Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ GIÁO DỤC

2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ GIÁO DỤC

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Nhà trường cử các giáo viên tham gia các lớp tập huấn về sử dụng

thiết bị dạy học do Sở, Bộ giáo dục và đào tạo mở; khuyến khích giáo viên

đổi mới phương pháp giảng dạy, sử dụng các thiết bị sẵn có, như bảng tương

tác, máy chiếu thường xuyên tránh sự lãng phí.

- Nâng cao nhận thức ý thức, tránh nhiệm cho cán bộ nhân viên và học

sinh trong quản lý, khai thác và bảo quản cơ sở vật chất thiết bị dạy học.

- Phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận trong công tác quản lý:

ban giám hiệu, phòng hành chính giáo vụ, tổ chuyên môn, giáo viên và học

sinh

4.2.3 Về đội ngũ giáo viên, cán bộ nhân viên

4.2.3.1 Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục giỏi

Đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục có vai trò hết sức quan trọng trong

việc nâng cao chất lượng dịch vụ giáo dục. Để xây dựng được một đội ngũ

quản lý giỏi, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục, đòi

hỏi phải thực hiện thật tốt các khâu từ đánh giá, tuyển chọn, quy hoạch, bố trí

sử dụng đến chính sách, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ.

a. Tập trung xây dựng hồn chỉnh quy trình,quy chế đánh giá cán bộ

nhân viên

Chỉ khi đánh giá đúng, thì mới có thể lựa chọn được những cán bộ quản

lý có đủ phẩm chất và năng lực để đề bạt, bổ nhiệm. Cơng tác này vừa củng

cố kiện tồn tổ chức bộ máy quản lý, nâng cao năng lực lãnh đạo và chất

lượng công tác, vừa làm căn cứ để các cấp quản lý tạo môi trường lành mạnh

cho các nhân tốt mới phát triển.

Quy trình và quy chế đánh giá phải luôn được đổi mới, nhằm đảm bảo

đầy đủ các tiêu chí, thang đánh giá phù hợp với từng đối tượng và đặc thùcông việc được giao. Lấy nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công

tâm, công khai minh bạch là kim chỉ nam cho công tác đánh giá.b. Xây dựng quy chế tuyển chọn cán bộ mới

Đây là khâu mà trường PTLC Wellspring còn thiếu và chưa xây dựng

được trong những năm học vừa qua. Việc tuyển chọn những giáo viên giỏi

vào đội ngũ cán bộ quản lý ở trường chưa được thực hiện. Số lượng giáo viên

của trường tham gia giáo viên dạy giỏi cấp Quận, cấp thành phố gần như rất

ít. Trường cũng chưa tổ chức các cuộc thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường.

Để khắc phục tình trạng trên, trường cần đưa ra những biện pháp

khuyến khích giáo viên tham gia vào các cuộc thi nói trên, như thưởng cho

những giáo viên tham gia, giáo viên đạt giải, tăng lương, tăng thưởng với

những giải thưởng, thành tích cao. Qua đó hình thành quy chế tuyển chọn

những giáo viên không chỉ dạy giỏi, giỏi chuyên môn mà còn có khả năng

quản lý, lãnh đạo khơng câu nệ bằng cấp, cơ cấu quá trình cống hiến để đưa

vào danh sách những cán bộ tiềm năng. Công tác tuyển chọn này phải được

tiến hành hàng năm để có những định hướng cụ thể cho trường qua các năm

học, nhằm đảm bảo ln có một lực lượng đội ngũ cán bộ làm cơ sở để bố trí,

sắp xếp cán bộ theo kế hoạch một cách chủ động.

c. Thực hiện nghiêm túc quy chế thưởng phạt, quy chế bổ nhiệm, miễn

nhiệm

Do quy chế thuởng phạt ,cơ chế bổ nhiệm miễn nhiệm, theo quy định

của nhà nước, thời hạn bổ nhiệm của trường là dựa trên năng lực của cán bộquản lý, nên quy chế thưởng phạt cho cán bộ quản lý cần phải có tính răn đe

và khuyến khích cao hơn so với nhân viên bình thường, để tăng tính trách

nhiệm trong xử lý công việc.

