Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kiến nghị đối với khách hàng

Kiến nghị đối với khách hàng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Mỗi doanh nghiệp nên có một bộ phận pháp chế hoặc sử dụng tư vấn pháp lý

để tránh được các bất đồng hoặc tranh chấp có thể xảy ra trong kinh doanh và trong

thanh toán. Khi soạn thảo hợp đồng ngoại thương, doanh nghiệp cần phải tìm hiểu

kỹ càng về thủ tục, cân nhắc kỹ các điều khoản, đặc biệt là điều khoản thanh toán

trước khi ký, hợp đồng phải sử dụng ngơn ngữ rõ ràng, chính xác... Vì các điều

khoản của hợp đông chặt chẽ sẽ là cơ sở để làm tốt việc thanh toán L/C sau này và

khi quyết đinh lựa chọn phương thức thanh toán L/C phải hết sức chú ý đến yêu cầu

nghiêm ngặt của bộ chứng từ.

3.2.Tìm hiểu kỹ và lựa chọn đúng bạn hàng nước ngoài

Bên cạnh việc thận trọng khi ký kết hợp đồng, các doanh nghiệp xuất nhậpkhẩu cần tìm hiểu kỹ về đối tác nước ngồi vì dù hợp đồng có chặt chẽ đến đâu

nhưng nếu các đối tác cố tình lừa đảo thì quyền lợi của các doanh nghiệp Việt Nam

vẫn có thể bị vi phạm.

Các vụ tranh chấp xảy ra đều là do doanh nghiệp chưa chú trọng chọn đúng

đối tác trong kinh doanh. Việc tìm hiểu thực lực và uy tín của bạn hàng là hết sức

cần thiết. Hiện nay, khi các ngân hàng Việt Nam còn chưa cung cấp nghiệp vụ này,

các doanh nghiệp có thể thơng qua Phòng Thương mại và Cơng nghiệp Việt Nam

(VCCI), Trung tâm Thơng tin tín dụng thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để có

các thơng tin đáng tin cậy về đối tác làm ăn. Các doanh nghiệp có thể nhờ các ngân

hàng phục vụ mình tìm hiểu đối tác kinh doanh thông qua hệ thống các ngân hàng

đại lý tại nước ngoài.

Trong quan hệ mua bán với nước ngoài cần phải tuân thủ thông lệ quốc tế không

trái với luật pháp quy định của Việt Nam, khơng nên vì lợi nhuận ngắn hạn mà làm ăn

thiếu trung thực, đánh mất uy tín của doanh nghiệp nói riêng và của nền kinh tế nói

chung, gây thiệt hại cho lợi ích lâu dài của quốc gia cũng như của doanh nghiệp.

3.3.Tranh thủ sự tư vấn của các ngân hàng khác

Để tránh rủi ro cho mình, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam ngoàiviệc tranh thủ sự hỗ trợ về vốn từ các ngân hàng thương mại còn cần phải dựa vào

các ngân hàng để nắm bắt thêm thông tin, xin tư vấn thêm về các điều khoản thanh

toán quốc tế trước khi ký kết hợp đồng ngoại thương. Ngay cả khi có các tranh chấp51xảy ra thì ngân hàng cũng có thể hạn chế đến mức tối đa các thiệt hại cho khách

hàng Việt Nam nhất là thanh toán được thực hiện bằng L/C.

Tóm lại, trên đây là một số giải pháp và kiến nghị để nâng cao hiệu quả thanh

toán quốc tế bằng tín dụng chứng từ của Ngân hàng VCB. Việc phát triển của ngành

ngân hàng nói chung và của Ngân hàng VCB nói riêng trong lĩnh vực thanh toán

quốc tế cũng như mọi lĩnh vực hoạt động của ngân hàng đều có ý nghĩa hết sức to

lớn đối với sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước và góp phần thực hiện mục tiêu

chiến lược mà Đảng và Nhà nước đã đề ra.52KẾT LUẬN

Hoạt động thanh toán quốc tế đặc biệt là hoạt động thanh tốn tín dụng chứng

từ là một trong những nhân tố góp phần thúc đẩy q trình cơng nghiệp hố, hiện

đại hố đất nước, là cơ sở để hồ nhập và bình đẳng trên thị trường thương mại

quốc tế. Bởi vậy, thanh tốn tín dụng chứng từ ngày càng đóng vai trò quan trọng

trong hoạt động của các ngân hàng nói chung và của Ngân hàng VCB nói riêng.

