Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH phát triển công nghệ và thương mại an phú, bản thân em có những đánh giá như sau:

Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH phát triển công nghệ và thương mại an phú, bản thân em có những đánh giá như sau:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Học Viện Tài ChínhLuận Văn Tốt Nghiệpkế tốn G9 vào cơng tác kế tốn của doanh nghiệp giúp cho cơng việc kế tốn đơn

giản, thuận tiện và nhanh chóng hơn. Bộ máy kế tốn tổ chức theo mơ hình tập

chung, gọn nhẹ, các nhân viên đa phẩn trẻ tuổi, năng động có thể kiêm nhiệm các

phần hành kế tốn. Mơ hình kế tốn này đảm bảo sự lãnh đạo thống nhất.

Thứ hai: Cơng ty sử dụng chế độ kế tốn theo thơng tư 133/2016, niên độ kế tốn

bắt đầu từ 01/01 đến ngày 31/12 là phù hợp với quy định của nhà nước, đảm bảo

cung cấp thông tin kinh tế tài chính một cách kịp thời, nhanh chóng giúp ban lãnh

đạo Cơng ty nắm bắt kịp thời được tình hình kinh doanh của doanh nghiệp và các

quyết định quản lý kịp thời, chính xác.

Thứ ba: Cơng ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn

kho,đảm bảo cung cấp thơng tin thường xun, chính xác về tình hình của hàng hóa

trên các mặt tiêu thụ, dự trữ và cung ứng. Tính giá xuất kho theo phương pháp nhập

trước xuất trước để xác định trị giá hàng xuất kho là phù hợp vì giá cả các mặt hàng

Cơng ty kinh doanh tương đối ổn định. Ví dụ như mặt hàng vòi đơn tháng 10 năm

2018, có đơn giá là 87.000 VNĐ, van vòi nước là 61.000 VNĐ...

 Hạn chế

Bên cạnh những kết quả đã đạt được thì kế toán bán hàng và xác định kết quả

bán hàng còn có những hạn chế, tồn tại như sau:

Thứ 1: Trong giá vốn hàng bán bao gồm trị giá hàng mua,chi phí vận chuyển và

một số chi phí khác như tổn thất tài sản, dự phòng giảm giá hàng tồn kho....khi nó

phát sinh. Tuy nhiên tại doanh nghiệp giá vốn chỉ hạch toán theo trị giá của hàng

mua về mà trên thực tế doanh nghiệp đang có rất nhiều hàng tồn kho lâu ngày,

mất hoặc kém phẩm chất lại không được lập dự phòng và vẫn để theo dõi là hàng

tồn kho.

Trích sổ chi tiết xuất nhập tồn kẹp cân hai đầu to năm 2018.SV: Trịnh Huyền Thu90Lớp LC20.21.03Học Viện Tài ChínhLuận Văn Tốt NghiệpHình 2.33: Sổ chi tiết xuất nhập tồn kẹp cân hai đầu to

Từ bảng trên có thể thấy, Kẹp cân hai đầu to tồn 2000 cái từ cuối năm 2017,

năm 2018 chỉ xuất 329 cái và không nhập về cái nào, số tồn cuối năm 2018 là

1.671 cái vẫn theo dõi tồn. Và rất nhiều các mặt hàng khác cũng đang tồn kho

tương tự. Tuy nhiên theo báo cáo tài chính năm 2017 và tháng 10 năm 2018 đã

trích ở trên, ta thấy kế tốn doanh nghiệp đều khơng trích lập khoản dự phòng

giảm giá hàng tồn kho.

Thứ 2: Về hệ thống kế toán máy. Phần mềm kế toán G9 chưa đáp ứng đủ các phần

hành trong doanh nghiệp nên chưa tạo ra sự liên kết giữa các phần hành, buộc kế

toán phải thực hiện trên những ứng dụng khác như việc lập báo giá, đơn đặt hàng

của khách hàng khơng có trên phân hệ bán hàng mà phải theo dõi trên Excel hoặc

lập trên Word. Việc này làm gia tăng khối lượng công việc của kế tốn, đồng thời

gây khó khăn trong quản lý đơn hàng.

