Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN HOÀN THIỆN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI AN PHÚ.

CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN HOÀN THIỆN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI AN PHÚ.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Học Viện Tài ChínhLuận Văn Tốt Nghiệp3.2. Ngun tắc hồn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng.

Việc hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn trong doanh nghiệp nói chung và tổ

chức kế tốn bán hàng và xác định kết quả bán hàng nói riêng cần phải tuân theo

các nguyên tắc sau:

-Phải tuân thủ chế độ tài chính và chế độ kế tốn hiện hành.Hoạt động trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp phải chịu sự quản lý,

điều hành và kiểm soát của nhà nước bằng pháp luật và các biện pháp hành chính,

cơng cụ quản lý kinh tế. Chính vì vậy, các biện pháp nhằm hồn thiện cơng tác tổ

chức kế tốn phải dựa trên chế độ quản lý tài chính và chế độ kế tốn hiện hành, có

như vậy kế tốn mới thực sự là công cụ quản lý không chỉ trong phạm vi doanh

nghiệp mà của cả Nhà nước đối với các doanh nghiệp trong nền kinh tế quốc dân.

Việc tuân thủ chế độ kế toán hiện hành thể hiện từ việc tuân thủ tài khoản sử dụng,

phương pháp và trình tự kế tốn đến việc sử dụng hệ thống sổ kế toán, lập báo cáo.

- Phải phù hợp với đặc điểm kinh doanh của công ty, đảm bảo nguyên tắc

thích ứng.

Nền kinh tế nước ta hiện nay là nền kinh tế nhiều thành phần, mỗi doanh nghiệp

có những đặc điểm sản xuất kinh doanh cũng như yêu cầu quản lý riêng. Nhà nước

ban hành các chính sách, các quy định chung cho tất cả các loại hình doanh nghiệp.

Các quy định này chỉ mang tính chất định hướng, hướng dẫn cho các doanh nghiệp,

các doanh nghiệp phải biết vận dụng một cách linh hoạt, phù hợp với điều kiện, đặc

điểm của doanh nghiệp mình.Việc vận dụng phù hợp cũng cần phải đảm bảo sự

thống nhất về phương pháp đánh giá, về việc sử dụng chứng từ, tài khoản cũng như

hệ thống sổ sách báo cáo.

- Phải phù hợp với u cầu của trình độ nghiệp vụ chun mơn của cán bộ kế

tốn, cán bộ quản lý và trình độ trong bộ phận xử lý thông tin.

Các kiến nghị đưa ra nhằm hồn thiện tổ chức kế tốn bán hàng phải phù hợp

với trình độ quản lý, trình độ tin học của các cán bộ và đội ngũ nhân viên kế tốn,

đảm bảo q trình hồn thiện đạt hiệu quả cao.SV: Trịnh Huyền Thu95Lớp LC20.21.03Học Viện Tài Chính-Luận Văn Tốt NghiệpVề tính hiệu quả của kế tốn, theo ngun tắc này thì thơng tin kế tốn bánhàng và xác định kết quả ban hàng cung cấp cho bán lãnh đạo cơng ty phải thiết

thực, hữu ích để từ đó có quyết định đúng đắn.

-Phải đảm bảo nguyên tắc gọn nhẹ, tiết kiệm và hiệu quả để đáp ứng mục tiêu“tối đa hóa lợi nhuận” của doanh nghiệp.

3.3.Nội dung ý kiến hồn thiện kế tốn bán hàng và xác định kết quả bán hàng

tại công ty TNHH phát triển công nghệ và thương mại an phú.

Trước u cầu hồn thiện cơng tác kế tốn của cơng ty TNHH phát triển cơngnghệ và thương mại an phú cho phù hợp với chế độ của nhà nước, với trình độ của

cán bộ kế tốn của cơng ty. Trên cơ sở những kiến thức đã học em xin đưa ra một số

ý kiến đề xuất hy vọng sẽ góp phần hồn thiện kế tốn bán hàng và xác định kết quả

bán hàng tại công ty như sau:

Thứ 1: Về việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

Việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho là cần thiết. Về phương diện kế tốn,

nó làm cho bản cân đối kế tốn phản ánh chính xác hơn giá trị thực của tài sản mà

doanh nghiệp đang có. Về phương diện tài chính thì việc lập dự phòng sẽ làm giảm

lợi nhuận của năm báo cáo nhưng ngược lại nó sẽ tạo ra nguồn tài chính để bù đắp

cho các khoản thiệt hai có thể xảy ra.

