Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Khái quát về ngân hàng TMCP Phương Nam

1 Khái quát về ngân hàng TMCP Phương Nam

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trước những khó khăn của nền kinh tế thị trường còn non trẻ và sự tác

động mạnh của cuộc khủng hoảng tài chính khu vực (1997), Ngân hàng Nhà

nước đã chủ trương tập trung xây dựng hệ thống ngân hàng thương mại vững

mạnh. Theo chủ trương đó, Hội đồng Quản trị ngân hàng đã đề ra những

chiến lược tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển sau này của Ngân hàng

Phương Nam:

- Phát triển năng lực tài chính lành mạnh, vững vàng đáp ứng mọi nhu

cầu hoạt động kinh doanh và phát triển kinh tế

- Xây dựng bộ máy quản lý điều hành có năng lực chun mơn giỏi,

đạo đức tốt và trách nhiệm cao. Bảo đảm cho mỗi bước đi của Ngân hàng

Phương Nam luôn đúng hướng, an toàn và phát triển bền vững.

- Trải rộng mạng lưới hoạt động tại các vùng kinh tế trọng điểm của cả

nước, góp phần tạo động lực tích cực cho phát triển kinh tế - chính trị - xã hội

của từng khu vực, đưa Ngân hàng Phương Nam trở thành ngân hàng đa phần

sở hữu lớn mạnh theo mơ hình Ngân hàng thương mại cổ phần của Nhà nước

và nhân dân.

Theo chiến lược đó, Ngân hàng Phương Nam đã tiến hành sáp nhập các

ngân hàng và các tổ chức tín dụng trong giai đoạn 1997 - 2003:

- Sáp nhập Ngân hàng TMCP Đồng Tháp năm 1997.

- Sáp nhập Ngân hàng TMCP Đại Nam năm 1999.

- Năm 2000 mua Qũy Tín Dụng Nhân Dân Định Cơng Thanh Trì Hà Nội.

- Năm 2001 sáp nhập Ngân hàng TMCP Nông Thôn Châu Phú.

- Năm 2003 Sáp nhập Ngân hàng TMCP Nông Thôn Cái Sắn, Cần Thơ.

Bằng niềm tin vững chắc và lòng nhiệt huyết của Ban lãnh đạo cùng

với đội ngũ nhân viên năng động và có tinh thần trách nhiệm. Ngân Hàng

TMCP Phương Nam đã có những bước đi vững chắc và đầy ấn tượng. Trải

qua nhiều thăng trầm, đến ngày 31/12/2014 Ngân Hàng TMCP Phương Nam

42có 142 Chi Nhánh, Phòng Giao Dịch và đơn vị trực thuộc tọa lạc trên khắp

phạm vi cả nước; Vốn điều lệ đạt 4.000 tỷ đồng, và tổng tài sản hiện tại đạt

82.067 tỷ đồng.

3.1 2. Đánh giá môi trường hoạt động kinh doanh qua các năm

2010 - 2014

3.1.2.1 Những thuận lợi

Nhờ quá trình tái cơ cấu hệ thống các TCTD cũng như môi trường kinh

tế vĩ mô ổn định, rủi ro của hệ thống TCTD đã giảm bớt: Thanh khoản hệ

thống dồi dào, tiền gửi của khu vực dân cư và TCKT tăng mạnh mặc dù lãi

suất huy động giảm, mặt bằng lãi suất huy động, cho vay và cả liên ngân hàng

giảm mạnh xuống mức thấp ngang với thời điểm năm 2006; Đường cong lãi

suất hợp lý hơn theo nguyên lý kinh tế; Chất lượng tài sản của hệ thống

TCTD cải thiện, các TCTD tích cực trích lập dự phòng rủi ro tín dụng để xử

lý nợ xấu; Áp lực suy giảm năng lực tài chính của các TCTD giảm bớt: Chênh

lệch lãi suất cho vay - huy động đã ổn định sau khi giảm mạnh trong giai đoạn

2011-2013 giảm từ 3,5% (năm 2011) xuống 3,2% (năm 2012) và 2,8% (năm

2013) và được duy trì ổn định trong năm 2014. Tăng trưởng tín dụng cao hơn

và phân bổ đều hơn theo tháng trong năm 2014.

