Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Biểu đồ 3.5 Thứ tự tầm quan trọng tương đối của các công cụ trong hoạt động XTHH qua các PTĐT của Khách sạn Sofitel Metropole Hà Nội

Biểu đồ 3.5 Thứ tự tầm quan trọng tương đối của các công cụ trong hoạt động XTHH qua các PTĐT của Khách sạn Sofitel Metropole Hà Nội

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.2.2.7. Đánh giá kết quả của xúc tiến hỗn hợp

Việc đánh giá về kết quả của XTHH qua các PTĐT chủ yếu thông qua:

- Các báo cáo về tình hình kinh doanh buồng, phòng của Bộ phận Lễ tân: dựa

vào số lượt khách, công suất sử dụng phòng trung bình cũng như tốc độ tăng trưởng

trung bình về số lượt khách và công suất sửa dụng phòng trung bình trước và sau

khi thực hiện các chiến dịch XTHH qua các PTĐT

- Các báo cáo và sổ sách theo dõi hoạt động bán của Bộ phận bán hàng: thông

qua doanh số bán buồng cũng như các sản phẩm khác của khách sạn trong tháng để so

sánh hiệu quả của các chiến dịch xúc tiến qua các PTĐT giữa các thời ky.

- Các số liệu báo cáo về các chiến dịch xúc tiến đã và đang thực hiện của Bộ

phận PR: các chỉ tiêu được sử dụng để đánh giá như số lượng các bài viết trên các

trang báo mạng trong và ngoài nước, các ấn phẩm điện tử của Tập đoàn Accor tại

Việt Nam trong từng tháng,... Theo kế hoạch đề ra, mỗi tháng phòng PR phải đảm

bảo có ít nhất 10 bài báo viết về Khách sạn đăng tải trên các báo số trong nước cũng

như đảm bảo đưa thông tin đầy đủ các chương trình ẩm thực theo các chủ đề khác

nhau qua website của khách sạn và các website liên kết khác...

- Khách sạn có thể đánh giá hoạt động quảng cáo của mình được tiếp nhận

như thế nào qua lượt view, visit hoặc là impression, click… Nhưng đối tượng mục

tiêu của khách sạn xem quảng cáo trong bao lâu, làm gì với quảng cáo đó và quan

trọng nhất là có thúc đẩy người nhận tin mục tiêu đến hành động mua hàng không

thì doanh nghiệp lại chưa đánh giá được hết.

Ngoài ra, để thu thập ý kiến phản hồi từ khách hàng, Khách sạn có các phiếu

trưng cầu ý kiến khách hàng được viết bằng ba thứ tiếng là Anh, Pháp, Nhật. Hoặc

thu thập các ý kiến đánh giá của khách hàng trên các website mà khách sạn liên kết

như tripavisor, agoda, booking…

Trên cơ sở kết quả thu được từ các phiếu trưng cầu ý kiến, Khách sạn sẽ có

những điều chỉnh nhằm thoả mãn tốt nhất nhu cầu khách hàng. Tuy nhiên, các phiếu

trưng cầu ý kiến này đều tập trung vào mục tiêu nâng cao và hoàn thiện chất lượng

dịch vụ mà không đề cập đến các nội dung nhằm nâng cao hiệu quả và hoàn thiện62hoạt động XTHH qua các PTĐT đang thực thi của Khách sạn. Điều này gây ra

nhiều khó khăn cho Bộ phận marketing trong việc lựa chọn các công cụ XTHH qua

các PTĐT tác động thích hợp.Trên cơ sở đánh giá các kết quả đạt được, Khách sạn

sẽ xác định được mức độ hiệu quả của từng công cụ, mức độ hợp lý của kinh phí

dành cho các công cụ để có những điều chỉnh phù hợp cho các chiến dịch XTHH

qua các PTĐT tiếp theo.

3.2.3.Công cụ xúc tiến qua các phương tiện điện tử của khách sạn Sofitel

Legend Metropole Hà Nội

3.2.3.1. Thực trạng hoạt động quảng cáo

Hoạt động quảng cáo giữ vị trí tương đối quan trọng trong hệ thống XTHH

qua các PTĐT của Khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội. Theo nhận định

của Khách sạn, cho đến nay quảng cáo vẫn giữ vai trò chưa thể thay thế. Tuy nhiên,

tuy từng tình huống cụ thể mà Khách sạn vận dụng PR và quảng cáo một cách linh

hoạt, quyết định PR đi trước hay sau quảng cáo.

