Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
8 Đánh giá chung về TNSP

8 Đánh giá chung về TNSP

Tải bản đầy đủ - 0trang

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

Kết luận

Với những nội dung đã trình bày ở chương 1, đề tài đã bước đầu làm sáng

tỏ lí luận về vận dụng quan điểm DHTH trong dạy học vật lí theo định hướng

phát triển năng lực của HS THCS. Khẳng định vai trò quan trọng của việc vận

dụng DHTH trong dạy học nói chung và dạy học vật lí theo định hướng phát

triển năng lực của HS nói riêng.

37Nghiên cứu cơ sở lí thuyết, vận dụng quan điểm DHTH thiết kế kế hoạch

dạy học và tiến hành thực nghiệm chủ đề “Hiện tượng cảm ứng điện từ và ứng

dụng”. Kết quả TNSP cho thấy việc vận dụng DHTH đã góp phần phát triển

được năng lực thực nghiệm của HS.

Đề nghị

Đối với đội ngũ giáo viên: Cần quan tâm tìm hiểu những nội dung giáo dục

có liên quan đến các vấn đề xã hội của địa phương, đất nước để xây dựng chủ đề

tích hợp gắn với thực tiễn

Đối với các nhà quản lí: Cần quan tâm tới trang thiết bị, tập huấn cho GV

về hình thức dạy học tích hợp,…38TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Tơ Văn Bình (2002), “Phân tích chương trình vật lí phổ thơng”,NXB ĐHSP

Thái Nguyên.

2. Đỗ Hương Trà (chủ biên) – Nguyễn Văn Biển – Trần Khánh Ngọc – Trần

Trung Ninh- Trần Thị Thanh Thủy – Nguyễn Cơng Khanh – Nguyễn Vũ Bích

Hiên (2015), “ Dạy học tích hợp phát triển năng lực học sinh”, Quyển 1 Khoa

học tự nhiên, NXB ĐHSP Hà Nội

3. Nguyễn Văn Khải (chủ biên) – Nguyễn Duy Chiến- Phạm Thị Mai (2008),

“Lí luận dạy học vật lí ở trường phổ thông”, NXB Giáo dục.

4. Xavier Roegiers (1996), “Khoa sư phạm tích hợp hay làm thế nào để phát

triển các năng lực ở nhà trường”, NXB Giáo dục

5. Miles Berry (2017), “Dạy học tích hợp trong chương trình GDPT của vương

quốc Anh”, NXB Giáo dục

6. Ban tổ chức hội thảo khoa học (2014), “Kỷ yếu hội thảo dạy học tích hợp, dạy

học phân hóa”, Tạp chí khoa học số 07

7. Nguyễn Thanh Phương (2018), “Bồi dưỡng năng lực thực nghiệm cho học

sinh trong dạy học chương Chất khí - Vật lí 10 Trung học phổ thơng”, Luận

văn thạc sĩ giáo dục

8. Nguyễn Thanh Nga (2009), “Tổ chức dạy học theo dự án một số kiến thức

phần từ trường và cảm ứng điện từ - Học phần điện và từ đại cương cho sinh

viên ngành Kỹ thuật ĐH Giao Thông”, ĐHSP Thành phố Hồ Chí Minh, Luận

văn thạc sĩ giáo dục.39PHỤ LỤC

Phụ lục 1

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

PHIẾU XIN Ý KIẾN GIÁO VIÊN VẬT LÍ

(Phiếu dùng để nghiên cứu khoa học, không dùng để đánh giá GV)

Thông tin cá nhân

1. Họ và tên:................................................................... Nam( Nữ)..........

2. Đơn vị cơng tác:.....................................................................................

Xin thầy(cơ) vui lòng cho biết ý kiến về các vấn đề sau:

1. Thầy (cô) thường xuyên sử dụng phương pháp dạy học nào nêu dưới đây:

Thuyết trình, giảng giải : Thường xunĐơi khiKhơng sử dụngDạy học tích hợpĐơi khiKhông sử dụng: Thường xuyên2. Thầy(cô) đồng ý với ý kiến nào dưới đây về tác dụng của việc vận dụng

dạy học tích hợp vào dạy học vật lí

- Làm tăng sự hứng thú với bài học

- Tăng cường cơ hội vận dụng kiến thức cho HS

- Mất nhiều thời gian

- Học sinh dễ mất tập trung khi học tập

- Phát triển năng lực của HS (năng lực thực nghiệm)

- Có khả năng liên kết kiến thức của nhiều mơn học

3. Thầy (cô) đã từng tham gia lớp tập huấn về giáo dục tích hợp chưa?

- Đã tham gia lớp tập huấn

- Chưa tham gia lớp tập huấn

Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô!40Phụ lục 2

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

PHIẾU XIN Ý KIẾN HỌC SINH

(Phiếu dùng để nghiên cứu khoa học, không dùng để đánh giá HS)

Thông tin cá nhân:

1. Họ và tên:.......................................................Nam/nữ:...........................

2. Lớp:.........................Trường:...................................................................

Xin các em vui lòng cho ý kiến về các vấn đề sau:

1. Theo em, mơn vật lí có liên quan đến các lĩnh vực nào sau đây:

Bảo vệ mơi trường: Có liên quanKhơng liên quanSản xuất cơng nghiệp, nơng nghiệp: Có liên quanKhơng liên quan2. Các bạn em có hứng thú với giờ học vật lí khơng?