4.2.3.2 Xây dựng đội ngũ giáo viên nòng cốt chất lương cao

Đối với chất lượng dịch vụ giáo dục của một ngôi trường, giáo viên là

nhân tố quyết định. Để nâng cao chất lượng của đội ngũ giáo viên, trường cần

phải

a. Tập trung công tác tuyển dụng bố trí giáo viên

Hiện nay, cơ cấu đội ngũ giáo viên có sự chênh lệch lớn giữa tỉ lệ giáo

viên nam và nữ, tỉ lệ tiến sỹ còn thấp và tuổi đời của các giáo viên nhìn chung

còn rất trẻ. Để giảm bớt những cách biệt về tỉ lệ nói trên, trường cần có những

ưu tiên khi tuyển dụng giáo viên nam, các giáo viên dày dặn kinh nghiệm

giảng dạy và quản lý cũng như có chế độ đặc biệt khi tuyển dụng những sinh

viên tài năng mới ra trường để đào tạo.

Cơng tác bố trí giáo viên cũng cần phải được chú trọng. Ngoài việc sắp

xếp giảng dạy đúng chuyên ngành, còn cần phải chú ý tới những năng lực khả

năng của các giáo viên để bố trí các cơng tác kiêm nhiệm, phù hợp nhằm tăng

tính cam kết gắn bó lâu dài của giáo viên với nhà trường, cũng như khích lệ

họ cống hiến hết mình vì sự nghiệp giáo dục.

b. Tăng cường cơng tác đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực

Tri thức luôn biến đổi từng ngày, do vậy việc không ngừng học hỏi là

yếu tố tiên quyết của một giáo viên giỏi. Thời gian qua, trường đã chú trọng

công tác đào tạo vào mỗi đầu năm học, song hiệu quả chưa cao, do một số

khóa học được cho là chưa thực sự phù hợp và thiếu tính hấp dẫn đối với giáo

viên. Do vậy để cải thiện tình trạng này, Ban đào tạo nên liên tục cập nhậtthơng tin các khóa học kỹ năng phù hợp với giáo viên, cán bộ công nhân viên,

nhằm cung cấp những khóa học tốt nhất, đảm bảo giáo viên nắm được những

kỹ năng, phương pháp giảng dạy hiện đại, được áp dụng trong nền giáo dục

của các nước tiên tiến trên thế giới, theo kịp với những đối mới của nền giáo

dục nước nhà, cũng như trong khu vực. Tăng thêm ngân sách cho việc mời

các chuyên gia đầu ngành về giảng dạy và đào tạo. Trong quá trình lên kế

hoạch đào tạo cần tham khảo ý kiến của chính giáo viên, để xây dựng những

khóa học phù hợp, tránh lãng phí lại tạo được hiệu quả hứng thú cao cho giáo

viên khi tham gia. Tiếp thu, tham khảo ý kiến của giáo viên sau từng khóa

học, để phát huy những điểm mạnh và hạn chế những điểm yếu. Coi việc

thường xuyên nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy là trọng tâm của

việc nâng cao chất lượng giáo viên. Khuyến khích giáo viên đổi mới phương

pháp giảng dạy, ứng dụng những tiến bộ của công nghệ thông tin vào giảng

dạy. Xây dựng những khóa học tiếng Anh cơ bản miễn phí cho cán bộ nhân

viên, do chính các giáo viên trong trường giảng dạy, nhằm nâng cao trình độ

ngoại ngữ cho đội ngũ giáo viên, giúp tạo điều kiện học hỏi tiếp thu những

kiến thức kinh nghiệm, phương pháp giảng dạy tiên tiến trên thế giới.

c. Hoàn thiện công tác đánh giá giáo viên

Để công tác đánh giá giáo viên ngày một hoàn thiện hơn, cần xác định

công tác đánh giá giáo viên phải do phụ trách trực tiếp là Ban Giám Hiệu lãnh

đạo, sau đó báo cáo lên Ban đào tạo. Đánh giá giáo viên phải được duy trì

thường xuyên và kết quả đánh giá phải đi liền với bồi dưỡng, bố trí sử dụng

và đãi ngộ giáo viên.

