Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI AN PHÚ

Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI AN PHÚ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Học Viện Tài ChínhLuận Văn Tốt Nghiệpthương hiệu nổi tiếng lâu đời của Karofi và kangaroo, để dần hoàn thiện và khẳng

định vị thế của chính Cơng ty trong lòng người tiêu dùng, giúp cơng ty phát triển và

hồn thành tốt nghĩa vụ với nhà nước.

2.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH phát triển cơng

nghệ và thương mại an phú

Hình thức sở hữu vốn: tư nhân

Hình thức hoạt động: Cơng ty TNHH một thành viên

* Đặc kinh doanh của Công ty

Công ty TNHH phát triển công nghệ và thương mại An phú thành lập nhằm

mục đích cung cấp các giải pháp về nước, nhằm bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.

-Ngành nghề kinh doanh chính: Bán bn đồ dùng khác cho gia đình. Chitiết: bán buôn máy và linh kiện máy lọc nước RO dùng cho gia đình, cơ quan,

trường học.

-Thị trường của cơng ty rộng khắp cả nước, một số thị trường chủ yếu như: HàNội, Thái Nguyên, Bắc Giang, Hưng Yên, Đăk Lăk, Nghệ An, Thanh Hóa…

2.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý tại Công ty TNHH phát triển công nghệ và

thương mại an phú

2.1.3.1. Cơ cấu tổ chức tại Công ty TNHH phát triển cơng nghệ và thương mại

an phú

Mơ hình cơ cấu tổ chức thuộc loại theo chức năng nhiệm vụ. Văn phòng cơng ty

quản lý và điều hành tồn bộ hoạt động của công ty.

Tổ chức bộ máy quản lý của công ty

Sơ dồ 2.01: Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của cơng tyBAN GIÁM ĐỐCPhòng hành

chínhSV: Trịnh Huyền ThuPhòng kinh

doanhPhòng kế

tốn24Kho

hàng

Lớp LC20.21.03Học Viện Tài Chính1.1.1Luận Văn Tốt NghiệpChức năng nhiệm vụ từng phòng ban- Ban giám đốc: gồm có 01 Chủ tịch cơng ty đồng thời là Giám đốc và 01

phó giám đốc trong đó:

Chủ tịch công ty - Giám đốc: phụ trách chung, trực tiếp chỉ đạo công tác tổ

chức, hoạch định và quyết định chiến lược kinh doanh, phương án đầu tư của công

ty. Ban hành các quy chế quản lý nội bộ công ty.

Phó giám đốc: phụ trách điều một số lĩnh vựa kinh doanh của công ty theo sự

phân công của giám đốc:

+ Tham mưu, giúp việc cho giám đốc về thông tin giá cả, thị trường và kinh

doanh hàng hóa.

+ Thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng hóa theo định hướng của công ty.

+ Thực hiện nghiệp vụ tiêu thụ sản phẩm: lập hợp đồng kinh tế thương mại;

theo dõi thực hiện hợp đồng, giao nhận; Thanh lý hợp đồng.

+ Thu nhận, phân tích và truy cập thơng tin chính xác về giá cả thị trường

trong nước và quốc tế, kịp thời tham mưu cho giám đốc công ty.

+ Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định.

Các phòng ban chức năng được tổ chức theo yêu cầu quản lý kinh doanh của

công ty, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của ban giám đốc. Công ty TNHH phát triển cơng

nghệ và thương mại an phú có 4 phòng ban mỗi phòng ban có chức năng, nhiệm vụ

khác nhau:

-Phòng tổ chức hành chính: Nhiệm vụ thực hiện cơng tác tổ chức về nhânsự, tham mưu cho giám đốc trong việc đào tạo, tuyển dụng nhân viên, sắp xếp nhân

sự công ty. Quản lý chế độ lao động, tiền lương, văn thư lưu trữ, tạp vụ,… Tham

mưu cho giám đốc công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, kỷ luật.