-Khi trích lập dự phòng kế tốn ghi:

Nợ TK 632

Có TK 2294-Khi lập báo cáo nếu số dự phòng giảm giá hàng tồn kho cần trích lập ở kỳ

này nhỏ hơn số dự phòng giảm giá hàng tồn kho đã trích lập ở kỳ kế tốn

trước chưa sử dụng hết. Kế tốn ghi:

Nợ TK 2294

Có TK 632-Xử lý khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho đối với vật tư, hàng hóa được

xác định là hỏng, hết hạn, mất phẩm chất…kế toán hạch toán:

Nợ TK 2294

Nợ TK 632SV: Trịnh Huyền Thu96Lớp LC20.21.03Học Viện Tài ChínhLuận Văn Tốt NghiệpCó TK 156, 153…

Thứ 2: Về hệ thống kế toán máy

Đê giải quyết vấn đề trước mắt việc quản lý báo giá và đơn đặt hàng, cơng ty

cần xây dựng một chính sách giá cả hợp lý, thống nhất phân loại theo nhóm khách

hàng bán buôn và bán lẻ. Quy định cụ thể về chương trình thưởng, khuyến mại cho

nhóm khách hàng ưu tiên.

Tiếp theo công ty nên liên hệ với nhà cung cấp phần mềm kế toán để đề nghị hỗ

trợ, nâng cấp phần mềm cho phù hợp hơn với đặc điểm quản lý kinh doanh của

Công ty.

Hiện nay thị trường đã cho ra nhiều sản phẩm phần mềm kế toán ưu việt, khắc

phục được những hạn chế của các phần mềm trước. Khi phần mềm cũ không đáp

ứng đủ các yêu cầu, cơng ty có thể chuyển đổi sang các loại phần mềm kế toán khác

mà giá thành tương tự như phần mềm đang sử dụng như misa....

Thứ 3: Đối với kế tốn quản trị

Đối với cơng tác kế tốn quản trị, để thực hiện tốt cần lập các dự toán, các

định mức vốn bằng tiền, hàng tồn kho, về sản lượng hàng hóa mua vào, sản lượng

hàng hóa bán ra, dự tốn về chi phí quản lý kinh doanh, dự tốn kết quả kinh doanh

cho từng kỳ.

Kế tốn viên khơng chỉ thực hiện nghĩa vụ của kế toán như nhập liệu, in sổ

sách mà còn phải tham gia tư vấn ý kiến cho lãnh đạo cho việc lựa chọn phương án

kinh doanh.

Thứ 4: Về vấn đề mã hóa vật tư hàng hóa

Việc mã hóa vật tư , hàng hóa một cách khoa học, hợp lý là cực kỳ quan trọng,

đây là chìa khóa để quản lý hàng tồn kho một cách hiệu quả. Cơng ty cần có một

quy tắc chung về mã hóa vật tư, hàng hóa.

-Mã hóa chi tiết theo yêu cầu quản lý: Phân loại theo kích thước 10 lít, 50 lít.

Theo chất lượng than, cát, sắt nhựa....-Mã hóa theo thói quen của người sử dụngCó thể thấy máy lọc nước và linh kiện có đặc điểm chung là sẽ phân loại kích thước

sử dụng cho máy 10 lít, 50 lít, nhà cung cấp và phân loại chất lượng. Cơng ty có thể

đặt quy tắc chung về mã hóa vật tư, hàng hóa như sau:SV: Trịnh Huyền Thu97Lớp LC20.21.03Học Viện Tài ChínhLuận Văn Tốt NghiệpMã vật tư, hàng hóa = Loại vật tư, hàng hóa + nhà sản xuất + đặc tính cơ bản +

số thứ tự (Qui định theo chất lượng hàng).

Ví dụ: “Vòi kèm van bằng hợp kim D14 ( vòi đơn) cho máy lọc nước RO” là mã vòi

cơng ty nhập tại Cơng ty TNHH sơng hồng việt, chất liệu là hợp kim, là vòi đơn.

“Vòi đơn” cơng ty nhập tại Cơng ty Cổ Phần BRASLER Việt Nam lại có chất liệu

bằng đồng nguyên chất, cũng là loại vòi đơn.