Ln ln đảm bảo duy trì ngun tắc chính xác, cơng bằng, dân chủ,

khách quan dựa trên cơ sở phẩm chất, năng lực giảng dạy, kỹ năng nghề

nghiệp, nghiệp vụ sư phạm và hiệu quả công tác trong đánh giá.d. Tạo động lực để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Trong thời buổi kinh tế thị trường nhiều cạnh tranh, việc tạo động lực

cho đội ngũ giáo viên chuyên tâm cống hiến và gắn bó lâu dài cũng cần nhận

được những sự lưu tâm đặc biệt, nhất là trong giai đoạn hiện nay, khi ngày

càng nhiều trường quốc tế, song ngữ ra đời, với nhiều chế độ đãi ngộ tốt,

nhằm thu hút nguồn nhân lực có kinh nghiệm, chất lượng cao trong giảng dạy.

Để làm tốt công tác này trường cần phải:

+ Cải thiện chế độ đãi ngộ cho cán bộ giáo viên trong trường

như: đóng BHXH đầy đủ cho CBGV, có chế độ xét tăng lương 1 năm 1 lần,

thưởng hoàn thành chỉ tiêu năm học và các thành tích cao trong năm học

+ Duy trì cơng tác thi đua, biểu dương khen thưởng, khích lệ,

động viên bằng cả vật chất và tinh thần.

4.2.4 Hoạt động dạy học

4.2.4.1 Công tác quản lý và hoạt động giảng dạy

- Điều chỉnh chương trình, hoạt động năm học theo kế hoặc riêng. phù

hợp với quy định kế hoạch hoạt động thường niên đã đăng ký với BGD &

ĐT, xây dựng giáo trình riêng đối với các cấp học.

- Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, đặc biệt là dạy học theo dự

án, đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh. Trên thực tế,

đổi mới phương pháp giảng dạy là một quá trình thống nhất - liên hợp với đổi

mới nội dung - chương trình, đổi mới phương tiện dạy – học…Song yếu tố

quyết định sự thành cơng của bài giảng chính là GV. Do vậy, HT cần xem xét

sự phối hợp ăn ý giữa thầy và trò; cách thức tổ chức, hướng dẫn HS học tậptrên lớp, GV đã tạo điều kiện cho HS phát huy tính động, tích cực, sáng tạo.

Điều quan trọng khi dự giờ đánh giá giáo viên, HT cần chú trọng nội dung tư

vấn và thúc đẩy để GV có thể vừa nhận ra ưu – khuyết điểm trong phương

pháp giảng dạy, vừa được động viên, hướng dẫn cách thức tiến hành việc đổi

mới phương pháp giảng dạy hiệu quả hơn. Biện pháp không kém phần quan

trọng là việc phát huy vai trò của tổ chun mơn trong việc đổi mới phương

pháp giảng dạy. Việc đổi mới phương pháp giảng dạy được xem là một trong

những tiêu chí đánh giá – xếp loại năng lực GV trong quá trình thi đua, sẽ

thúc đẩy GV không ngừng nâng cao năng lực chuyên mơn của mình.

- Thường xun tổ chức thao giảng, sinh hoạt chuyên đề, thảo luận

nhóm, câu lạc bộ cấp trường, quận để GV trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn

nhau.

- Tăng cường quản lí việc đổi mới khâu kiểm tra, đánh giá HS. Gắn

liền quá trình kiểm tra - đánh giá với quá trình theo dõi diễn tiến sự hình

thành, phát triển nhân cách của HS và quá trình phân tích rút kinh nghiệm

cho cơng tác kiểm tra hoạt động dạy học ngày càng hiệu quả hơn. Phó hiệu

trưởng và Tổ trưởng chuyên môn phải thường xuyên báo cáo, thông tin phản

hồi cho HT về chất lượng và hiệu quả của việc đổi mới khâu kiểm tra - đánh

giá HS, để từ đó HT có cơ sở nắm thơng tin, để điều chỉnh kế hoạch và ra các

quyết định liên quan đến hoạt động giảng dạy.