-Phòng kinh doanh:

+ Tham mưu cho Ban giám đốc cơng ty về định hướng, kế hoạch kinh doanh

+ Xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng tháng, hàng quý, hàng năm.

+ Theo dõi báo cáo q trình kinh doanh của cơng ty.SV: Trịnh Huyền Thu25Lớp LC20.21.03Học Viện Tài ChínhLuận Văn Tốt Nghiệp+ Định hướng chiến lược tiếp thị, quảng bá sản phẩm và nghiên cứu thị

trường để tham mưu cho Ban giám đốc đáp ứng nhu cầu của thị trường.

-Phòng kế tốn: Thực hiện cơng tác kế tốn tài chính của tồn cơng ty, điềuhành nguồn vốn đầu tư, vốn tín dụng, lập kế hoạch và theo dõi tiến độ thực hiện

trong kỳ và năm về tài chính. Có chức năng mở sổ sách kế toán, ghi chép các nhiệp

vụ kinh tế phát sinh trong tháng, tổng hợp thanh quyết toán theo kỳ đảm bảo

nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, theo dõi quản

lý TSCĐ, thực hiện đầy đủ các chế độ kế toán tài chính, lập các báo cáo Tài chính

theo quy định.

-Kho hàng: có chức năng quản lý, sắp xếp về sản phẩm, bảo quản,nhập -xuấthàng hóa hàng ngày.

Các phòng ban của công ty đảm nhận những nhiệm vụ khác nhau nhưng

cùng mục đích chung là phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty.

Tại Công ty TNHH phát triển công nghệ và thương mại an phú giữa các

phòng ban có sự phối hợp, kiểm tra, nhiệm vụ và mối liên hệ cơng việc với nhau

nên cần có sự phối hợp chặt chẽ và chính xác từ thơng tin, tài liệu đến quy trình làm

việc đã được đặt ra cụ thể để tránh sự chồng chéo và nhầm lẫn. đối với các phòng

cũng có các chức năng, nhiệm vụ và mối liên hệ cơng việc với nhau.

Tình hình hoạt động kinh doanh

Sự phát triển của công ty được thể hiện qua số liệu về kết quả kinh doanh

trong vài năm trở lại đây.

Bảng 2.1: Trích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2017Mẫu số : B02a –

DNN01 Tên người nộp thuế: Công ty TNHH phát triển công nghệ và thương mại an phú.

02 Mã số thuế: 0107296053SV: Trịnh Huyền Thu26Lớp LC20.21.03Học Viện Tài ChínhLuận Văn Tốt NghiệpĐơn vị tính: đồng VN

Chỉ tiêu

sốThuyết

minhSố cuối nămSố đầu năm123452.700.746.2711.322.998.1101. Doanh thu bán hàng và

cung cấp dịch vụ012. Các hoản giảm trừ doanh

thu023. Doanh thu thuần về bán

hàng và cung cấp dịch vụ102.700.746.2711.322.998.110112.198.355.3641.322.998.1105. Lợi nhuận gộp về bán

hàng và cung cấp dịch vụ20502.390.90732.019.5636. Doanh thu hoạt động tài

chính2184.52544.7367. Chi phí tài chính2253.635.228-2351.817.0468. Chi phí quản lý kinh

doanh24543.670.272410.662.2589. Lợi nhuận thuần từ hoạt

động kinh doanh30(94.830.068)(378.597.959)4. Giá vốn hàng bánChi phí lãi vay10. Thu nhập khác3111. Chi phí khác3212. Lợi nhuận khác.4013. Tổng lợi nhuận kế toán

trước thuế.5115. Lợi nhuận sau thuế TNDN60SV: Trịnh Huyền Thu27.0005014. Chi phí thuế TNDNNGƯỜI LẬP BIỂU27.000KẾ TOÁN TRƯỞNG27(94.830.068)(378.570.959)(94.830.068)(378.570.959)NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO

PHÁP LUẬTLớp LC20.21.03Học Viện Tài ChínhLuận Văn Tốt Nghiệp2.1.4. Đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn tại Cơng ty TNHH phát triển công nghệ

và thương mại an phú

2.1.4.1.Tổ chức bộ máy kế tốn.

