tra giám sát, kiểm duyệt tính đúng

đắn của chứng từ, sổ sách, báo cáo, các kỹ năng thuyết trình, giao tiếp với khách hàng,

giới thiệu quảng cáo sản phẩm tới khách hàng; kỹ năng sử dụng các phần mềm kế

tốn…

Ngồi ra Quỹ cần tăng cường tập huấn cho cán bộ về phương pháp tiếp cận tổng

thể giải quyết vấn đề nghèo đói; kỹ năng thực hành tổ chức, thực hiện các chính sách,

84phát hiện nhu cầu của cộng đồng; kỹ năng thu thập thơng tin, xây dựng dữ liệu nghèo

đói ở cấp cơ sở; kỹ năng theo dõi diễn biến hội viên nghèo và đánh giá tác động của

các chính sách, dự án. Kiến thức này sẽ giúp cho việc thực hiện và đánh giá kết quả

hoạt động xóa đói giảm nghèo được tốt hơn.

Đối với các tổ trưởng tổ vay vốn tiết kiệm thường bị hạn chế về khả năng

chuyên môn nghiệp vụ tín dụng. Nhưng họ lại là những người góp phần tạo nên kết

quả của Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo thông qua việc xem xét, đề xuất, bảo lãnh, hỗ trợ

vay, theo dõi tình hình sử dụng vốn, thu hồi vốn – lãi, trợ giúp nhau cùng phát triển,

vượt nghèo. Do đó cần chú trọng việc tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ các tổ trưởng vay

vốn – tiết kiệm, tổ/nhóm trưởng vay vốn. Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo nên hướng dẫn việc

thành lập tổ vay vốn – tiết kiệm, tổ/nhóm vay vốn như từ tổ chức họp tổ để kết nạp tổ

viên, bầu ban quản lý Tổ, xây dựng quy chế hoạt động của Tổ, bình xét cơng khai các

hộ có nhu cầu xin vay vốn và đủ điều kiện vay đưa vào danh sách cho vay vốn theo

quy định cho đến tập huấn về thủ tục vay vốn, cách ghi chép sổ sách theo dõi thu lãi,

thu tiết kiệm, kiểm tra việc sử dụng vốn. Tuy nhiên do trình độ các tổ tổ trưởng còn hạn

chế vì vậy phương pháp tập huấn nên theo hướng cầm tay chỉ việc, hạn chế yêu cầu họ

ghi sổ sách quá nhiều từ đó ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của Tổ. Nên tập trung

yêu cầu thực hiện nhiều hơn trong công tác kiểm tra sử dụng vốn vay đúng mục đích

giúp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay.

Ngồi ra Quỹ cần có chính sách nhân sự phù hợp, khuyến khích mọi người

trong cơng việc, làm sao cho họ hăng say, nhiệt tình đem hết khả năng làm việc, góp

phần đạt hiệu quả cao trong kinh doanh. Bên cạnh đó, phải biết duy trì kỷ luật nội bộ,

đưa ra các quy chế, nguyên tắc đòi hỏi mọi người phải tuân theo. Cần có chế độ khen

thưởng kịp thời, chú ý chế độ lương bổng tạo sự gắn bó, đóng góp thiết thực vào sự tồn

tại của Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo. Quỹ nên tiến hành thực hiện quy chế tài chính theo

cơ chế khốn cho chi nhánh dựa vào các yếu tố cấu thành từ nguồn thu và chi để cho85Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA QUỸ HỖ TRỢ PHỤ NỮ NGHÈO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×