- Cần phổ biến công khai đến GV và HS cũng như PHHS các văn bản,

quy định về chế độ kiểm tra, cho điểm, xếp loại HS; quy định việc kiểm tra

từng học kì và cả năm

- Tích cực cử giáo viên, học sinh tham gia các hoạt động thi Giáo viên

giỏi – Học sinh giỏi, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm với các trường trong

quận- Xây dựng chương trình đào tạo đổi mới linh hoạt: thường xuyên bổ

sung, cập nhật thêm các nội dung học đa dạng phong phú hấp dẫn học sinh.

4.2.4.2Nâng cao chất lượng toàn diện cho học sinhVới mục tiêu đào tạo ra những con người Việt Nam phát triển tồn

diện, có đạo đức, tri thức, sức khỏe, có phẩm chất và năng lực để trở thành

nguồn lực con người phục vụ cho sự nghiệp cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa

của đất nước, chất lượng tồn diện của học sinh cần phải được nâng cao bằng

những giải pháp sau:

a. Giáo dục đạo đức

Giáo dục đạo đức cho học sinh là một q trình lâu dài đòi hỏi sự phối

hợp chặt chẽ giữa nhà trường và cả PHHS. Số lượng học sinh có sự sa sút về

phẩm chất đạo đức trong trường tuy khơng nhiều nhưng cũng có những thành

phần có thể gây ảnh hưởng đến tình hình đạo đức của một nhóm học sinh nói

riêng và tồn trường nói chung. Để đảm bảo những nhân tố xấu không phát

triển và lan rộng trong cộng đồng học sinh, trường cần phải:

+ Xác định rõ tình trạng, nguyên nhân xuất hiện sự sa sút đạo

đức ở một số học sinh

+ Luôn luôn sát sao, theo dõi những đặc điểm tâm sinh lý ở từng

lứa tuổi học sinh đề đề ra những phương pháp giáo dục, lối hành xử

phù hợ, khuyến khích động viên khi các em trong giai đoạn khó khăn

và khích lệ cổ vũ khen thưởng khi các em vượt qua được những khó

khăn trong cuộc sống, trong học tập.

+ Giữ môi trường sư phạm lành mạnh, thầy cô luôn là tấm gương

về nhân cách về lối sống để các em tôn trọng, noi theo+ Với đặc điểm xuất thân của đa số các em từ gia đình khá giả có

điều kiện, việc giúp đỡ các em hiểu được vị trí của mình trong cộng

đồng, xã hội, giúp các em hội nhập hòa đồng với bạn bè xung quanh ở

mọi tầng lớp, lứa tuổi sẽ giúp các em hình thành một nhân cách sống

với nhân sinh quan tốt.

- Nâng cao chất lượng học tập

Với phương pháp “dạy học lấy người học làm trung tâm”, đánh giá

theo năng lực của học sinh, trường đã và đang làm tốt công tác này. Tuy nhiên

để hoạt động dạy và học diễn ra hai chiều, giảm tính thụ động của học sinh.

Trường cần phải:

+ Tăng tính chủ động tự giác cho học sinh bằng cách xây dựng

các chương trình dạy học do chính học sinh làm chủ, chủ động nắm bắt

và giảng dạy truyền đạt dưới sự hướng dẫn và góp ý của giáo viên

+ Khuyến khích các em đóng góp ý kiến về những mơ hình,

phương thức học tập tạo nhiều hứng thú và ghi nhớ sâu cho các em. Đa

dạng hóa phương pháp kiểm tra kiến thức, đánh giá năng lực nhằm phát

huy tối đa tính chủ động, sáng tạo trong học tập của học sinh.

+ Tạo động lực cho học sinh tích cực chủ động tham gia vào các

sân chơi tri thức, giải trí giành cho học sinh trên tồn quốc và trên thế

giới cũng như tham gia vào các kỳ thi học sinh giỏi cấp quận, cấp thành

phố, cấp quốc gia.

