Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 4.1 Mẫu bảng tổng kết kết quả điều tra về mức độ quan trọng tương đối của các công cụ trong XTHH

Bảng 4.1 Mẫu bảng tổng kết kết quả điều tra về mức độ quan trọng tương đối của các công cụ trong XTHH

Tải bản đầy đủ - 0trang

Mức độ quan trọng (1là quan trọng nhất)

1

2

3

4

5Các công cụ

Quảng cáo

Quan hệ công chúng

Bán hàng cá nhân

Xúc tiến bán

Marketing trực tiếpSau đó, để xác định mức độ ý kiến trả lời tập trung hay phân tán (tức ít thống

nhất), Khách sạn cần tính hệ số phân tán theo công thức sau:Hp 

Trong đó: (xi Ti ) 2

n- xi : mức độ quan trọng bình quân yếu tố i- Ti: thứ tự quan trọng của yếu tố i

- N: số yếu tố

- Hp: Hệ số phân tán

Nếu Hp< 0,5: ý kiến trả lời tập trung.

Nếu Hp  0,5: ý kiến trả lời không tập trung, phân tán

Trên cơ sở kết quả điều tra và các tính toán có được, Khách sạn sẽ xác định

được mức độ quan trọng của các công cụ trong XTHH qua các PTĐT chính xác

hơn, giúp việc lựa chọn công cụ và phân bổ ngân sách cho từng công cụ XTHH qua

các PTĐT mang tính khoa học và hiệu quả hơn.

*Phối hợp các công cụ trong đánh giá XTHH qua các PTĐT

Khách sạn có thể sử dụng một vài công cụ dưới đây để phối hợp với nhau

trong quá trình đánh giá hiệu quả XTHH qua các PTĐT

- Đánh giá hiệu quả XTHH qua các PTĐT bằng Web analytics

Web analytics là một công cụ dùng để kiểm tra và đánh giá hiệu quả online

marketing. Ngoài ra Web Analytics còn là một công cụ cực ky quan trọng trong việc

giúp khách sạn lên kế hoạch và thực thi các chiến lược online marketing một cách

hiệu quả nhất. Tất cả các câu hỏi được đặt ra từ ban đầu sẽ được trả lời thông qua

công cụ này.92Google Analyticsgiúp thống kê lượng truy cập và hành vi khách hàng trên

website, dịch vụ này có hai phiên bản: bản miễn phí và bản thương mại, bản thương

mại hỗ trợ trích xuất dữ liệu,kết nối dữ liệu với các phần mềm CRM (phần mềm

quản lý quan hệ khách hàng - Customer Relationship Management)trên website. Để

có thể sử dụng phần mềm này, trước hết khách sạn cần đặt ra các mục tiêu bằng các

con số thật cụ thể.

Nếu mục tiêu là tăng mức độ nhận biết thương hiệu vậy thì với số tiền bỏ ra,

doanh nghiệp mong muốn có bao nhiêu nhiêu người nhìn thấy mẫu quảng cáo của

mình? Bao nhiêu % trong số ấy click vào quảng cáo và đi đến website?

Nếu là tăng lượng bán hàng thì mức doanh số thu lại ước tính cần phải là bao

nhiêu, và phải có bao nhiêu khách hàng mua sản phẩm ở mức giá nào để doanh

nghiệp thu được lợi nhuận?

Khi đã có các con số cụ thể thì việc tiếp theo phải làm là cài đặt hệ thống

Web Analytics trên website của khách sạn. Các công cụ Analytics đã có hướng dẫn

rất cụ thể việc cài đặt. Hiện nay công cụ được sử dụng nhiều nhất cho việc đo lường

hiệu online marketing có là Google Analytics ngoài ra còn có một số công cụ khác

như: WebCEO, Yahoo Web Analytics, Wordtracker, Omniture, Hitlinks…

- Đánh giá hiệu quả XTHH qua việc sử dụng chỉ số KPIs

KPI - Key Performance Indicator có nghĩa là chỉ số đánh giá thực hiện công

việc. Đây là một công cụ quan trọng trong đánh giá một chiến dịch XTHH qua các

PTĐT. Nó dùng để đánh giá hiệu suất thực tế so với một số mục tiêu nhất định.

KPIs cho thương mại điện tử có thể bao gồm 32 chỉ số. Cụ thể (xem hình 4.1)93Hình 4.1 Các chỉ số KPIs sử dụng trong thương mại điện tử94Dựa trên việc phân tích các chỉ số này sẽ cho khách sạn những đánh giá

chính xác về hiệu quả hoạt động XTHH qua các PTĐT mà khách sạn dử dụng

- Tích hợp hệ thống đánh giá hiệu quả các kênh XTHH qua mạng internet.

Hệ thống này cần tích hợp các chức năng thống kê lưu lượng truy cập y như

Google Analytics, ngoài ra, cần tích hợp thêm chức năng quản lý được đơn đặt hàng

đến từ đâu. Hệ thống theo dây chuyền sau (xem hình 4.2)Hình 4.2 Các bước đánh giá hiệu quả các kênh XTHH qua mạng

internet

Hệ thống đánh giá vòng lặp thống kê chi tiết nguồn truy cập, các nguồn nào

đến trang web, bao gồm các nguồn trực tiếp,gián tiếp,từ SEO và Adwords. Thống

kê lượng truy cập đến trang đích, các trang con mà khách truy cập tiếp theo. Cuối

cùng là phần hành vi khách hàng, ky vọng khách mua hàng, đăng ký subcribe hay

các hoạt động khác như Comment, Click like Facebook,G+,... như bảng dưới đây

(xem bảng 4.2)

Bảng 4.2 Báo cáo thống kê hiệu quả các kênh XTHH qua mạng internetBáo cáo sẽ cho ra kết quả phần mềm trích xuất, thống kê tỷ lệ bao nhiêu thẻ

bán được từ các kênh quảng cáo mà Khách sạn áp dụng.95Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 4.1 Mẫu bảng tổng kết kết quả điều tra về mức độ quan trọng tương đối của các công cụ trong XTHH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×