Theo quy tắc mã hóa trên cơng ty có thể đặt mã hai loại vòi này như sau

+ “Vòi kèm van bằng hợp kim D14 ( vòi đơn) cho máy lọc nước RO”:

VOI.SHV.IN_01.

+ “Vòi đơn”: VOI.BRS.Đ_01.

Ở đây có nghĩa, dù mã hóa hàng hóa theo hình thức nào, thì cơng ty cũng nên

xây dựng một quy định cụ thể trong mã hóa hàng hóa và tất cả các mã hàng đều

phải được mã hóa một cách thống nhất theo quy tắc đó.

Thứ 5: Về việc nâng cao trình độ đội ngũ kế tốn

để hồn thiện hơn cơng tác kế tốn bán hàng và xác định kết quả bán hàng

cũng như cơng tác kế tốn tại cơng ty TNHH phát triển công nghệ và thương mại an

phú thì ngồi việc hạch tốn một cách chính xác cụ thể theo chế độ kế tốn hiện

hành thì điều quan trọng và mang tính tồn diện triệt để hơn là phải nâng cao trình

độ chun mơn và khả năng vận dung chế độ vào thực tế của kế toán viên. có rất

nhiều lí do để cơng ty cần phải nâng cao trình độ của đội ngũ kế tốn.

Chế độ kế toán của nước ta hiện nay chưa ổn định, thay đổi một cách

thường xuyên.

khi công việc kinh doanh ngày càng phát triển thì ngày càng đòi hỏi nhiều hơn

sự tham gia của đội ngũ kế tốn vào q trình kinh doanh. Trong hồn cảnh này

phòng kế tốn phải thực sự là nhà quân sư chiến lược giúp cho công ty năm bắt

được thời cơ phát triển và không bị thua thiệt trong kinh doanh. Khi đó mỗi kế tốn

viên khơng chỉ là người ghi chép, tính tốn một cách đơn thuần mà phải cung cấp

những thơng tin hữu ích.

Để nâng cao trình độ đội ngũ kế tốn trong cơng ty em xin đề xuất một số giải

pháp như sau:SV: Trịnh Huyền Thu98Lớp LC20.21.03Học Viện Tài ChínhLuận Văn Tốt Nghiệp+ Mỗi tháng sẽ tổ chức ít nhất một lần họp phòng để mọi trao đổi những vướng

mắc trong công việc, cũng như những khó khăn gặp phải khi thực hiện cơng việc, từ đó

đưa ra ý kiến giải quyết chung phù hợp với quy định pháp luật.

+ Thường xuyên cập nhật các thơng tư, chế độ kế tốn mới nhất, phổ biến

cho tồn bộ đội ngũ kế tốn trong cơng ty, cùng trao đổi để vận dụng linh hoạt vào

công việc thực tiễn. Có thể mua sách, tìm hiểu internet hoặc cử cán bộ tham gia

những buổi hướng dẫn của cơ quan thuế tổ chức.

+ Học hỏi thêm cách thức vận hành tại các cơng ty có mơ hình hoạt động tương

tự, cùng ngành nghề kinh doanh để áp dụng phù hợp vào doanh nghiệp.

+ Bản thân các kế toán phải có ý thức trong việc nâng cao hiệu quả cơng

việc, trình độ chun mơn. Điều đó đồng nghĩa với việc Công ty phải tạo những

điều kiện tốt, chế độ tốt để nâng cao tình thần làm việc như: Tạo các quỹ phát

triển, quỹ khen thưởng, những quy định khen thưởng cụ thể đối với cá nhân có

thành tích tốt, có cống hiến cho công ty. Quan tâm tới chất lượng cuộc sống của

nhân viên tạo điều kiện cho họ có thể yên tâm, công tác và thực hiện năng lực của

mình vào cơng việc.