Với chức năng quản lý tài chính của cơng ty, Phòng Kế tốn có nhiệm vụ

chính là thu thập, ghi chép và tổng hợp thơng tin về tình hình kinh tế, tài chính và

phản ánh các hoạt động của Cơng ty một cách chính xác, kịp thời.

Tổ chức khoa học và hợp lý bộ máy kế toán là điều kiện cần thiết để có thể đảm

bảo được chất lượng và hiệu quả của cơng tác kế tốn ở doanh nghiệp.

Xuất phát từ tình hình thực tế Cơng ty TNHH phát triển công nghệ và

thương mại an phú là một doanh nghiệp mới thành lập, quy mơ còn nhỏ, địa bàn

hoạt động rộng tuy nhiên lại là doanh nghiệp bán bn chiếm tỉ trọng lớn, sử dụng

hình thức vận chuyển hàng chủ yếu là giao hàng cho khách thông qua bên thứ 3, do

đó phòng kế tốn cơng ty TNHH phát triển công nghệ và thương mại an phú tổ chức

bộ máy kế tốn theo hình thức tổ chức bộ máy kế toán tập chung được thể hiện theo

sơ đồ sau:

Sơ đồ 2.02: mơ hình tổ chức bộ máy kế tốn tại cơng tyKế tốn trưởngKế tốn tổng hợpKế tốn bán hàngThủ quỹKế toán khoThủ kho

Đây là một tổ chức bộ máy kế tốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh

doanh và điều kiện trình độ quản lý của cơng ty. Với hình thức tổ chức cơng tác bộ

máy kế tốn tập trung được cơng ty TNHH phát triển công nghệ và thương mại an

phú áp dụng, hầu hết mọi cơng việc đều thực hiện ở phòng kế tốn trung tâm, từSV: Trịnh Huyền Thu28Lớp LC20.21.03Học Viện Tài ChínhLuận Văn Tốt Nghiệpkhâu thu thập kiểm tra chứng từ, ghi sổ đến khâu tổng hợp, lập báo cáo kế toán, từ

kế toán chi tiết đến kế toán tổng hợp.

Kế toán trưởng: Giám sát việc thu, chi tài chính của Cơng ty theo đúng chế

độ tài chính của nhà nước. Tổ chức bộ máy kế tốn, chỉ đạo cơng việc trong phòng

kế tốn, phân tích hoạt động kinh tế của Cơng ty. Đồng thời, kết hợp các bộ phận kế

toán nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.

Kế toán tổng hợp: ghi sổ tổng hợp đối chiếu số liệu tổng hợp với chi tiết,

xác định kết quả kinh doanh, lập báo cáo tài chính và quản lý chung tình hình sử

dụng tài sản của Cơng ty.

Kế tốn bán hàng: Cập nhập và kiểm tra vào sổ kho của thủ kho, tổng hợp

báo cáo bán hàng, viết hóa đơn bán hàng……

Thủ quỹ: Làm nhiệm vụ thu chi tiền mặt khi có phiếu thu, phiếu chi, kèm

theo chữ ký của giám đốc và kế toán trưởng. Chịu trách nhiệm mở sổ kế toán tiền

mặt để ghi chép hằng ngày, liên tục theo trình tự phát sinh các khoản thu, khoản chi

quỹ tiền mặt tại mọi thời điểm. Hàng ngày, thủ quỹ phải kiểm kê số tồn quỹ tiền mặt

thực tế và tiến hành đối chiếu với số liệu của sổ quỹ tiền mặt và sổ kế toán tiền mặt.

Đồng thời, kết hợp với kế toán để đưa ra các kiến nghị, biện pháp xử lý khi có

chênh lệch xảy ra.

