Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tình hình hoạt động kinh doanh giai đoạn 2016-2018

Tình hình hoạt động kinh doanh giai đoạn 2016-2018

Tải bản đầy đủ - 0trang

( Nguồn: Báo cáo hoạt động của SGD)

Với sự bứt phá ấn tượng, vượt mức kỷ lục của ngành ngân hàng do chính VCB

xác lập vào năm 2017, kết thúc năm 2018 lợi nhuận trước thuế hợp nhất của VCB

đạt 18.269 tỷ đồng tăng 61% so với năm 2017 và gấp 3 lần so với năm 2016.

Kỷ lục lợi nhuận này đã vượt xa mức kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Đặc biệt là trên nền tảng tổng tài sản và tăng trưởng tín dụng thấp hơn so với những

năm trước, lãi suất cho vay thuộc nhóm thấp nhất thị trường , kết quả này đã khẳng

định được tính đúng đắn của chiến lược chuyển dịch hoạt động kinh doanh vào 3 trụ

cột chính là bán lẻ, kinh doanh vốn và dịch vụ của VCB.

Đóng góp vào kết quả chung của toàn hệ thống, SGD tự hào là một trong

những đơn vị đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh được giao, đặc biệt là chỉ

tiêu lợi nhuận: tổng lợi nhuận của SGD đạt lớn trên 1.948 tỷ đồng , đóng góp 11%

lợi nhuận tồn hệ thống và đạt mức bình quân trên 2,5 tỷ đồng/1 cán bộ. Lợi nhuận

từ hoạt động kinh doanh sau khi trích lập DPRR là 1.354 tỷ đồng, tăng 167 tỷ( gần

14%) so với năm 2017 và hoàn thành 104 % so với kế hoạch. Đặc biệt, thu ngoài lãi

tăng trưởng tốt với tổng thu là 595 tỷ đồng, tăng 170 tỷ đồng ( 40%) so với năm

2017 và đạt 110% kế hoạch năm. SGD vinh dự được đánh giá là mọt trong hai chi

nhánh đặc biệt xuất sắc của hệ thống.

*Hoạt động huy động vốn

12Biểu đồ 2: Hoạt động huy động vốn của SGD Vietcombank giai đoạn 2016- 2018

Đơn vị: tỷ đồng( Nguồn: Báo cáo hoạt động của SGD)

Tổng kết năm 2018, Tổng huy động vốn của SGD đạt hơn 73.400 tỷ đồng,

tăng hơn 8.700 tỷ đồng ( gần 14%) so với năm 2017 và đã hoàn thành 105% kế

hoạc năm 2018.

Huy động vốn ngoại tệ đạt 1.235 triệu USD, tăng 102 triệu USD ( 9,8 %) so

với cuối năm 2017, và đạt 102% kế hoạch năm 2018, trong đó huy động vốn ngoại

tệ của tổ chức kinh tế tăng 95,7 triệu USD và của khách hàng thể nhân tăng 6,3 triệu

USD so với cuối năm 2017.

Huy động không kỳ hạn đạt 18.125 tỷ đồng tăng 1.819 tỷ đồng so với năm

2017, chiếm 24,7% tổng huy động vốn. Huy động vốn khơng kỳ hạn bình qn đạt

15.110 tỷ đồng chiếm 20,6% tổng huy động vốn bình quân.

Huy động từ khách hàng bán buôn đạt 39.890 tỷ đồng tăng 4.270 tỷ

đồng( 12%) so với năm 2017, và chiếm 54% tổng huy động vốn và hoàn thành

105% kế hoạch được giao. Huy động từ khách hàng bán lẻ đạt 33.510 tỷ đồng, tăng134.451 tỷ đồng( 15.3%) so với năm 2017, hoàn thành 109% kế hoạch được giao. Huy

động từ khách hàng SEM và thể nhân đều tăng so với cuối năm 2017 là 4%.

*Hoạt động tín dụng:

Hoạt động tín dụng của SGD Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam vẫn

giữ được nhịp độ tăng trưởng. Tỷ lệ dư nợ cho vay/ huy động vốn năm 2018 đạt

77,68% và luôn đạt trên 75% từ năm 2016. Tổng dư nợ cho vay tính đến cuối năm

2018 tăng 37% so với năm 2016. Tỷ lệ nợ xấu năm 2018 đạt mức 0,97% và ln

duy trì trong khoảng 1% từ năm 2016. Để giữ được tỷ lệ nợ xấu an tồn như vậy,

SGD đã ln tn thủ chặt chẽ các chỉ thị từ NHNT Việt Nam cũng như tuân thủ

nghiêm ngặt các quy định của NHNN đề ra.

Cơng tác trích lập dự phòng rủi ro được thực hiện nghiêm ngặt nhằm đảm bảo

tính lành mạnh của hoạt động cho vay ; chất lượng tín dụng được chú ý, quan tâm.

III. Vị trí thực tập

Ngày nay, mặc dù các ngân hàng thương mại Việt Nam hầu hết đều đã cóphòng Thanh tốn quốc tế bởi lẽ sự hội nhập nền kinh tế toàn cầu, nhu cầu trao đổi

hàng hóa giữa các nước ngày càng tăng cao, Việt Nam cũng đã kí kết rất nhiều hiệp

định, cam kết mở rộng mối quan hệ thương mại với các quốc giá khác trên tồn thế

giới. Sự ra đời của phòng TTQT là một tất yếu để đáp ứng với nhu cầu trên.

Nhưng thực tế hiện nay, không phải chi nhánh nào cũng có phòng TTQT bởi

nghiệp vụ thanh tốn quốc tế nói chung và thanh tốn phương thức tín dụng chứng

từ nói riêng khá phức tạp, đòi hỏi chun mơn nghiệp vụ cao và khả năng giải quyết

các vấn đề ngay tức khắc. Sở giao dịch Vietcombank là một trong những những chi

nhánh được phép thực hiện nghiệp vụ TTQT bởi với bề dày lịch sử cũng như khả

năng đáp ứng tốt u cầu của nó.

Trong q trình 3 tháng thực tập tại đây, em đã được các anh chị trong phòng

tận tình giúp đỡ, chỉ bảo các cơng việc liên quan đến quy trình TTQT đặc biệt là

thanh tốn bằng tín dụng chứng từ. Theo đó cơng việc chủ yếu của một Chun

viên phòng Thanh tốn quốc tế như sau:14*Thứ nhất: Tìm hiểu kĩ các sản phẩm tài trợ TTQT để có thể tư vấn cho

khách hàng khi cần thiết.

*Thứ hai: Tìm kiếm khách hàng

*Thứ ba: Tiếp nhận hồ sơ từ phòng Khách hàng

*Thứ tư: Xem xét hồ sơ, liên lạc với khách hàng để hoàn thiện bộ hồ sơ

chứng từ và các giấy tờ có liên quan để làm hồ sơ L/C

*Thứ năm: Sau khi bộ hồ sơ đã hoàn chỉnh, gửi lên Trung tâm tài trợ ở Hội sở

*Thứ sáu: Theo dõi quá trình XNK để chủ động thanh toán L/C và giải quyết

kịp thời những tranh chấp xảy ra nếu có.

.15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tình hình hoạt động kinh doanh giai đoạn 2016-2018

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×