Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thời điểm ghi nhận, điều kiện ghi nhận doanh thu:

Thời điểm ghi nhận, điều kiện ghi nhận doanh thu:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Học Viện Tài ChínhLuận Văn Tốt Nghiệp2.1.1.1Giao diện chính và mơ tả khái

qt về phần mềm kế tốn G9

được cơng ty sử dụng trong

cơng tác kế tốn.Đặc điểm chung của phần mềm kế toán G9:

 Tên phần mềm kế toán: G9 ACCOUNTING 2014 (Được gọi tắt là Phần

mềm kế toán G9).

 G9 là phần mềm kế toán dành cho tất cả các loại hình doanh nghiệp,

 Ghi nhận phiếu kế toán, hạch toán tự động, lập báo cáo và sổ kế tốn, truy

cứu thơng tin trong dữ liệu.

 Kết xuất, lưu trữ mềm với các dạng file: Images, Pdf, Excel, Word, XML,

HTML, Powerpoint, TXT...

 Nâng cấp chương trình và dữ liệu tự động với những chức năng mới hoặc khi

có sự thay đổi chính sách kế tốn - thuế.

 Cơng ty TNHH phát triển công nghệ và thương mại an phú sử dụng phần

mềm kế toán G9 Tiếng Việt theo TT 133/2016.

 Cổng đăng nhập của phần mềm:SV: Trịnh Huyền Thu35Lớp LC20.21.03Học Viện Tài ChínhLuận Văn Tốt NghiệpHình 2.1: Cổng đăng nhập phần mềm

 Giao diện chính:SV: Trịnh Huyền Thu36Lớp LC20.21.03Học Viện Tài ChínhLuận Văn Tốt NghiệpHình 2.2: Giao diện chính

2.1.1.2Phương pháp mã hóa hàng hóa

và khai báo một số đối tượng chủ

yếu Mã hóa hàng hóa

Nguyên tắc:

Hàng hóa tại cơng ty được mã hóa theo phương pháp mã hóa gợi nhớ. Mã hàng

hóa được lấy bao gồm phần chữ và phần số, hoặc nguyên phần chữ.

- Phần chữ: là loại hàng và tên của hàng hóa

- Phần số: Với các hàng hóa có 3 chữ cái đầu giống nhau thì cơng ty sẽ đánh

số lần lượt 01, 02, 03,....

Ví dụ:

Tên hàng hóa:

Vòi đơn

Lõi lọc CTO 10"

Lõi lọc OCB 10''

Lõi lọc PP 10"

Cách nhập:

-Mã HH

VOI_08

LOI_CTO

LOI_OCB10

LOI_PP10"_03Loại VTHH

VÒI NƯỚC

LÕI LỌC

LÕI LỌC

LÕI LỌCKhai báo Loại vật tư hàng hóa:

Trên thanh Menu chọn “Khai báo” chọn “Vật tư hàng hóa”, để con trỏ chuộtvào chữ tất cả góc trái màn hình, nhấn F4 để thêm mới loại vật tư hàng hóa. Phần

mềm sẽ hiện ra cửa sổ nhập liệu như sau:Hình 2.3: Loại vật tư, hàng hóa

Kế tốn tiến hành nhập liệu:SV: Trịnh Huyền Thu37Lớp LC20.21.03Học Viện Tài ChínhLuận Văn Tốt NghiệpTên loại: VỊI NƯỚC  Ctrl+N  LÕI LỌC  Ctrl+S.

Từ đó tạo ra từng loại hàng hóa phục vụ cho việc quản lý nhiều chủng loại mặt

hàng khác nhau, lên báo cáo nhanh theo từng loại vật tư, hàng hóa đã được khai báo

trong danh mục.

