Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Phương hướng và mục tiêu trong công tác quản lý nhân lực tại Viện khoa học và công nghệ Giao thông Vận tải

1 Phương hướng và mục tiêu trong công tác quản lý nhân lực tại Viện khoa học và công nghệ Giao thông Vận tải

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hiện nay phần lớn viên chức và người lao động của Viện đều hăng hái

nhiệt tình cơng tác, song bên cạnh đó vẫn còn một bộ phận nhân sự còn chưa

nhiệt tình cơng tác. Bởi vậy Viện cần phải có sự chấn chỉnh kịp thời, tháo gỡ

những khúc mắc nhỏ.

Mặt khác, mục tiêu của Viện trước mắt là hướng tới sự chuyên nghiệp,

nâng cao hiệu quả, phát triển bền vững cả về hoạt động NCKH, triển khai

dịch vụ KHCN, sản xuất kinh doanh dịch vụ, xây dựng Viện thành một cơ

quan có đội ngũ nhân viên có trình độ giỏi, tay nghề cao.

Viện tiếp tục tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về kỹ năng lãnh

đạo, chuyên môn nghiệp vụ, phát triển đội ngũ cán bộ khoa học làm chủ các

công nghệ trong thiết kế, thi công và quản lý chất lượng các cơng trình giao

thơng và nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ CNVC trong việc thực hiện

các nhiệm vụ được giao.

Sắp xếp bố trí, bổ sung những viên chức và người lao động, những

nhân viên giỏi, đủ năng lực cơng tác vào những chỗ còn thiếu phù hợp với

yêu cầu công việc của Viện, Viện sắp xếp hồn thiện hơn các phòng, ban và

các đơn vị trực thuộc.

Áp dụng triển khai tiền lương, thưởng theo quy định của Bộ Nội vụ, Bộ

Khoa học và Công nghệ, Bộ Lao động thương binh và xã hội, đồng thời áp

dụng cơ chế khốn, nhằm khuyến khích người lao động tăng năng suất, tiết

kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả, đảm bảo thu nhập tương xưng với kết quả

lao động.

4.1.2 Phương hướng công tác quản lý nhân lực tại Viện Khoa học và Công

nghệ Giao thông Vận tải

Để nâng cao chất lượng những công tác của Viện trong những năm sắp

tới và nâng cao, tính hiệu quả của tổ chức thì việc tuyển dụng người, có năng

lực và trình độ là công việc luôn cấp thiết của Viện.74Để lựa chọn được những nhân tài, phù hợp với yêu cầu của cơng việc

thì bên cạnh cơng tác tuyển dụng nội bộ, Viện cần tăng cường tuyển từ các

nguồn bên ngoài để tạo ra động lực mới, góp phần tạo dựng các mục tiêu

nghiên cứu của Viện.

Do yêu cầu của Viện cũng như của Bộ Giao thông Vận tải trong lĩnh

vực nghiên cứu, nên việc tuyển dụng cần quan tâm đến những người có năng

lực, trình độ là chủ yếu do vậy mà cần chất lượng chứ không cần số lượng, để

đảm bảo việc làm cho người lao động, khắc phục tình trạng dư thừa lao động

tại Viện, Viện xem xét khả năng kỹ càng, trước khi đưa vào biên chế những

cán bộ nghiên cứu, cũng như lực lượng kỹ sư lành nghề, đồng thời tinh giảm

những người khơng có năng lực trong cơng việc.

Vẫn duy trì cơng tác tuyển chọn thường xun để có cơ hội tìm ra được

những cán bộ công nhân viên giỏi cho Viện, những nhân tài cho đất nước.

Hoàn thiện cơ cấu quản lý: Việc hoàn thiện đổi mới cơ cấu tổ chức

quản lý của Viện là một tất yếu cần thiết phù hợp với cơ chế quản lý mới, cơ

cấu đó phải phát huy được vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong Viện, phải

đổi mới cơ cấu quản lý gọn, nhẹ, chất lượng, từ đó giúp Viện hoạt động một

cách có hiểu quả, thực hiện được những mục tiêu phát triển Viện trở thành

đơn vị nghiên cứu KHCN ngang tầm với các Viện nghiên cứu chuyên ngành

GTVT tại các nước đang phát triển trong khu vực châu Á.

Tăng cường công tác đào tạo và bồi dưỡng nâng cao trình độ làm việc

cho cơng chức, viên chức và người lao động của Viện thông qua các chương

trình đào tạo chính quy và khơng chính quy.

Trong những năm tới, Viện sẽ tạo điều kiện cho những cán bộ giỏi có

cơ hội thăng tiến, đảm nhiệm các trọng trách quan trọng của Viện.

