Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHỤ LỤC CÁC BIỂU BẢNG THỐNG KÊ

PHỤ LỤC CÁC BIỂU BẢNG THỐNG KÊ

Tải bản đầy đủ - 0trang

B. Không gian kỳ ảo trong TKML

STTKiểu không gian Không

gian

Tên tác phẩmtrần

thếKhơng gian kỳ ảo

ThiênThủyÂmCõiđìnhphủmộng1Chuyện đối tụng ở Long+phủ

+2

3cung

Chuyện nàng Túy Tiêu

Chuyện người con gái Nam+

++4Xương

Chuyện người nghĩa phụ ở+5

6

7Khoái Châu

Chuyện Lệ Nương

Chuyện cây gạo

Chuyện nghiệp oan của+

+

++

+

+8Đào thị

Chuyện yêu quái ở Xương.++9

10Giang

Chuyện kì ngộ ở Trại Tây

Chuyện Từ Thức lấy vợ+

+11

12tiên

Chuyện Lý tướng quân

Tổng kết+

11Khác+02+

5+

++

+32C. Không gian kỳ ảo trong truyệnTKTP

STTKiểu khơng gian Khơng

Tên truyệnKhơng gian kỳ ảogianThiênThủyÂmCõitrầnđìnhphủphủmộng1

2Truyện đền thiêng ở cửa bể

Truyện người liệt nữ ở Anthế

+

+3

4Ấp

Truyện nữ thần Vân Cát

Cuộc gặp gỡ kỳ lạ ở Bích+

++

+5Câu

Tổng kết43+Khác++

+

+

++4110D. Không gian kỳ ảo trong LTKVL

STTKiểu không gian Không

Tên truyệnKhông gian kỳ ảogianThiênThủyÂmCõitrầnđìnhphủphủmộng00001

2

3

4

5Đẻ lạ

Sống lại

Ca kỹ họ Nguyễn

Câu chuyện tình ở Thanh Trì

Người con gái trinh liệt ở Cổthế

+

+

+

+

+6Trâu

Người đàn bà trinh tiết ở+7

8

9

10

11Thạch Thần

Liên hồ quận công

Tháp báo ân

Trạng nguyên họ Nguyễn

Phu nhân Lan quận công

Tổng kết+

+

+

+

10Khác0Bảng 2: Bảng thống kê các chi tiết thời gian kỳ ảo trong TTDT, TKML, TKTP và

LTKVLA. Thời gian kỳ ảo trong TTDT

STT

1

2

3

4

5

6

7

8Kiểu thời gianThời gianThời gianthựckỳ ảo+

+

+

+

+

+

+

7+

+

+

+

+

+

+

7Tên tác phẩm

Truyện hai gái thần

Truyện duyên lạ nước hoa

Truyện lạ nhà thuyền chai

Truyện chồng dê

Truyện tinh chuột

Một dòng chữ lấy được gái thần

Truyện yêu nữ Châu Mai

Tổng kếtB. Thời gian kỳ ảo trong TKML

STTKiểu thời gian Thời gian

Tên tác phẩm1

Chuyện đối tụng ở Long cung

2

Chuyện nàng Túy Tiêu

3

Chuyện người con gái Nam Xương

4

Chuyện người nghĩa phụ ở Khoái Châu

5

Chuyện Lệ Nương

6

Chuyện cây gạo

7

Chuyện nghiệp oan của Đào thị

8

Chuyện yêu quái ở Xương Giang

9

Chuyện kì ngộ ở Trại Tây

10

Chuyện Từ Thức lấy vợ tiên

11

Chuyện Lý tướng quân

12

Tổng kết

C. Thời gian kỳ ảo trong TKTP

STT

1

2

3

4

5Kiểu thời gian

Tên tác phẩm

Truyện đền thiêng ở cửa bể

Truyện người liệt nữ ở An Ấp

Truyện nữ thần Vân Cát

Cuộc gặp gỡ kỳ lạ ở Bích Câu

Tổng kếtC. Thời gian kỳ ảo trong LTKVLThời gianthựckỳ ảo+

+

+

+

+

+

+

.+

+

+

++

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+1111Thời gianThời gian kỳthựcảo+

+

+

+

4+

+

+

+

4STTKiểu thời gian

Tên truyện1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11Đẻ lạ

Sống lại

Ca kỹ họ Nguyễn

Câu chuyện tình ở Thanh Trì

Người con gái trinh liệt ở Cổ Trâu

Người đàn bà trinh tiết ở Thạch Thần

Liên hồ quận công

Tháp báo ân

Trạng nguyên họ Nguyễn

Phu nhân Lan quận công

Tổng kêtThời gian

thực

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

10Thời gian

kỳ ảo+

++

+

4Bảng 3: Bảng thống kê các nhân vật kỳ ảo trong TTDT, TKML, TKTP và LTKVL

A. Nhân vật kỳ ảo trong TTDT

STT

1

2Kiểu nhân vậtNhân vật kỳ ảoTên tác phẩm

Truyện hai gái thầnCháu dâu Long Vương, vợ sơn thầnTruyện duyên lạ nước hoaĐông Ngu