-Khai báo Vật tư, hàng hóa:

Kế tốn vào phần Khai báo  vật tư, hàng hóa  Ctrl+N để nhập hàng hóamới. Phần mềm sẽ hiện ra cửa sổ nhập liệu như sau:Hình 2.4: Mã hóa hàng hóa Vòi đơn

Kế tốn tiến hành nhập liệu theo các thơng tin trên và nhập mã hàng hóa theo

ngun tắc của doanh nghiệp. Sau khi nhập thơng tin, kế tốn nhấn Ctrl+S để lưu

thông tin.

Để sửa thông tin vật tư hàng hóa vừa khai báo, kế tốn thao tác như sau:

Khai báo  vật tư, hàng hóa  Ctrl+E sau khi sửa xong nhấn Ctrl+S để lưu.

 Khai báo danh mục khách hàng, nhà cung cấp

- Nguyên tắc mã hóa: khách hàng, nhà cung cấp được mã hóa theo hai cách:

+ Cách 1: Đối với những doanh nghiệp có mã số thuế sẽ được mã hóa bằng mã

số thuế của doanh nghiệp đó.

+ Cách 2: Đối với những khách hàng, nhà cung cấp khơng có mã số thuế sẽ

được mã hóa theo cách gợi nhớ bao gồm phần chữ và phần số. Phần chữ là các

chữ cái đầu của tên tỉnh thành đăng ký kinh doanh, phần số đối với những khách

hàng, nhà cung cấp trùng tỉnh thành được đánh số lần lượt 001, 002, 003...SV: Trịnh Huyền Thu38Lớp LC20.21.03Học Viện Tài ChínhLuận Văn Tốt NghiệpVí dụ:

Tên KH, NCC

Cơng ty cổ phần toàn

thắng

Nhà Phân Phối Quý Yến

-Mã KH, NCC

2500209363

BG001Địa chỉ

Km3, Quốc Lộ 2, Phường

Phúc Thắng, TP Phúc Yên,

Tỉnh Vĩnh Phúc.

Hà Mỹ, Chu Điện, Lục

Nam, Bắc GiangKhai báo khách hàng, nhà cung cấp:

Kế toán vào phần Khai báo  Khách hàng, nhà cung cấp  Ctrl+N để nhập

hàng hóa mới. Phần mềm sẽ hiện ra cửa sổ nhập liệu như sau:Hình 2.5: Mã hóa khách hàng cơng ty cổ phần tồn thắng

Sau khi nhập liệu thơng tin như hình, nhấn Ctrl + S để lưu, hoặc Ctrl +N để thêm

mới.

Trường hợp muốn sửa thông tin khách hàng, nhà cung cấp đã tạo, thao tác như sau:

Khai báo  Khách hàng, nhà cung cấp  Ctrl+E để sửa  Ctrl+S để lưu lại thông

tin đã sửa.

 Khai báo một số đối tượng khác:

Việc mã hóa danh mục tài khoản tiến hành tương tự như mã hóa hàng hóa.

2.2.1.2. Thủ tục, chứng từ bán hàng tại Công ty TNHH phát triển công nghệ và

thương mại an phú.

Quy trình, thủ tục, chứng từ bán hàng tại cơng ty được trình bày theo từng phương

thức bán hàng như sau:

2.2.1.2.1. Phương thức bán buôn:SV: Trịnh Huyền Thu39Lớp LC20.21.03Học Viện Tài ChínhLuận Văn Tốt NghiệpQuy trình bán hàng :