Cụ thể ta có thể thấy qua ảnh chụp giao diện phần hàng bán hàng của phần mềm G9

như dưới:SV: Trịnh Huyền Thu91Lớp LC20.21.03Học Viện Tài ChínhLuận Văn Tốt NghiệpHình 2.34: Giao diện phần hành bán hàng (phần mềm kế toán G9)

Thứ 3: Về kế toán quản trị, chúng ta đều nhận thấy rằng, kế tốn tài chính phản ánh

tình hình hoạt động của doanh nghiệp đã xảy ra, trong khi các nhà quản trị doanh

nghiệp để thực hiện chức năng quản trị cần có những thơng tin cung cấp liên quan

đến việc báo cáo hoạt động kinh tế của từng bộ phận, từng hoạt động trong doanh

nghiệp cả trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Những thông tin này được cung cấp

bởi kế toán quản trị. Xong tại Công ty TNHH phát triển công nghệ và thương mại

an phú lại chưa có bộ phận kế tốn này.

Thứ 4: Về vấn đề mã hóa vật tư hàng hóa: Cách mã hóa tên vật tư hàng hóa của

cơng ty chưa được hợp lý, thống nhất và có phần dài dòng. Nó chưa đủ gợi nhớ tới

sản phẩm hàng hóa, khiến cho những người mới tiếp xúc với công việc sẽ lâu quen

sản phẩm.

Thứ 5: Việc hạch toán vào tài khoản chi phí có một số hạch tốn chưa đúng bản

chất như hạch tốn chi phí bảo hiểm, doanh nghiệp có chi trả lương cho bộ phận

kinh doanh xong lại không có hạch tốn chi phí bảo hiểm cho bộ phận này mà lại

hạch tốn vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

Trích nghiệp vụ bảo hiểm xã hội tại cơng ty TNHH phát triển công nghệ và

thương mại an phú tháng 10 năm 2018:SV: Trịnh Huyền Thu92Lớp LC20.21.03Học Viện Tài ChínhLuận Văn Tốt NghiệpHình 2.35: Trích bảo hiểm xã hội phải nộp tháng 10 năm 2018

– Doanh nghiệpSV: Trịnh Huyền Thu93Lớp LC20.21.03Học Viện Tài ChínhLuận Văn Tốt NghiệpCHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN HỒN THIỆN VỀ KẾ TỐN BÁN HÀNG

VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN

CƠNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI AN PHÚ.

3.1. u cầu hồn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại

Công ty TNHH phát triển công nghệ và thương mại an phú.

Việc hồn thiện tổ chức kế tốn bán hàng và xác định kết quả bán hàng cần phải

đáp ứng được các yêu cầu sau:

-Đáp ứng yêu cầu của khn khổ pháp lý về kế tốn: Cơng ty phải chấphành tốt nguyên tắc, chế độ chính sách của bộ Tài Chính ban hành, chấp hành và

hồn thành nghĩa vụ với Nhà nước.

-Hữu ích, có tính khả thi: Các kiến nghị đề ra cần phải cụ thể, hữu ích vàthực hiện được.

-Tiết kiệm và hiệu quả: Mục tiêu hoạt động của các doanh nghiệp là tốiĐa hóa lợi nhuận. Để đạt được mục tiêu này, cùng với việc không ngừng tăng doanh

thu tiêu thụ, các doanh nghiệp cần phải có các biện pháp hữu hiệu hạ chi phí thấp

nhất có thể, đây là một yêu cầu tất yếu đặt ra với các doanh nghiệp trong nền kinh tế

thị trường. Doanh nghiệp cần phải cân đối chi phí bỏ ra để có được thơng tin với lợi

ích mà thơng tin đó mang lại.