Kế tốn kho: Cập nhập theo dõi số lượng hàng nhập, xuất, tồn, dựa vào

các chứng từ liên quan lập báo cáo xuất nhập tồn kho, kiểm kê hàng hóa…

Thủ kho: Chịu trách nhiệm về tồn bộ số vật tư, cơng cụ dụng cụ, máy móc

thiết bị, tài sản cố định do mình quản lý, theo dõi tình hình nhập xuất kho vật tư,

cơng cụ dụng cụ, máy móc thiết bị, tài sản cố định, hàng hóa theo hàng tuần, hàng

tháng, hàng quý, hàng năm; cùng với bộ phận kế toán kiểm kê kho định kỳ.

Mối quan hệ giữa phòng kế tốn với các bộ phận chức năng khác:

-Ban giám đốc: Thông qua việc hạch tốn chi phí, doanh thu… phòng kế tốn

báo cáo với ban giám đốc về tình hình lãi lỗ của cơng ty, từ đó có biện pháp

để điều chỉnh kế hoạch kinh doanh của cơng ty theo hướng hiệu quả hơn.-Phòng tổ chức hành chính: cung cấp cho kế tốn những tài liệu cần thiết về

quỹ lương, tiền lương và những cơ sở chi tiết cấu thành nên tổng quỹ lương,

tiền thưởng, thời gian lao động, hợp đồng lao động, mức lương, phụ cấp đểSV: Trịnh Huyền Thu29Lớp LC20.21.03Học Viện Tài ChínhLuận Văn Tốt Nghiệpkế tốn có cơ sở đối chiếu, so sánh với thực tế lương phát sinh, hạch toán chi

phí lương của doanh nghiệp.

-Phòng kinh doanh: có nhiệm vụ cung cấp kế hoạch kinh doanh hàng tháng,

quý, năm theo từng mặt hàng cùng với dự toán nhập hàng cho phòng kế tốn

để phòng kế tốn chuẩn bị đảm bảo nhu cầu tài chính cần có. Đánh giá hồn

thành kế hoạch kinh doanh để kế tốn có căn cứ lập dự phòng cho kế hoạch

kinh doanh tiếp theo. Cung cấp thông tin khách hàng và đơn hàng cụ thể của

hách hàng cho kế tốn lên chứng từ, sổ sách.-Phòng kho: cung cấp thông tin thực tế về số lượng hàng hóa, vật tư, cơng cụ

dụng cụ trong kho cũng như tình trạng sử dụng chất lượng của chúngcho bộ

phận kế tốn đối chiếu với sổ kế tốn.2.1.4.2. Chính sách kế tốn áp dụng tại Cơng ty TNHH phát triển cơng nghệ và

thương mại an phú.

Công ty TNHH phát triển công nghệ và thương mại an phú áp dụng các chính sách

kế toán như sau:

 Kỳ kế toán năm: Bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12

 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VNĐ

 Chế độ kết tốn áp dụng: Cơng ty áp dụng Chế độ Kế tốn doanh nghiệp ban

hành theo Thơng tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 08 năm 2016 của Bộ Tài

Chính

 Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế tốn:

Cơng ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng

dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình

bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện

chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành.

 Hình thức kế tốn áp dụng: Nhật ký chung

 Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: kê khai thường xuyên.

 Tính giá xuất kho theo phương pháp: nhập trước xuất trước.

 Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vơ hình, thuê tài chính): Khấu hao

tháng, theo phương pháp khấu hao đường thẳngSV: Trịnh Huyền Thu30Lớp LC20.21.03Học Viện Tài ChínhLuận Văn Tốt Nghiệp Tổ chức hệ thống sổ kế tốn

Cơng ty sử dụng các sổ tổng hợp : Sổ nhật ký chung, Sổ cái các tài khoản.

Sổ chi tiết được mở cho từng đối tượng theo dõi.

Các sổ được ghi hàng ngày gồm : Sổ nhật ký chung, Sổ chi tiết, sổ cái các tài

khoản phát sinh trong ngày.

 Tổ chức hệ thống Báo cáo tài chính

Cơng ty TNHH phát triển công nghệ và thương mại an phú thực hiện tổ chức kế

tốn trên máy vi tính.

