Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Xác định bài dạy tích hợp

Xác định bài dạy tích hợp

Tải bản đầy đủ - 0trang

+ Dựa vào mục tiêu sẽ chọn lọc nội dung trình bày ngắn gọn xúc tích,

tránh đưa vào q nhiều kiến thức mà khơng xác định được kiến thức chính làm

bài dạy tích hợp sơ lược, thiếu trọng tâm. Ngồi ra, dựa vào mục tiêu để biết

cách sắp xếp, trình bày nội dung kiến thức một cách dễ hiểu, mạch lạc, lôgic,

chặt chẽ, giúp HS hiểu bài và ghi bài một cách dễ dàng.

+ Xác định những kiến thức trọng tâm hướng đến phát triển năng lực.

- Xác định các hoạt động dạy - học của GV và HS: Hoạt động dạy và học

tập trung hướng tới mục tiêu phát triển năng lực của HS; Trong quá trình tổ chức

hoạt động dạy học cần để HS nêu cao trách nhiệm, HS phải học cách tìm kiếm

thơng tin và bộc lộ được năng lực.

Từ việc xác định các hoạt động học tập trên thì người GV sẽ lựa chọn được

phương pháp dạy học phù hợp cho từng bài.

- Xác định các phương tiện dạy học sử dụng trong bài dạy: Căn cứ vào nội

dung và phương pháp học mà GV lựa chọn các phương tiện dạy học nhằm tổ

chức tốt hoạt động dạy- học của bài học.

- Xác định thời gian cho mỗi nội dung của giáo án.

- Rút kinh nghiệm sau khi thực hiện giáo án: Công tác chuẩn bị, quá

trình thực hiện, kiểm tra, đánh giá kết quả và mức độ đạt được mục tiêu

dạy học đã đề ra.

Kiểm tra đánh giá

Giáo viên: Thông qua kết quả quan sát, kết quả các phiếu điều tra, bảng

đánh giá, GV sẽ điều chỉnh nội dung, thay đổi phương pháp dạy học để chất

lượng dạy - học ngày một tốt hơn, nhằm phát triển năng lực của HS.

Trên đây là các bước cơ bản để tổ chức DHTH. Các bước này có mối

quan hệ chặt chẽ và bổ sung cho nhau, giúp người GV tổ chức dạy học tích

hợp thành cơng.

2.3 Vận dụng quan điểm giáo dục tích hợp thiết kế tiến trình dạy học kiến

thức thuộc chủ đề “Điện từ học” nhằm phát triển năng lực thực nghiệm của

HS THCS

2.3.1 Vị trí, nội dung phần “Điện từ học”

* Vị trí:

16- Theo chương trình hiện hành: Ở THCS nội dung kiến thức phần “Điện từ

học” nằm ở chương II của bộ môn vật lí lớp 9. Ở phần này HS được nghiên cứu

về nam châm vĩnh cửu; tác dụng từ của dòng điện, từ trường; sự nhiễm từ của

sắt - thép, nam châm điện; lực điện từ; hiện tượng cảm ứng điện từ; động cơ

điện; máy phát điện xoay chiều.

- Theo chương trình dự thảo mơn Khoa học tự nhiên dành cho HS THCS,

phần Từ được nghiên cứu ở chương trình lớp 7, phần Điện được nghiên cứu ở

chương trình lớp 8 và lớp 9.

* Nội dung chương “Điện từ học”

Ở chương này gồm có các nội dung

- Nam châm vĩnh cửu

- Tác dụng từ của dòng điện. Từ trường

- Từ phổ. Đường sức từ

- Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua

- Sự nhiễm từ của sắt, thép. Nam châm điện

- Ứng dụng của nam châm

- Lực điện từ

- Động cơ điện một chiều

- Hiện tượng cảm ứng điện từ

- Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng

- Dòng điện xoay chiều

- Máy phát điện xoay chiều

- Các tác dụng của dòng điện xoay chiều.

- Đo cường độ và hiệu điện thế xoay chiều

- Truyền tải điện đi xa

- Máy biến thế

2.3.2 Nghiên cứu thực trạng dạy và học các kiến thức chương “Điện từ học”

ở THCS

*Mục đích nghiên cứu: Điều tra quá trình thực hiện các mục tiêu và nhiệm

vụ dạy học vật lí

*Phạm vi nghiên cứu: THCS Nguyễn Văn Cừ và THCS Trần Quốc Toản.

17- Tìm hiểu các vấn đề về tổ chức hoạt động dạy học, việc vận dụng các

PPDH của GV trong dạy học vật lí.

- Tìm hiểu về thái độ, năng lực nhận thức, phương pháp học tập và mức độ

vận dụng kiến thức vật lí của HS vào 1 số lĩnh vực.

- Tham quan cơ sở vật chất, điều kiện phục vụ dạy học của nhà trường.