Sơ đồ 2.4. Lưu đồ chứng từ mô tả quy trình bán hàng

P. Kinh doanhP.KẾ TỐNKHO1KH

12

3

HĐ GTGT

HĐ GTGT23Đơn đặt

hàngBPGH

GTGT

Hợp

đồngĐơn đặt hàngPhiếu xuất1Lập

phiếu

xuất

khoHợp đồng

Lập và

kí hợp

đồng

1

Hợp đồngLậpGTGTPhiếu xuất

kho

111Phiếu xuất

Phiếu

khoxuất

kho

KHPhiếu xuất

kho1

HĐ GTGTKH

 Bước 1: Tiếp nhận đơn đặt hàng của khách hàng

Sau khi nhận được đơn đặt hàng từ khách hàng, đơn đặt hàng được đưa lên cho

Ban Giám Đốc xét duyệt và tiến hành lập hợp đồng tại phòng kinh doanh và xin chữ

ký của giám đốc hoặc người được ủy quyền cho hợp đồng bán hàng, cung cấp dịch

vụ. Hợp đồng được lập thành hai bản, một bản giao cho khách hàng và một bản

chuyển cho phòng Kế Tốn để lưu trữ. Đồng thời, nhân viên kinh doanh chuyển đơn

đặt hàng cho kế tốn để lập hóa đơn.

 Bước 2: Lập hóa đơn: Kế tốn sau khi nhận được hợp đồng và đơn đặt

hàng tiến hành lập hóa đơn gồm 3 liên, liên 1 lưu tại quyển và giao liên 2, 3 cho thủ

kho. Hợp đồng lưu lại tại phòng kế tốn.

 Bước 3:Xét duyệt hàng hóa: Căn cứ vào hóa đơn, kế tốn kho sẽ tiến

hành lập phiếu xuất kho thành 2 liên và giao cho thủ kho xuất kho hàng hóa.SV: Trịnh Huyền Thu40Lớp LC20.21.03Học Viện Tài ChínhLuận Văn Tốt Nghiệp Bước 4:Giao hàng: Bộ phận giao hàng nhận phiếu xuất kho và hóa đơn

tiến hành chất hàng lên xe dưới sự kiểm tra của thủ kho. Sau khi giao hàng cho

khách hàng, nhân viên giao hàng đưa 2 phiếu xuất kho và 2 hóa đơn cho khách hàng

kí. Khách hàng sẽ giữ một phiếu xuất kho và hóa đơn GTGT liên 2. Còn một phiếu

xuất kho và hóa đơn GTGT liên 3 đem về giao lại cho phòng kế tốn để đối chiếu

số lượng thực xuất, ghi sổ, lưu trữ và làm căn cứ pháp lí khi cần thiết.

Phương thức Bán buôn qua kho bằng cách giao hàng trực tiếp:

Trích tài liệu tháng 10 năm 2018: Ngày 15/10/2018 Công ty an phú xuất bán 10 bộ

lọc nước RO cho Anh Tân Bắc Giang theo hóa đơn GTGT số 0000743.

Chứng từ 2.1: Hóa đơn GTGT 0000743Khi nhận hóa đơn GTGT, kế tốn ghi nhận vào phần mềm kế tốn G9 như sau:

kế tốn căn cứ vào hóa đơn GTGT số 0000743, phiếu xuất kho để cập nhật vào

phần mềm, ghi nhận doanh thu.

Kế toán chọn phần hành “Bán hàng”, chọn nghiệp vụ “Bán hàng”

Phần mềm sẽ hiện ra màn hình nhập liệu như sau:SV: Trịnh Huyền Thu41Lớp LC20.21.03Học Viện Tài ChínhLuận Văn Tốt NghiệpHình 2.6: Kế tốn bán hàngHình 2.7: Hóa đơn bán hàng số 0000743

Nhập liệu như trên chính là q trình hạch tốn:

Nợ TK 131 (Nguyễn Huy Tân) : 13.200.000

Có TK 5111:SV: Trịnh Huyền Thu12.000.00042Lớp LC20.21.03Học Viện Tài ChínhCó TK 3331:Luận Văn Tốt Nghiệp1.200.000Sau khi nhập thơng tin, kế tốn nhấn Ctrl + S để lưu.

Quy trình thu tiền:

Quy trình thu tiền có 3 hoạt động chính sau:

 Xác nhận nội dung thu tiền: Khi khách hàng trả tiền thủ quỹ nhập thông

tin khách hàng vào phần mềm, truy xuất số hóa đơn và đối chiếu.