Căn cứ vào mục tiêu kinh doanh chung và mục tiêu XTHH, Khách sạn xác

định mục tiêu của hoạt động quảng cáo qua các PTĐT trong giai đoạn hiện nay là

tiếp tục cung cấp thông tin về Khách sạn đến khách hàng mục tiêu nhằm duy trì

nhận thức và sự hiểu biết của thị trường mục tiêu về Khách sạn đồng thời tập trung

giới thiệu, khuyếch trương cho các chương trình ẩm thực tổ chức tại Khách sạn

nhằm tạo dựng cho mình một bản sắc ẩm thực riêng. Mặt khác, trong hoạt động

quảng cáo qua các PTĐT, do hướng chủ yếu vào thị trường khách quốc tế nên các

quảng cáo hầu hết được thực hiện tại các thị trường nước ngoài chiếm khoảng 3/4

ngân sách quảng cáo, Khách sạn chỉ dành 1/4 ngân sách còn lại cho các quảng cáo

trong nước.

Các phương tiện quảng cáo qua các PTĐT chính được khách sạn sử dụng là

mạng internet, chiếm khoảng 50% ngân sách của hoạt động quảng cáo nói chung.

Hiện nay, internet được đánh giá là một phương tiện truyền thông có hiệu quả cao,

tạo ra bước tiến vượt bậc cho hoạt động xúc tiến nói chung và quảng cáo nói riêng.

Bởi vậy, Khách sạn cố gắng khai thác triệt để phương tiện này. Thông qua mạng63internet, Khách sạn Sofitel Metropole Hà Nội có thể tiếp cận số lượng lớn khách

hàng trên toàn thế giới một cách hiệu quả và nhanh chóng.

Các quảng cáo về Khách sạn được đăng trên các website chung dành cho

thương hiệu Sofitel như www.sofitel.com , www.sofitel-asia.com, hay thông qua

website của Tập đoàn www.accorhotels.com, qua website của khách sạn

http://www.sofitel-legend.com/hanoi/en. Bên cạnh đó, Khách sạn còn liên hệ với

các tổ chức du lịch trong và ngoài nước, các công ty lữ hành, công ty du lịch khác

để quảng cáo trên các website của họ như: www.vietnamtourism.com,

www.vietnamstay.com,www.traveltovietnam.com,www.guidevietnam.com,www.channels.nl,www.asiahotels.com,www.saigon_tourist.com,www.hanoi.oscvn.com,www.yp.com.vn(trangvàngViệtNam),www.booking.com, www.hotels84.com, http://www.pureland.com.vn/... (xem các

hình ảnh minh họa tại phần phụ lục 6)

Việc khai thác tối đa phương tiện internet thể hiện tầm nhìn đúng đắn của

Khách sạn trong kỷ nguyên thông tin và xu hướng toàn cầu như hiện nay.

Trong việc khai thác mạng internet của Khách sạn, khả năng gây ấn tượng

của các hình ảnh quảng cáo về khách sạn trên internet khá cao. Số lượng hình ảnh

về khách sạn nhiều, cung cấp đầy đủ mọi góc độ về khách sạn và các dịch vụ cung

cấp cho du khách, mỗi một lựa chọn (phòng ngủ, bar, spa..) đều có một seri ảnh liên

quan đến dịch vụ đó giúp khách hàng cảm nhận được sự sang trọng và chuyên

nghiệp của khách sạn. Tuy nhiên, khách sạn cũng chưa áp dụng các công nghệ mới

trong thiết kế hình ảnh, phần lớn sử dụng hình ảnh không gian một chiều, tĩnh, mức

độ hấp dẫn không cao. Bởi vậy, để bắt kịp với xu thế mới cũng như để nâng cao tính

hấp dẫn của website khách sạn, trong thời gian tới, khách sạn cần vận dụng công

nghệ mới trong việc thiết kế hình ảnh website.

Đặc biệt, khách sạn nhận thức rõ vai trò của công cụ quảng cáo “truyền

miệng” trong hoạt động kinh doanh của mình. Khi đón tiếp, phục vụ các nhân vật

nổi tiếng, có ảnh hưởng đến công chúng như các nguyên thủ quốc gia, nghệ sỹ, diễn

viên nổi tiếng …, khách sạn thường lưu lại “bút tích” trong mỗi phòng hoặc trong64sổ lưu bút của khách sạn hay thông tin trên website, internet để thu hút khách hàng

như phòng Charlie Chaplin Suite, phòng Somerset Maugham Suite (Somerset

Maugham là tiểu thuyết gia viết cuốn “Người Mỹ trầm lặng” trong thời gian lưu tại

khách sạn). Đối với các chương trình ẩm thực, khi xây dựng một thực đơn mới,

Khách sạn thường mời một số khách quan trọng đến thưởng thức miễn phí, để họ

“bán” lại các thông tin này cho các đối tượng khác thông qua kênh truyền thông

điện tử.