Hoạt động ngân hàng có sự tăng trưởng mạnh mẽ về các dịch vụ tiện

ích ngân hàng nhất là sử dụng thẻ thanh toán Mastercard, mở tài khoản cá

nhân để giảm bớt giao dịch tiền mặt, hệ thống ATM tăng trưởng mạnh mẽ.

Nợ xấu đang từng bước được xử lý, Ngân hàng nhà nước đã đưa Công

ty Quản lý và khai thác tài sản các TCTD (VAMC). Kể từ khi ra đời cho đến

hết năm 2014, VAMC đã mua khoảng 125.000-130.000 tỷ đồng nợ xấu gốc từ

các tổ chức tín dụng (TCTD) và thu hồi được khoảng 4.161 tỷ đồng.

3.1.2.2 Những vấn đề còn tồn tại43Giá dầu giảm ảnh hưởng đến thu ngân sách và cân đối ngân sách. Theo

Ủy ban giám sát tài chính Quốc gia, với dự báo giá dầu thanh tốn trung bình

năm 2015 là 60USD/ thùng, thì thu ngân sách từ xuất khẩu dầu thô sẽ hụt 37

nghìn tỷ đồng so với dự tốn (tương đương với 4% tổng thu ngân sách nhà

nước), và giảm 47% so với ước thực hiện của năm 2014. Bên cạnh đó, giả

định các mức thuế nhập khẩu và phí xăng dầu giữ nguyên như đầu năm 2014,

thì với giá dầu như trên, thu ngân sách sẽ hụt thêm khoảng 6.000 tỷ đồng. Do

vậy, tổng mức hụt thu ngân sách nhà nước từ xuất khẩu dầu và thuế, phí nhập

khẩu dầu vào khoảng 43.000 tỷ đồng, bằng 4,6% tổng thu ngân sách nhà nước

năm 2015.

Hoạt động ngân hàng tiếp tục đối mặt với những khó khăn: Tỷ lệ nợ

xấu mặc dù đã giảm nhưng vẫn ở mức cao, chất lượng tín dụng chưa được

như mong muốn. Tuy nhiên, các chỉ tiêu đạt được trong năm qua cho thấy

những tiến bộ nhất định trong việc thực hiện các chính sách tiền tệ của ngân

hàng: Tổng phương tiện thanh tốn tính đến thời điểm 22/12/2014 tăng

15,99% so với tháng 12 năm 2013 (cùng kỳ năm 2013 tăng 16,13%); tín dụng

đối với nền kinh tế tăng 12,62% (cùng kỳ năm 2013 tăng 12,51%); huy động

vốn tăng 15,76% (cùng kỳ năm 2013 tăng 17,23%); dự trữ ngoại hối tăng cao;

tỷ giá ngoại tệ được kiểm soát trong biên độ đề ra.

3.2 Chất lượng tín dụng và cơ cấu tín dụng tại Southernbank

3.2.1 Chất lượng tín dụng

Bảng: 3.1 Chất lượng tín dụng Southernbank 2010 - 2014

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêuNăm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 20141.Nợ đủ tiêu chuẩn30,31635,60840,47039,88139,732Tỷ lệ %/ Tổng dư nợ97,49%93,69%89%94,31%92,2%442.Nợ cần chú ý3741,5161,815972808Tỷ lệ %/ Tổng dư nợ1,2%3,9%4%2,2%1,9%3.Nợ nhóm 3.4.54058811,1772,9173,128Tỷ lệ %/ Tổng dư nợ1,3%2,32%2,7%6,9%7,26%31,09538,00545,47042,28743,093Tổng dư nợNguồn: Báo các kết quả hoạt động kinh doanh các năm 2010 - 2014

Năm 2014 là năm củng cố chấn chỉnh, Ngân hàng đã tập trung thu hồi

và tái cơ cấu các khoản vay cho nên số dư tín dụng có giảm so với đầu năm.

Về chất lượng tín dụng: trong năm qua tồn hệ thống đã rất nỗ lực trong việc

thu hồi nợ xấu, tuy nhiên, do điều kiện khách quan, chủ quan mà việc thu hồi

nợ xấu chưa đạt được kết quả như mong đợi. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 7,26% tổng

dư nợ, tăng 211 tỷ đồng so với năm 201345Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Khái quát về ngân hàng TMCP Phương Nam

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×