Quốc Mẫu, Mộng Trang, Thượng thư

bộ binh, Nguyên tử, Viên quan,3Truyện lạ nhà thuyền chàiĐổng Nhân, Bốn thị nữ, sứ giả

Ngọa Vân, bố Ngọa Vân, Gã bán4Truyện chồng dêkinh

Dê hóa thành chàng trai, Ngọc5Truyện tinh chuộtHồng

Chuột hóa người, Ngọc Hồng,6Một dòng chữ lấy được gái thầnĐổng Thiên Vương

Thượng Đế, hai thần núi Tượng Sơn

và Trĩ Sơn, con gái thần và chị gái7Truyện yêu nữ Châu Maicô, lão bộc, gái hầu.

Ngư NươngB. Nhân vật kỳ ảo trong TKML

STTKiểu nhân vật

Tên tác phẩm1Chuyện đối tụng ở Long cungNhân vật kỳ ảo

Diêm vương, tiên ở thủy cung, Bạch

long hầu,thần thuồng luồng2

3Chuyện nàng Túy Tiêu

Chuyện người con gái Nam Sứ giả Xích Hỗn, tiên nơi thủy cung4Xương

Chuyện người nghĩa phụ ở Hồn ma Nhị Khanh5

6Khoái Châu

Chuyện Lệ Nương

Chuyện cây gạoHồn ma Lệ Nương

Hồn ma Nhị Khanh, Trình Trung

Ngộ, người hầu, đạo nhân7

8

9Chuyện nghiệp oan của Đào thịHồn ma Hàn Than, yêu quái, thầy tu,Chuyện Lý tướng quânsư cụ Pháp Vân

Lính đầu ngựa, Diêm vương, quỷ sứ,Chuyện kì ngộ ở Trại Tâyhồn ma, phán quan

Hồn ma hai nàng Liễu và Đào, mỹ

nhân họ Kim, Lý, Vi, Mai, Dương,10Kim Thạch

Từ Thức (trong thời gian về cõi tiênChuyện Từ Thức lấy vợ tiênsống), Giáng Hương, Ngụy phu

nhân, các vị tiên, thượng đế, trực lại

11Dương Trạm

Chuyện yêu quái ở Xương Giang Yêu quái, diêm vuơng, đạo nhân, Thị

Nghi,C. Nhvật kỳ ảo trong TKTP:.

STTKiểu nhân vật

Tên tác phẩm1

2

3

4Nhân vật kỳ ảoTruyện nữ thần Vân CátDiêm La, Đạo nhân, Lực sĩ, ThánhCuộc gặp gỡ kỳ lạ ở Bích Câu

Truyện người liệt nữ ở An Ấp

Truyện đền thiêng ở cửa bểMẫu Liễu Hạnh

Tiên nữ, Thần, Giáng Tiên, Tú Uyên

Trinh liệt phu nhân, Hồn ma

Hồn ma, Giao Đô đốc, Quảng Lợi

Vương, Long Thượng thư, Ngao

Ngự sử, Côn Thừa tướng, Ngạc Tổng

binh, Miết Tông sự, Thần Chế ThắngD. Nhân vật kỳ ảo trong LTKVL

STTKiểu nhân vật

Nhân vật kỳ ảo

Tên truyện1

2Đẻ lạNgười phụ nữ chết rồi hiện lên mangSống lạitiền đi mua bánh cho con.

Cô gái bị chồng đánh chết sống lại

được chàng Sinh cứu đem về chạychữa thuốc thang

3

4Ca kỹ họ Nguyễn

Câu chuyện tình ở Thanh TrìCơ gái chết khi được hỏa táng thấy có

vật to bằng cái đấu sắc đỏ như son,

trong gương búa đập khơng vỡ, bên

trong có in hình bóng con đò và chàng

trai5Người con gái trinh liệt ở Cổ6Trâu

Người đàn bà trinh tiết ở7

8Thạch Thần

Liên hồ quận công

Tháp báo ânCô gái họ Nguyễn về báo mộng cho

quan chấm thi và xin ông chiếu cố cho

chồng cô đậu9

10Trạng nguyên họ Nguyễn

Phu nhân Lan quận cơngNguyễn Thực có lần nằm mộng thấy

bảng vàng treo trên cây tùng và thấy

tên mình đứng đầuTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHỤ LỤC CÁC BIỂU BẢNG THỐNG KÊ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×