Khơng2. Khi học vật lí, em có thường được thực hiện các thí nghiệm trong bài học

khơng?

Khơng3. Sau khi học xong bài vật lí, các bạn em có vận dụng được kiến thức vật lí

để giải thích các hiện tượng trong thực tế khơng?

Khơng4. Trong giờ học vật lí, các thầy (cơ) có thường xun liên hệ kiến thức vật lí

với các lĩnh vực khác như :bảo vệ môi tường, các vấn đề kĩ thuật, hiện tượng tự

nhiên khơng?

Khơng5. Em hãy giải thích cơ chế hoạt động của điamo xe đạp:……………………

Xin chân thành cảm ơn các em!41Phụ lục 3

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

Chủ đề: Hiện tượng cảm ứng điện từ và ứng dụng

Tìm hiểu cách dùng nam châm vĩnh cửu để tạo ra dòng điện cảm ứng

Nhóm:……….

Lớp:…………..

1. Ý tưởng tiến hành thí nghiệm (kèm theo hình vẽ minh họa)2. Dụng cụ thí nghiệm: …………………………………………………………

3. Kết quả thí nghiệm (ghi rõ từng trường hợp làm xuất hiện dòng điện cảm ứng)

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Vậy, dòng điện cảm ứng xuất hiện khi nào?

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................42Phụ lục 4

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2

Chủ đề: Hiện tượng cảm ứng điện từ và ứng dụng

Tìm hiểu cách dùng nam châm điện để tạo ra dòng điện cảm ứng

Nhóm:……….

Lớp:…………..

1. Ý tưởng tiến hành thí nghiệm (kèm theo hình vẽ minh họa)2.Dụng cụ thí nghiệm: ………………………………………………………….

3. Kết quả thí nghiệm

Khi đóng mạch (hay ngắt mạch điện) thì dòng điện có cường độ thay đổi như thế

nào? Từ trường của nam châm điện thay đổi ra sao?

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Vậy, dòng điện cảm ứng xuất hiện khi nào?

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................43Phụ lục 5

MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ HẦM ĐƯỜNG BỘ Ở NƯỚC TA

1. Hiện trạng giao thông trong hầm ở nước ta hiện nay, cụ thể là hầm đường

bộ Hải Vân:

Hầm đường bộ Hải Vân là một trong 30 hầm đường bộ dài nhất, hiện đại

nhất trên thế giới- được khởi công xây dựng tháng 8/2000, hồn thành và đưa

vào khai thác chính thức ngày 05/6/2005, đến nay vừa tròn 3 năm.

Sau 3 năm vận hành, tính đến 31/3/2008, đã có gần 3.600.000 lượt xe qua

hầm, góp phần quan trọng cải thiện tình hình ATGT trên QL 1A, khu vực qua

đèo Hải Vân, phát huy tác dụng to lớn đối với công cuộc đổi mới và phát triển

kinh tế đất nước. Tuy nhiên, những sự cố với các trang thiết bị của hầm, đặc biệt

là với hệ thống chiếu sáng luôn là nguy cơ tiềm ẩn gây mất an tồn giao thơng

với các phương tiện mỗi khi qua hầm.

2. Các thông số kỹ thuật của Hầm Hải Vân

Hệ thống chiếu sáng

Hầm được chiếu sáng bởi 3.140 bóng đèn cao áp có tổng cơng suất 65 MW,

tổng số tiền đã tiêu thụ điện năng cho chiếu sáng đường hầm bình quân một năm

là 25 tỷ đồng

Hệ thống thơng gió

Để đảm bảo khơng khí trong đường hầm, ngồi cửa thơng gió được đào

thơng lên đỉnh núi Hải Vân dài hơn 1.810 m để lấy khơng khí, trong đường hầm

còn lắp đặt 3 trạm xử lí khơng khí với 23 quạt thơng gió. Mỗi quạt có cơng suất

50 KW. Các quạt thơng gió này giống như động cơ cánh quạt trên máy bay gắn

trên trần hầm với công suất 50 kW sẽ hút và đẩy khơng khí đến trạm xử lí.

3. Đặc điểm nhiệt độ và sức gió: nhiệt độ trong hầm cao hơn bên ngoài từ 2 đến

3 độ, do chênh lệch áp suất trong và ngoài hầm nên gió tương đối nhiều.44HỘI ĐỒNG CHẤM KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP

Tên đề tài:

THIẾT KẾ KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO QUAN ĐIỂM

GIÁO DỤC TÍCH HỢP CHỦ ĐỀ “ĐIỆN TỪ HỌC”

NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC THỰC NGHIỆM

CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ

Xác nhận của Chủ tịch hội đồng:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

Thái Nguyên, tháng 05 năm 2019

Xác nhận của GV hướng dẫnTM. Hội đồng nghiệm thu khóa luận

CHỦ TỊCHTS. Cao Tiến KhoaTS. Nguyễn Thị Thu Hà45Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

8 Đánh giá chung về TNSP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×