Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU

Tải bản đầy đủ - 0trang

64MụcII. Trang Dữ liệu đấu thầuĐào nền đường bằng máy đào <= 0,8m3, máy

ủi<=110CV đất cấp II

Đào kênh mương, chiều rộng <= 6m, máy đào

<=0,8m3 đất cấp II

Đắp nền đường bằng máy đầm 16T, độ chặt yêu cầu,

K=0,95

Xáo xới lu lèn, độ chặt yêu cầu K=0,95100 m3108.602100 m34.013100 m318.735100 m310.396Vận chuyển đất đổ đi cự ly <=500m bằng ôtô tự đổ 5

tấn đất cấp II

7

Làm mặt đường cấp phối lớp trên, chiều dầy mặt

đường đã lèn ép 20 cm

8

Đào xúc đất bằng máy đào <= 0,8m3, máy ủi

<=110CV đất cấp III

9

Vận chuyển đất cự ly <=1000m bằng ôtô tự đổ 5 tấn

đất cấp III

10

Vận chuyển tiếp cự ly <=4km bằng ôtô tự đổ 5 tấn đất

cấp III

II. CỐNG THOÁT NƯỚC NGANG

1

Đào nền đường bằng máy đào <= 0,8m3, máy

ủi<=110CV đất cấp II

2

Đắp đất cơng trình bằng đầm cóc, độ chặt yêu cầu,

K=0,95

3

Làm lớp đá đệm móng, loại đá có đường kính

Dmax<=4

4

Bê tơng tường chiều dày <=45 cm, chiều cao <=4m

vữa Mác 200 XMPC40 đá 1x2100 m375.756100 m275.756100 m321.636100 m321.636100

m3/km21.636100 m31.593100 m31.293m39.430m343.450100 m21.3432

3

4

5

65Ván khuôn kim loại các loại cấu kiện khác6Mối nối ống cống dày 2cmm221.9507Mối nối vữa chét khe nối dày 1cm vữa XM Mác 100

XMPC40

Sản xuất bê tông ống cống vữa Mác 200 XMPC40 đá

1x2

Sản xuất, lắp đặt cốt thép ống cống, ống buy, đường

kính <= 10 mm

Lắp đặt ống bê tơng đường kính ống 1000mm vữa XM

Mác 100 XMPC40

Ván khn bê tơng đúc sẳnm210.620m312.390tấn1.241100 m0.280100 m22.172m321.120m338.050m3116.8108

9

10

11

12Xây móng đá hộc chiều dày <=60 cm vữa XM Mác

100 XMPC40III. MƯƠNG THỐT NƯỚC

1

Làm lớp đá đệm móng, loại đá có đường kính

Dmax<=6

2

Sản xuất bê tơng tấm đan, mái hắt, lanh tơ vữa Mác

200 XMPC40 đá 1x265MụcII. Trang Dữ liệu đấu thầu3

4

56Bê tơng móng chiều rộng <=250 cm vữa Mác 200

XMPC40 đá 1x2

Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn kim loại, ván

khuôn nắp đan, tấm chớp

Lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công,

trọng lượng cấu kiện <= 50 kg vữa XM Mác 100

XMPC40

Đào móng gia cố đất cấp IIIV. PHẦN MẶT ĐƯỜNG

1

Sản xuất, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn mặt đường bê

tông

2

Bê tông mặt đường chiều dày mặt đường <=25 cm vữa

Mác 250 XMPC40 đá 1x2

3

Bạt lótm367.900100 m212.323cái6,418.000m389.850100 m21.917m3

100 m2383.371

21.298Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]66MụcII. Trang Dữ liệu đấu thầuMẫu số 06 (a)

BẢN KÊ KHAI THÔNG TIN VỀ NHÀ THẦU

Ngày: _________________

Số hiệu và tên gói thầu: _________________

Tên nhà thầu: [ghi tên nhà thầu]

Trong trường hợp liên danh, ghi tên của từng thành viên trong liên danh

Nơi nhà thầu đăng ký kinh doanh, hoạt động:

[ghi tên tỉnh/thành phố nơi đăng ký kinh doanh, hoạt động]

Năm thành lập công ty:Địa chỉ hợp pháp của nhà thầu [tại nơi đăng ký]:Thông tin về đại diện hợp pháp của nhà thầu

Tên: _____________________________________

Địa chỉ: ___________________________________

Số điện thoại/fax: _______________________

Địa chỉ email: ______________________________

1. Kèm theo là bản chụp một trong các tài liệu sau đây: Giấy chứng nhận đăng

ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do

cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu đang hoạt động cấp.

2. Trình bày sơ đồ tổ chức của nhà thầu.67MụcII. Trang Dữ liệu đấu thầuMẫu số 06 (b)

BẢN KÊ KHAI THÔNG TIN VỀ THÀNH VIÊN CỦA NHÀ THẦU LIÊN

DANH(1)

Ngày: _______________

Số hiệu và tên gói thầu: __________________

Tên nhà thầu liên danh:

Tên thành viên của nhà thầu liên danh:

Quốc gia nơi đăng ký công ty của thành viên liên danh:

Năm thành lập công ty của thành viên liên danh:

Địa chỉ hợp pháp của thành viên liên danh tại quốc gia đăng ký:

Thông tin về đại diện hợp pháp của thành viên liên danh

Tên: ____________________________________

Địa chỉ: __________________________________

Số điện thoại/fax: _____________________

Địa chỉ e-mail: _____________________________

1. Kèm theo là bản chụp một trong các tài liệu sau đây: Giấy chứng nhận đăng

ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do

cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu đang hoạt động cấp.

2. Trình bày sơ đồ tổ chức.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×