- Thu thập thông tin qua phiếu phỏng vấn GV và HS.

*Đối tượng nghiên cứu:

- Số phiếu điều tra GV: 24 GV

- Số phiếu điều tra HS: 122 HS

*Nhiệm vụ nghiên cứu: Nghiên cứu thực trạng dạy và học các kiến thức

phần “Điện từ học”

* Kết quả khảo sát

- Khi tiến hành dạy nội dung kiến thức chương “Điện từ học”, GV chưa sử

dụng phương pháp DHTH 1 cách thường xuyên mà hầu hết sử dụng phương

pháp thuyết trình; GV chưa thấy hết được khả năng nâng cao năng lực thực

nghiệm của HS qua các hoạt động DHTH; Một số ít GV đã được tham gia bồi

dưỡng DHTH (7 GV-29,16%)

Như vậy, DHTH là phương pháp còn mới đối với hầu hết GV và chưa được

vận dụng nhiều trong quá trình giảng dạy.

- Một số HS chưa nhận thấy sự liên quan của vật lí đến các lĩnh vực đời

sống ví dụ như: Bảo vệ mơi trường sinh thái (không liên quan: 45 HS - 36,8%),

sản xuất công nghiệp, nông nghiệp (không liên quan: 37 HS - 30,32%); các em

khơng thường xun được sử dụng thí nghiệm vật lí; đa số các em sau khi học

xong bài hiện tượng cảm ứng điện từ vẫn khơng giải thích được cơ chế hoạt

động của điamo xe đạp.

Từ kết quả điều tra trên, tôi thấy việc vận dụng DHTH vào quá trình dạy

học là rất cần thiết.

2.3.3 Thiết kế tiến trình dạy học theo quan điểm giáo dục tích hợp nhằm

phát triển năng lực thực nghiệm của học sinh

Áp dụng quy trình thiết kế chủ đề tích hợp và vận dụng phương pháp dạy

học dự án để tổ chức các hoạt động của chủ đề: “Hiện tượng cảm ứng điện từ và

ứng dụng”.

 Bước 1,2: Sau khi nghiên cứu cơ sở lí luận về DHTH và phân tích

chương trình SGK vật lí 9, dựa trên phân phối chương trình lựa chọn chủ đề

hiện tượng cảm ứng điện từ, vừa đáp ứng yêu cầu là một chủ đề có ứng dụng

18liên quan đến vấn đề thời sự của địa phương (vấn đề an tồn giao thơng trong

hầm) vừa thuận lợi cho việc tổ chức TNSP song song giữa 2 lớp thực nghiệm

và đối chứng.

 Bước 3: Xác định chủ đề tích hợp, các lĩnh vực được tích hợp trong

chủ đề, thời lượng dự kiến.

Chủ đề “Hiện tượng cảm ứng điện từ và ứng dụng”. Các lĩnh vực được tích

hợp trong chủ đề gồm:

+ Vật lí: Hiện tượng cảm ứng điện từ

+ Cơng nghệ: Chế tạo mơ hình cánh quạt, máy phát điện từ sức gió,…

+ Sinh học: Hiệu ứng nhà kính

+ Địa lí: Vị trí địa lí và đặc điểm địa hình của các hầm đường bộ; đặc

điểm khí hậu, nhiệt độ, gió;…

+ GDCD: Tiết kiệm năng lượng, bảo vệ mơi trường

- Dự kiến thời lượng cho chủ đề: Tổng thời lượng của chủ đề là 165 phút,

trong đó hoạt động hình thành và luyện tập kiến thức tổ chức trong vòng 45 phút (1

tiết), hoạt động vận dụng kiến thức được tách riêng và tổ chức trong vòng 120 phút

 Bước 4: Xác định mục tiêu của chủ đề tích hợp:

- Kiến thức: Biết cách tạo ra dòng điện cảm ứng bằng nam châm vĩnh cửu

và nam châm điện

- Kỹ năng:

+ Quan sát và ghi nhận hiện tượng cảm ứng điện từ trong các thí nghiệm.

+ Làm được thí nghiệm dùng NC vĩnh cửu hoặc NC điện để tạo ra dòng

điện cảm ứng.

+ Đề xuất được lời giải thích các hiện tượng trong các thí nghiệm.

- Thái độ

+ Nghiêm túc trong học tập

+ Hăng hái xây dựng bài mới

+ Có ý thức về các ngành nghề có ứng dụng hiện tượng cảm ứng điện từ =>

thấy được vật lí gắn với thực tế và thêm u thích mơn học

- Định hướng phát triển năng lực: Năng lực tự học, năng lực hợp tác, năng

lực thực nghiệm,… trong đó năng lực thực nghiệm là chủ yếu

19Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Xác định bài dạy tích hợp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×