Với hoạt động quảng cáo trải rộng trên phạm vi toàn thế giới, tập trung vào

một số thị trường trọng điểm như Hoa Ky, Nhật Bản và các nước Châu Âu đòi hỏi

sự liên lạc chặt chẽ của Khách sạn Sofitel Metropole Hà Nội với trụ sở Accor Paris

cũng như những nỗ lực của khách sạn trong việc tiếp cận với thị trường bên ngoài.

Sau khi tiến hành điều tra về đánh giá của khách hàng về website của khách

sạn theo các tiêu chí cụ thể, tác giả thu được kết quả như sau:

- Nội dung của website (xem bảng 3.5)

Bảng 3.5 Kết quả đánh giá của khách hàng về nội dung website

Nội dung của website

- Những thông tin hữu ích cho chuyến đi du lịch (thủ tụcMức điểm TBhải quan, lượng tiền mang theo, tư vấn về cách ăn mặc tại4,09nơi đến, tư vấn mua sắm...)

- Thông tin cụ thể về khách sạn và các dịch vụ liên quan4,24- Bản đồ các điểm đến4,13- Thuận tiện trong tìm kiếm sản phẩm4,31- Sự đảm bảo về chất lượng dịch vụ với khách hàng

4,53

Nguồn: Theo kết quả điều tra của tác giả

Có được ghi nhận này của khách hàng là do khách sạn đã nhận thức được vai

trò quan trọng của xúc tiến qua mạng internet, đặc biệt là vai trò của website trong

hoạt động quảng cáo qua các PTĐT, nên khách sạn tiến hành cập nhật thường xuyên

website. Ngoài giới thiệu thông tin, website còn là nơi đặt phòng trực tuyến cho

khách. Khách sạn luôn chú ý cập nhật các dịch vụ giúp việc tìm kiếm và lựa chọn

thuận tiện hơn cho khách hàng.

Tiêu chí bản đồ điểm đến, khách hàng đánh giá đạt 4,13/5 điểm. Trước đây,65website của khách sạn chưa có bản đồ điểm đến cho khách hàng tìm kiếm. Tuy

nhiên, hiện tại khách sạn đã bổ sung nội dung này, những tính năng được cho là

vượt trội của trang web như xem bản đồ, tìm đường đi ngắn nhất, tìm điểm để hỗ

trợ khách du lịch có thể đi đến các điểm du lịch, xem thông tin về các điểm du

lịch… đã được triển khai và hoạt động ổn định.

- Giao diện của website (xem bảng 3.6)

Bảng 3.6 Kết quả đánh giá của khách hàng về giao diện website

Giao diện của website

- Thanh menu chính

- Các hình thức đa phương tiện được trang web sử dụng

(banner, video clip ...)

- Đơn giản, dễ hiểuMức điểm TB

4,37

4,214,65

Nguồn: Theo kết quả điều tra của tác giảTrong giao diện của website, mức đánh giá về các tiêu chí khá cao. Về các

hình thức đa phương tiện được trang web sử dụng, ngoài các tấm ảnh tĩnh, khách

sạn còn đưa thêm các video clip về khách sạn lên website của mình. Thanh menu

chính dễ sử dụng, website đơn giản và dễ hiểu với khách du lịch.

- Liên kết trong website (xem bảng 3.7)

Bảng 3.7 Đánh giá của khách hàng về các liên kết trong website

Liên kết trong website

- Liên kết tới website của các doanh nghiệp khác (các

nhà hàng, khách sạn ...)

- Liên kết tới các website liên quanMức điểm TB

4,013,91

Nguồn: Theo kết quả điều tra của tác giảWebsite của khách sạn Sofitel Metropole Hà Nội chủ yếu là các đường link

liên kết tới website các khách sạn trong chuỗi khách sạn của tập đoàn khách sạn

Accor.Đây cũng là một cách thức tập đoàn Accor sử dụng trong hoạt động quảng

cáo để truyền tin tới khách hàng.

Hoạt động liên kết tới các website liên quan tới các nội dung trong trang web

chỉ được đánh giá ở mức điểm 3,91/5. Website của khách sạn có các đường link tới

các trang mạng xã hội có tài khoản của khách sạn như facebook, twitter, các video66Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Biểu đồ 3.5 Thứ tự tầm quan trọng tương đối của các công cụ trong hoạt động XTHH qua các PTĐT của Khách sạn Sofitel Metropole Hà Nội

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×