-Yêu cầu thống nhất: Đảm bảo kết hợp thực hiện các đề xuất mới một cáchthông nhất về nội dung, phương pháp xuyên xuốt bộ máy kế toán cũng như trong

tồn cơng ty. u cầu này khơng nhất thiết phải duy trì trong suốt quá trình hoạt

động của doanh nghiệp, tuy nhiên sự thay đổi cần phải đảm bảo tính hợp lý và chấp

nhận được.

-Yêu cầu chính xác và kịp thời: ố liệu kế toán phải phản ánh chính xác và kịpthời. Đây là điều hết sức cần thiết và quan trọng đối với các cơ quan chức năng

như thuế, ngân hàng, ban lãnh đạo công ty để họ đưa raphw[ng hướng và kế hoạch

cụ thể cho kỳ kinh doanh tiếp theo. Số liệu phải đảm bảo rõ ràng, minh bạch và

công khai. Đây là điều đặc biết quan tâm của cả doanh nghiệp và các đối tác tham

gia góp vốn.SV: Trịnh Huyền Thu94Lớp LC20.21.03Học Viện Tài ChínhLuận Văn Tốt Nghiệp3.2. Ngun tắc hồn thiện kế tốn bán hàng và xác định kết quả bán hàng.

Việc hoàn thiện tổ chức cơng tác kế tốn trong doanh nghiệp nói chung và tổ

chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng nói riêng cần phải tuân theo

các nguyên tắc sau:

-Phải tuân thủ chế độ tài chính và chế độ kế toán hiện hành.Hoạt động trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp phải chịu sự quản lý,

điều hành và kiểm soát của nhà nước bằng pháp luật và các biện pháp hành chính,

cơng cụ quản lý kinh tế. Chính vì vậy, các biện pháp nhằm hồn thiện cơng tác tổ

chức kế tốn phải dựa trên chế độ quản lý tài chính và chế độ kế tốn hiện hành, có

như vậy kế tốn mới thực sự là công cụ quản lý không chỉ trong phạm vi doanh

nghiệp mà của cả Nhà nước đối với các doanh nghiệp trong nền kinh tế quốc dân.

Việc tuân thủ chế độ kế toán hiện hành thể hiện từ việc tuân thủ tài khoản sử dụng,

phương pháp và trình tự kế tốn đến việc sử dụng hệ thống sổ kế toán, lập báo cáo.

- Phải phù hợp với đặc điểm kinh doanh của cơng ty, đảm bảo ngun tắc

thích ứng.

Nền kinh tế nước ta hiện nay là nền kinh tế nhiều thành phần, mỗi doanh nghiệp

có những đặc điểm sản xuất kinh doanh cũng như yêu cầu quản lý riêng. Nhà nước

ban hành các chính sách, các quy định chung cho tất cả các loại hình doanh nghiệp.

Các quy định này chỉ mang tính chất định hướng, hướng dẫn cho các doanh nghiệp,

các doanh nghiệp phải biết vận dụng một cách linh hoạt, phù hợp với điều kiện, đặc

điểm của doanh nghiệp mình.Việc vận dụng phù hợp cũng cần phải đảm bảo sự

thống nhất về phương pháp đánh giá, về việc sử dụng chứng từ, tài khoản cũng như

hệ thống sổ sách báo cáo.

- Phải phù hợp với yêu cầu của trình độ nghiệp vụ chun mơn của cán bộ kế

tốn, cán bộ quản lý và trình độ trong bộ phận xử lý thơng tin.

Các kiến nghị đưa ra nhằm hồn thiện tổ chức kế tốn bán hàng phải phù hợp

với trình độ quản lý, trình độ tin học của các cán bộ và đội ngũ nhân viên kế toán,

đảm bảo quá trình hồn thiện đạt hiệu quả cao.SV: Trịnh Huyền Thu95Lớp LC20.21.03Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH phát triển công nghệ và thương mại an phú, bản thân em có những đánh giá như sau:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×