 Nhận tiền: Thủ quỹ nhận tiền của khách hàng, lập phiếu thu gồm 02 liên

tương ứng với số tiền đã thu của khách hàng, đóng dấu đã thu tiền và ký xác

nhận lên phiếu thu. Sau đó đưa khách hàng ký xác nhận. Giao cho khách

hàng 01 liên và chuyển 01 liên tới kế toán để ghi vào sổ quỹ.

 Ghi nhận và theo dõi: Kế toán dựa vào phiếu thu, cập nhật số liệu vào

phần mềm và ghi sổ cái TK 111 đồng thời ghi vào Sổ Nhật Kí Chung. Lưu

phiếu thu tại phòng kế tốn.

Sơ đồ 2.5.Lưu đồ chứng từ mơ tả trình tự lập và ln chuyển phiếu thu

THỦ QUỸKẾ TOÁNKH1

Phiếu thuKiểm tra,

đối chiếu

và lập

phiếu thuGhi sổ cái

và sổ nhật

kí chung1

Sổ Cái TK

111Phiếu thuSổ Nhật Ký

ChungKH

Ghi sổ

quỹSV: Trịnh Huyền Thu43Lớp LC20.21.03Học Viện Tài ChínhLuận Văn Tốt NghiệpSổ quỹ

 Quy trình thu tiền qua ngân hàng

Quy trình thu tiền qua ngân hàng tại công ty khá đơn giản: Sau khi nhận được

thơng tin thanh tốn tiền từ khách hàng, kế toán tiến hành theo dõi cho đến khi nhận

được Giấy Báo Có từ Ngân hàng thì căn cứ vào hợp đồng, hóa đơn GTGT và Giấy

Báo Có tiến hành ghi sổ Nhật kí Chung, sổ Quỹ, Sổ Cái TK 112 và ghi nhận khoản

thanh toán cho khách hàng.

 Quy trình theo dõi nợ phải thu

Hàng ngày kế tốn nhập vào máy tính theo dõi chi tiết cơng nợ phát sinh của

từng khách hàng. Số nợ cũ sẽ được ghi vào phiếu xuất kho kèm theo khi bán hàng

để khách hàng đối chiếu và xác nhận.

 Trường hợp khách hàng thanh tốn bằng chuyển khoản:

Trích tài liệu tháng 10 năm 2018: Cơng ty cổ phần Tồn thắng đặt trước

50% tiền hàng theo hợp đồng mua bán số 2010/AP-TT/HĐMB. Căn cứ vào giấy

báo Có ngày 22/10/2018, kế tốn nhập liệu như sau:

Chứng từ 2.2: Giấy báo cóCăn cứ vào Giấy báo Có của ngân hàng, kế tốn tiến hành nhập số liệu vào

Phần hành “Kế toán tiền gửi ngân hàng”, chọn nghiệp vụ “Nộp tiền”.SV: Trịnh Huyền Thu44Lớp LC20.21.03Học Viện Tài ChínhLuận Văn Tốt NghiệpHình 2.8: Kế tốn tiền gửi – Nộp tiền

Sau khi nhập thơng tin, kế tốn nhấn Ctrl+S để lưu. Để sửa nhấn Ctrl+E.

Nhập liệu như trên chính là q trình hạch tốn:

Nợ TK 112:118.250.000Có TK 131 (Cty Tồn thắng):118.250.000 Trường hợp khách hàng thanh tốn bằng chuyển khoản:

Trích tài liệu tháng 10 năm 2018: Ngày 15/10/2018, Anh tân Bắc Giang thanh

tốn tiền hàng theo hóa đơn số 0000743

Chứng từ 2.3: Phiếu thu Nhập liệu vào phần mềm G9: Căn cứ vào phiếu thu, kế toán tiến hành nhập

số liệu vào Phần hành “Tiền mặt”, chọn nghiệp vụ “Thu tiền”.SV: Trịnh Huyền Thu45Lớp LC20.21.03Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thời điểm ghi nhận, điều kiện ghi nhận doanh thu:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×