Hoạt động thanh tốn tín dụng chứng từ vẫn đã và đang được chú trọng phát

triển tại Ngân hàng VCB và được coi là một trong những hoạt động chủ yếu tại

ngân hàng. Tuy nhiên hoạt động này khơng phải là khơng có những tồn tại. Mặc dù

hoạt động thanh tốn xuất nhập khẩu bằng tín dụng thư đã đạt được những thành

công nhất định tuy nhiên khơng thể phủ nhận được những khó khăn mà phương

thức này đang gặp phải. Nó vẫn là mối đe dọa đối với ngân hàng và cả các khách

hàng.

Trước tình hình đó cùng với sức ép cạnh tranh của các ngân hàng khác, Ngân

hàng VCB cần phải nỗ lực hơn nữa để phát huy thế mạnh và những hiệu quả ngân

hàng đã đạt được trong kinh doanh đối ngoại, giải quyết những vướng mắc còn tồn

đọng, nâng cao vị thế của ngân hàng.Việc thực thi các giải pháp nâng cao hiệu quả

trong thanh tốn theo phương thức tín dụng chứng từ luôn được Ngân hàng VCB

coi là nhiệm vụ hàng đầu. Tuy nhiên, việc vận dụng như thế nào trong thực tế khơng

dễ chút nào, bởi lẽ nó sẽ ảnh hưởng tới lợi ích của khách hàng và nhiều khi vận

dụng q chặt chẽ vơ tình sẽ phá vỡ mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa khách

hàng và ngân hàng. Do đó, vận dụng các giải pháp nâng cao hiệu quả một cách

thích hợp chính là nghệ thuật kinh doanh của ngân hàng.

Với mục tiêu tìm hiểu kĩ quy trình thanh tốn L/C cũng như tìm ra các giải

pháp hữu hiệu nhất kết hợp hài hồ lợi ích của các ngân hàng thương mại cũng như

của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, chuyên đề này đã tập trung nghiên cứu sâu về

thực trạng quy trình thanh tốn bằng phương thức tín dụng chứng từ, hệ thống hố

những lý luận tổng quan về phương thức tín dụng chứng từ, phân tích đánh giá tình

hình thanh tốn xuất nhập khẩu tại Ngân hàng VCB trong 3 năm gần đây (20162018). Qua đó, chuyên đề rút ra được các bài học một phần nhằm phát huy những

lợi thế của phương thức tín dụng chứng từ trong thanh toán quốc tế, đề ra các biện53pháp giảm thiểu rủi ro, nâng cao hiệu quả sử dụng trong thanh toán xuất nhập khẩu,

mặt khác đưa ra một số kiến nghị để khắc phục và giải quyết các tồn tại trong hoạt

động thanh toán theo phương thức tín dụng chứng từ nhằm nâng cao hiệu quả sử

dụng phương thức này trong thời gian tới.

Một lần nữa em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy giáo Trần Hữu Tuyến

đã hướng dẫn em hồn thành khố luận. Xin gửi lời cảm ơn tới các anh chị Phòng

Thanh tốn quốc tế, Ngân hàng VCB chi nhánh Sở giao dịch đã nhiệt tình giúp đỡ

cả về lý luận và thực tiễn để chun đề được nhanh chóng hồn thành.

Do điều kiện nghiên cứu có hạn với những hạn chế về hiểu biết cũng như kinh

nghiệm thực tế của bản thân nên chuyên đề tốt nghiệp khó tránh khỏi những thiếu sót.

Em mong nhận được sự chỉ đạo, đánh giá, nhận xét của các Thầy, Cô giáo.54TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.

2.https://vietcombank.com.vn

GS.TS Nguyễn Văn Tiến(2018) “ Giáo trình thanh tốn quốc tế và tài trợ3.ngoại thương” – Học viện Ngân hàng.

GS.TS Nguyễn Văn Tiến ( 2018) “Giáo trình tài trợ thương mại” – Học viện4.Ngân hàng.

TS. Nguyễn Thị Hồng Hải (2013): “ Đề tài khoa học cấp học viện năm

2013: Cơ sở khoa học và thực tiễn về lựa chọn mô hình thanh tốn trong5.thanh tốn quốc tế tại các ngân hàng thương mại Việt Nam”

Nguyễn Trọng Thủy, (2009), “ Toàn tập UCP – Quy tắc và thự hành Thống6.nhất Tín dụng chứng từ”, In lần thứ 8, NXB Thống kê.

Báo cáo thường niên của ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam năm7.2016 – 2018.

Báo cáo thường niên của chi nhánh Sở giao dịch năm 2016 -2018.NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Giảng viên hướng dẫn

( Ký & ghi rõ họ tên)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiến nghị đối với khách hàng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×