Xem xét lại chế độ thù lao, lao động tại Viện, để có một phương pháp

trả lương, thưởng cho công chức, viên chức và người lao động một cách công75bằng đảm bảo người được hưởng mức lương cao là người có trình độ, tay

nghề cao, nắm bắt và áp dụng được các công nghệ tiên tiến hiện đại; người

được hưởng mức lương trung bình là những người trình độ kém hơn và những

người này ngồi việc hưởng mức lương thấp còn có nguy cơ bị tinh giảm.

Về chính sách phúc lợi cho tồn thể cán bộ công nhân viên của Viện:

tăng cường đảm bảo an toàn lao động, đảm bảo sức khoẻ, chế độ làm việc cho

người lao động, chú ý hơn các chế độ bảo hiểm xã hội, y tế v.v. cho người lao

động (tạo cảm giác an tồn) thoải mái trong cơng việc, thưởng, phát, kịp thời.

4.2 Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhân lực tại Viện Khoa

học và Công nghệ Giao thông Vận tải

4.2.1 Giải pháp về hoạch định nguồn nhân lực

Thực hiện tốt công tác hoạch định nguồn nhân lực trước hết phải làm

tốt khâu dự báo nhu cầu nguồn nhân lực. Việc dự báo này phải dựa vào các

căn cứ sau:

- Căn cứ vào mục tiêu chiến lược phát triển của Viện trong giai đoạn

sắp tới để xác định khối lượng công việc cần thực hiện;

- Đánh giá thực trạng trang thiết bị, máy móc kỹ thuật, khả năng thay

đổi công nghệ và các thay đổi khác làm nâng cao năng suất lao động;

- Cơ cấu lao động theo công việc;

- Khả năng nâng cao chất lượng nhân viên;

- Tỷ lệ nhân viên nghỉ việc;

- Tình hình tài chính của Viện đầu tư cho cơng tác phát triển nguồn

nhân lực.

Khi xác định nhu cầu nguồn nhân lực, cần tiến hành đánh giá xác định

khả năng cung ứng nhân lực cho nhu cầu ấy.764.2.2 Giải pháp hồn thiện chính sách tuyển dụng cán bộ

Một là, Viện cần đổi mới công tác lập kế hoạch tuyển dụng, hồn thiện

quy trình, thủ tục hồ sơ, điều kiện dự thi… và tổ chức thi tuyển, biên soạn tài

liệu ôn thi phù hợp với mỗi vị trí việc làm.

Hai là, đổi mới công tác tổ chức tuyển dụng hơn nữa: thông báo tuyển

dụng công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, thiết lập mẫu hồ sơ

đảm bảo các thông tin cần thiết cho sơ tuyển qua hồ sơ, tổ chức thi tuyển công

khai, áp dụng phương pháp trắc nghiệm bao gồm: trắc nghiệm trí thơng minh,

tham vọng quản trị, khả năng chuyên môn...

Ba là, đào tạo chuyên sâu các kỹ năng liên quan (kỹ năng phỏng vấn,

kỹ năng phân tích, đánh giá,...) cho đội ngũ những người làm cơng tác tuyển

dụng, tạo điều kiện cho họ có những kỹ năng cần thiết để đánh giá, tuyển

chọn đúng người, giúp cho việc tuyển dụng thành công.

Bốn là, thực hiện công tác đánh giá kết quả thử việc và tuyển dụng

chính thức. Sau khi có quyết định cơng nhận kết quả thi tuyển, Viện quyết

định tuyển dụng cho số thí sinh trúng tuyển và cần quan tâm tới việc phân

công, bố trí người có năng lực, trình độ chun mơn nghiệp vụ, có uy tín để

làm nhiệm vụ hướng dẫn tập sự cho người mới tuyển dụng. Nếu người tập sự

khơng đạt u cầu thì chấm dứt hiệu lực của quyết định tuyển dụng.

Năm là, tiến hành sơ kết công tác tuyển dụng vào cuối mỗi năm để

đánh giá những việc làm được, chưa được theo kế hoạch đã đề ra, qua đó rút

kinh nghiệm làm tốt hơn cho cơng tác tuyển dụng vào các vị trí việc làm cần

bổ sung cho các các năm tiếp theo.

4.2.3 Giải pháp hoàn thiện chính sách bố trí, sử dụng và đề bạt cán bộ

Một là, Viện thực hiện bố trí, sắp xếp cán bộ phải phù hợp với khả

năng, trình độ chuyên môn của cán bộ; Tạo điều kiện để cán bộ rèn luyện bản

thân, phát huy năng lực; Tạo niềm tin, cho cán bộ thấy mình được tổ chức77Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Phương hướng và mục tiêu trong công tác quản lý nhân lực tại Viện khoa học và công nghệ Giao thông Vận tải

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×