+ Có sự đổi mới đồng bộ từ cả hai hoạt động: hoạt động dạy và

hoạt động họcKết luận chương IV

Với mục tiêu, định hướng phát triển đến năm 2020 của trường PTLC

Wellspring là trở thành một trong những trường song ngữ chất lượng hàng

đầu toàn quốc, hướng tới vươn ra tầm cỡ khu vực và quốc tế, việc xây dựng

những giải pháp hiệu quả, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ toàn diện ở mọi

mặt là rất cấp thiết và có tầm nhìn chiến lược lâu dài.

Các giải pháp như tăng cường và chuyên nghiệp hóa hoạt động tiếp cận

giáo dục, duy trì và lm đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học trong

tình trạng tốt, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, CBNV, GV của

trường kết hợp với việc không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động dạy học,

chất lượng toàn diện của học sinh, hy vọng sẽ không chỉ giúp chất lượng dịch

vụ giáo dục của nhà trường được nâng cao ở giai đoạn trước mắt, mà còn ln

ln phát huy được hiệu quả, nhờ tính đồng bộ của giải pháp giúp cho trường

giữ vững và duy trì được chất lượng dịch vụ giáo dục của mình trong nhiều

năm tới.KẾT LUẬN

Trong những năm gần đây, khi tốc độ tăng trưởng kinh tế và tri thức

phát triển không ngừng. Hoạt động giáo dục đào tạo được coi trọng hơn bao

giờ hết là luôn luôn được khẳng định vị thế “quốc sách hàng đầu của mình”.

Để bắt kịp với xu thế thay đổi của thời đại, bước ra khỏi sự chậm tiến của

chính mình trong nhiều thập kỉ, Bộ GD&ĐT đã có những cái cách đáng kể

nhằm chuyển biến hệ thống giáo dục quốc gia theo hướng hiện đai hóa, mang

tầm cỡ khu vực và quốc tế. Sự xuất hiện của những trường có yếu tố nước

ngoài là một trong những kết quả của việc đổi mới cơ chế hoạt động trong

ngành giáo dục. Wellspring một trường phổ thông song ngữ liên cấp mới ra

đời được 4 năm tuy chưa phải là dài song cũng đã phần nào đóng góp vào sự

thay đổi mạnh mẽ của giáo dục tại thành phố Hà Nội nói riêng và cả nước nói

chung.

Để ln ln tồn tại và phát triển được trong sự cạnh tranh ngày một

gia tăng, trường đã và đang khơng ngừng tìm cách nâng cao chất lượng dịch

vụ của mình để khẳng định vị trí và vươn lên tốp những trường song ngữ có

chất lượng hàng đầu tại Việt Nam. Qua việc phân tích thực trạng chất lượng

dịch vụ giáo dục của trường thông qua những tiêu chí đánh giá chính như:

tiếp cận giáo dục, cơ sở vật chất, hoạt động dạy học, môi trường giáo dục và

kết quả giáo dục, tìm ra những điểm mạnh và điểm yếu của trường cũng như

đưa ra các giải pháp cùng định hướng phát triển của trường trong năm năm

tới, tác giả hy vọng nghiên cứu của mình đã có những đóng góp nhất định

cho trường PTLC Wellspring nói riêng và các trường phổ thơng liên cấp,

trường song ngữ nói chung trong việc khơng ngừng nâng cao chất lượng dịch

vụ giáo dục của mình, từ đó góp phần tạo dựng một nền giáo dục hiện đại,

tiên tiến cho nước nhà.Luận văn tuy đã chỉ ra được những ưu, nhược điểm về chất lượng dịch

vụ giáo dục của trường Phổ thông liên cấp Wellspring song do hạn chế về thời

gian nên các giải pháp đưa ra chưa có tính đột phá và đặc thù riêng của

trường. Tác giả rất mong những nghiên cứu sau có thể khắc phục được thiết

sót này để các giải pháp được hồn thiện và có tính hiệu quả cao phù hợp với

xu thế phát triển của dịch vụ giáo dục trong thời kỳ kinh tế thị trường hội

nhập tồn cầu hóa.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ GIÁO DỤC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×