Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phải thỏa mãn yêu cầu này

Phải thỏa mãn yêu cầu này

Tải bản đầy đủ - 0trang

Các tiêu chí năng lực tài chính và kinh nghiệmCác yêu cầu cần tuân thủ

Nhà thầu liên danhTTMô tảYêu cầuthầu):

(i) số lượng hợp đồng là 02, mỗi hợp đồng

có giá trị tối thiểu là 2,90 tỷ VNĐ hoặc

(ii) số lượng hợp đồng là 02,có 01 hợp

đồng có giá trị tối thiểu là 2,90 tỷVNĐ, có

quy mơ và tính chất tương tự gói thầu; Quy

mơ của hợp đồng tương tự tiếp theo được

xác định bằng cách cộng các hợp đồng có

quy mơ nhỏ hơn nhưng phải bảo đảm các

hợp đồng đó có tính chất tương tự với các

hạng mục cơ bản của gói thầu đang xét;

Tổng giá trị tất cả các hợp đồng tương tự

≥ 5,80 tỷ VNĐ.

(Lưu ý: Hợp đồng tương tự là các cơng

trình giao thơng có quy mơ, tính chất

tương tự gói thầu này. Kèm theo bản sao

hợp đồng và biên bản nghiệm thu hồn

thành gói thầu được cơng chứng hoặc xác

nhận củaChủ đầu tư hồn thành ≥ 80%

khối lượng gói thầu)Nhà

Tổng các

thầu

thành

độc lập viên liên

danhTừng

thành

viên liên

danhTối thiểu

một thành

viên liên

danhTài liệu

cần nộpCác tiêu chí năng lực tài chính và kinh nghiệmCác yêu cầu cần tuân thủ

Nhà thầu liên danhTTMô tảYêu cầuNhà

Tổng các

thầu

thành

độc lập viên liên

danhTừng

thành

viên liên

danhTài liệu

cần nộpTối thiểu

một thành

viên liên

danhGhi chú:

(2) Hợp đồng khơng hồn thành bao gồm:

- Hợp đồng bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu khơng hồn thành và nhà thầu khơng phản đối;

- Hợp đồng bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu khơng hồn thành, khơng được nhà thầu chấp thuận nhưng đã được trọng tài

hoặc tòa án kết luận theo hướng bất lợi cho nhà thầu.

Các hợp đồng khơng hồn thành không bao gồm các hợp đồng mà quyết định của Chủ đầu tư đã bị bác bỏ bằng cơ chế

giải quyết tranh chấp.Hợp đồng khơng hồn thành phải dựa trên tất cả những thông tin về tranh chấp hoặc kiện tụng được giải

quyết theo quy định của cơ chế giải quyết tranh chấp của hợp đồng tương ứng và khi mà nhà thầu đã hết tất cả các cơ hội có thể

khiếu nại.

(6) Cách tính tốn thơng thường về mức yêu cầu doanh thu bình quân hàng năm đối với nhà thầu liên danh:

Đối với trường hợp nhà thầu liên danh, việc đánh giá tiêu chuẩn về doanh thu của từng thành viên liên danh căn cứ vào giá

trị, khối lượng do từng thành viên đảm nhiệm.

(8) Tài sản có khả năng thanh khoản cao là tiền mặt và tương đương tiền mặt, các cơng cụ tài chính ngắn hạn, các chứng

khoán sẵn sàng để bán, chứng khoán dễ bán, các khoản phải thu thương mại, các khoản phải thu tài chính ngắn hạn và các tài

sản khác mà có thể chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng một năm.

(10)Hợp đồng tương tự là hợp đồng đã thực hiện toàn bộ, trong đó cơng việc xây lắp có các tính chất tương tự với gói thầu

đang xét, bao gồm:

- Tương tự về bản chất và độ phức tạp: có cùng loại và cấp cơng trình tương tự hoặc cao hơn cấp cơng trình u cầu cho

gói thầu này theo quy định của pháp luật về xây dựng.

(11) Hoàn thành phần lớn nghĩa là hồn thành ít nhất 80% khối lượng công việc của hợp đồng.

(12) Với các hợp đồng mà nhà thầu đã tham gia với tư cách là thành viên liên danh hoặc nhà thầu phụ thì chỉ tính giá trịCác tiêu chí năng lực tài chính và kinh nghiệmCác yêu cầu cần tuân thủ

Nhà thầu liên danhTTMô tảphần việc do nhà thầu thực hiện.Yêu cầuNhà

Tổng các

thầu

thành

độc lập viên liên

danhTừng

thành

viên liên

danhTối thiểu

một thành

viên liên

danhTài liệu

cần nộp43MụcII. Trang Dữ liệu đấu thầu2.2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực kỹ thuật(1):

a) Nhân sự chủ chốt:

Nhà thầu phải chứng minh rằng mình có đầy đủ nhân sự cho các vị trí chủ chốt

đáp ứng những u cầu sau đây:STTVị trí cơng việc.Trình độ

chun mơnSố lượng

tối thiểuTổng số

năm kinh

nghiệm

(tối thiểu)Kinh

nghiệm

trong các

cơng việc

tương tự

(tối thiểu)1234Chỉ huy trưởng cơng

trìnhĐội trưởng thi cơngCơng nhân kỹ thuật

Quản lý an tồn lao

động vệ sinh mơi

trườngKỹ sư chun

ngànhgiao

thơng010503Kỹ sư chun

ngànhgiao

thơng010303Được đào tạo

nghề100101Có chứng chỉ

đào tạo010101Nhà thầu phải cung cấp thông tin chi tiết về các nhân sự chủ chốt được đề xuất và

hồ sơ kinh nghiệm của nhân sự theo các Mẫu số 15, 16 và 17 Chương IV - Biểu mẫu

dự thầu.

a1. Chỉ huy trưởng công trường: 01 người tốt nghiệp đại học chuyên ngành giao

thông, đã chỉ huy trưởng ít nhất 03 cơng trình cấp tương đương với gói thầu hoặc đã

từng giám sát ít nhất 05 cơng trình có cùng cấp tương đương. Có chứng nhận đã hồn

thành khóa bồi dưỡng nghiệp vụ chỉ huy trưởng cơng trình, chứng chỉ hành nghề chỉ

huy trưởng cơng trình, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng: Giám sát cơng tác

xây dựng và hồn thiện cơng trình giao thông hạng III trở lên. Kèm theo bản sao bằng

tốt nghiệp đại học; Có bản kê khai theo mẫu và các tài liệu cụ thể để chứng minh. Có

hợp đồng lao động còn hiệu lực và đảm bảo đủ thời gian thực hiện hết gói thầu này.

a2. Đội trưởng thi cơng: 01 người tốt nghiệp cao đẳng trở lên có chun ngành

giao thơng, đã làm đội trưởng thi cơng ít nhất 03 cơng trình cấp tương đương với gói44MụcII. Trang Dữ liệu đấu thầuthầu hoặc đã từng giám sát ít nhất 03 cơng trình có cùng cấp tương đương. Có chứng

chỉ hành nghề hoạt động xây dựng: Giám sát công tác xây dựng và hồn thiện cơng

trình giao thơng hạng III trở lên.Kèm theo bản sao văn bằng tốt nghiệp cao đẳng hoặc

đại học, bản kê khai theo mẫu, có xác nhận của Chủ đầu tư đã làm cán bộ kỹ thuật gói

thầu tương tự và các tài liệu cụ thể để chứng minh. Có hợp đồng lao động còn hiệu lực

và đảm bảo đủ thời gian thực hiện hết gói thầu này.

A3. Cơng nhân kỹ thuật: Nhà thầu tối thiểu phải có 10 người có chứng chỉ đào

tạo kỹ thuật xây dựng phù hợp chun mơncó trình độ thợ bậc 3/7 trở lên,có tối thiểu 4

thợ vận hành lái xe, lái máy… có trình độ thợ bậc 2/4 trở lên. Có tối thiểu 1 năm kinh

nghiệm, có hợp đồng lao động còn hiệu lực và đảm bảo đủ thời gian thực hiện hết gói

thầu này.

A4. Quản lý an tồn lao động vệ sinh môi trường: 01 Kỹ sư chuyên ngành giao

thơng (có chứng chỉ được đào tạo ATLĐ và VSMT, có it nhất 01 năm kinh nghiệm làm

quản lý an tồn lao động vệ sinh mơi trường, có hợp đồng lao động với nhà thầu.)

Nếu là thành viên liên danh mỗi thành viên phải đáp ứng nhân sự chủ chốt theo

khoản a, điều 2.2 mục 2 Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm.

b) Thiết bị thi công chủ yếu dự kiến huy động để thực hiện gói thầu(5):

Nhà thầu phải chứng minh khả năng huy động thiết bị thi cơng chủ yếu để thực

hiện gói thầu theo yêu cầu sau đây:

ST

Loại thiết bị và đặc điểm thiết bị

T

1 Đầm bàn 1KW

2 Máy cắt uốn thép 5KW

Máy đầm đất cầm tay - trọng lượng: 60 kg

3

(Đầm cóc )

4 Máy đầm dùi 1,5Kw

5 Máy cắt sắt cầm tay 1,0Kw

6 Máy hàn 23KW

7 Đầm bánh hơi tự hành 16T

8 Ô tô tự đổ 10T

9 Máy trộn bê tông500l

10 Máy đào 1.6 m3Số lượng tối thiểu cần cóĐảm bảo số lượng thi công11 Máy ủi 110CVNhà thầu phải kê khai thông tin chi tiết về các thiết bị thi công chủ yếu dự kiến

huy động để thực hiện gói thầu theo Mẫu số 18 Chương IV - Biểu mẫu dự thầu.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phải thỏa mãn yêu cầu này

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×