Thứ 6: chính sách chiến lược đẩy mạnh tốc độ tiêu thụ hàng hóa

Ở cơng ty hiện nay các vấn đề về quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, nghiên cứu

thị trường chưa được quan tâm đúng cách. Ngay từ khi thành lập tới này, công ty

mới chỉ quảng cáo hình ảnh của mình một lân trên truyền thơng thơng qua chương

trình “hãy chọn giá đúng”. Do đó, để đẩy mạnh tốc độ bán hàng, công ty cần thường

xuyên xây dựng những chính sách, chiến lược kinh doanh mới để mở rộng mạng

lưới bán hàng, tăng số lượng hàng hóa tiêu thụ, từ đó tăng doanh thu, tạo ra lợi

nhuận. Cơng ty có thể đẩy mạnh các chính sách thương mại và hoạt động marketing

như: tăng cường quản cáo, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, khuyến mại, để người

tiêu dùng chú ý hơn tới các mặt hàng mà cơng ty kinh doanh. Tìm hiểu thị trường

để có hướng thay đổi phù hợp và phải tính đến chi phí sao cho khoản chi phí bỏ ra

là nhỏ nhất và mang lại hiệu quả cao nhất.SV: Trịnh Huyền Thu99Lớp LC20.21.03Học Viện Tài ChínhLuận Văn Tốt NghiệpKẾT LUẬN

Có thể nói tổ chức hạch toán kế toán là hết sức quan trọng đối với tất cả các

loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường hiện nay. Trong đó tổ chức kế

toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng là bộ phận khơng thể thiếu được trong

tồn bộ cơng tác kế tốn, nó cung cấp số liệu kịp thời cho việc phân tích tình hình

hoạt động tiêu thụ hàng hố, phản ánh một cách chính xác đầy đủ kết quả cuối cùng

của q trình kinh doanh, cung cấp thơng tin cần thiết cho Ban giám đốc để hoạch

định những chiến lược kinh doanh mới. Qua quá trình nghiên cứu lý luận và thực

trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH phát triển

công nghệ và thương mại an phú, được sự giúp đỡ hướng dẫn của Thầy giáo

PGS.TS Trần Văn Hợi, cùng các Anh Chị trong Công ty TNHH phát triển công

nghệ và thương mại an phú, em đã hiểu rõ hơn những kiến thức được học tập

nghiên cứu trên ghế nhà trường về tổ chức kế toán, cách thức hạch toán ghi chép sổ

sách kế toán và hiểu hơn những vấn đề này được vận dụng trong thực tế như thế nào

cho phù hợp và linh hoạt. Qua đó em cũng nhận thấy được những ưu điểm, những

tồn tại về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Cơng ty. Từ đó em xin

mạnh dạn nêu ra một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện phần hành kế tốn này tại

Cơng ty như trên. Em rất mong sự nhận xét, góp ý của Thầy giáo và các Anh chị.

Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo đã truyền đạt, giảng

dạy kiến thức cho em trên giảng đường, đặc biệt là sự giúp đỡ, hướng dẫn của Thầy

giáo PGS.TS Trần Văn Hợi và các anh chị phòng kế tốn của Cơng ty đã tạo điều

kiện và giúp đỡ em trong quá trình thực tập và hoàn thành luận văn tốt nghiệp này.

Em xin chân thành cảm ơn!

Sinh viên

Trịnh Huyền ThuSV: Trịnh Huyền Thu100Lớp LC20.21.03Học Viện Tài ChínhLuận Văn Tốt NghiệpDANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.Chế độ kế toán doanh nghiệp, Nhà xuất bản tài chính, 2015.2.Giáo trình Kế tốn tài chính, Chủ biên: GS.TS. NGND Ngô Thế Chi, TS.Trương Thị Thủy, Nhà xuất bản tài chính, 2013 .

3.Giáo trình Tổ chức cơng tác kế toán trong doanh nghiệp, Chủ biên: TS. LưuĐức Tuyên, TS. Ngô Thị Thu Hồng, Nhà xuất bản tài chính, 2011.

4.Giáo trình Kế tốn doanh nghiệp thương mại dịch vụ, Chủ biên: GS.TS.NGND Ngô Thế Chi, TS. Trương Thị Thủy, Nhà xuất bản tài chính, 2010.

5.Thực hành kế tốn tài chính doanh nghiệp, Chủ biên: TS. Trương Thị ThủyNhà xuất bản tài chính, 2013.

6.Thơng tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 08 năm 2016 của Bộ Tài Chính7.Hệ thống chuẩn mực kế tốn Việt Nam.8.Tài liệu tại Cơng ty TNHH phát triển công nghệ và thương mại an phú.SV: Trịnh Huyền Thu101Lớp LC20.21.03Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN HOÀN THIỆN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI AN PHÚ.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×