Cơng ty đã ứng dụng cơng nghệ thơng tin vào cơng tác kế tốn thơng qua

việc sử dụng phần mềm kế toán G9. Phần mềm kế tốn G9 có các phân hệ: phân hệ

kế tốn tiền mặt; phân hệ tiền gửi ngân hàng; phân hệ mua hàng; phân hệ bán hàng;

Phân hệ kho; phân hệ thuế; phân hệ tài sản cố định; phân hệ công cụ dụng cụ; phân

hệ tổng hợp.

Với phần mềm kế toán G9, người sử dụng chỉ cập nhật các chứng từ, tài liệu

gốc ban đầu. Ở các khâu công việc ghi chép tổng hợp tiếp theo, phần mềm sẽ tự

động tính toán, tổng hợp số liệu và kết xuất tạo ra các sổ sách, báo cáo kế toán theo

các mẫu biểu đã đựơc Nhà nước quy định.

Sơ đồ 2.03: Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn trên máy vi tính với

phần mềm G9

- Sổ Kế tốn tổnghợpChứng từ kế tốnBảng tổng hợp

chứng từ kế tốn

cùng loạiPHẦN

MỀM KẾ

TỐN

G9- Sổ Kế tốn chi tiết- Báo cáo tài

chính

- Báo cáo kế toán

quản trịGhi chú:

Nhập số liệu hàng ngàyIn sổ, báo cáo cuối tháng, cuối năm

Đối chiếu, kiểm traSV: Trịnh Huyền Thu31Lớp LC20.21.03Học Viện Tài ChínhLuận Văn Tốt Nghiệp2.1.5. Một số chỉ tiêu chủ yếu của công ty TNHH phát triển công nghệ và

thương mại an phú từ năm 2016 tới năm 2018

Chỉ tiêu20162017Doanh thu BH và cung cấp1.322.998.1102.700.746.271dịch vụ

Lợi nhuận(378.570.959)(94.830.068)420.310.000487.198.890Tổng lương phải trả

Số lượng nhân viên cuối792018

5.051.003.590

427,186,589

535.804.218

10năm.

2.2. Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại

Công ty TNHH phát triển công nghệ và thương mại an phú

1.2Đặc điểm và yêu cầu quản lý hàng bán và q trình bán hàng tại cơng ty

Cơng ty TNHH phát triển công nghệ và thương mại an phú kinh doanh rấtnhiều loại hàng hóa khác nhau và có các mặt hàng chủ yếu như: bộ lọc nước RO và

linh kiện máy lọc nước như: lõi lọc PP, bơm 9200, bơm trợ áp 200 GPD-SYS 6035:

36V-DC2A, vòi đơn, van vòi nước….

Hiện tại trong quy trình bán hàng cơng ty thực hiện các phương thức bán hàng

sau:

 Các phương thức bán hàng của cơng ty:

Quy trình bán hàng của Công ty TNHH phát triển công nghệ và thương mại an

phú.

-Bán buôn qua kho bằng cách giao hàng trực tiếp:

Theo hình thức này, bên mua cử đại diện đến kho của công ty để nhận hàng.Công ty xuất kho hàng hoá giao trực tiếp cho đại diện bên mua ký nhận đủ hàng, bên

mua đã thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán, hàng hoá được xác nhận là tiêu thụ.

Khi có khách hàng đến mua hàng, phòng kinh doanh sẽ tiến hành một số thủ tục

cần thiết: Xác định số hàng hóa tồn kho tại thời điểm mua hàng cho mỗi loại hàng

hóa xem có khả năng đáp ứng được yêu cầu của khách hàng không, đồng thời xác

định mức dư nợ tối đa của khách (nếu khách hàng áp dụng phương thức trả chậm).

Nếu cơng ty có khả năng đáp ứng đủ số hàng mà khách yêu cầu và khách mua hàngSV: Trịnh Huyền Thu32Lớp LC20.21.03Học Viện Tài ChínhLuận Văn Tốt Nghiệpvới tổng số tiền và số dư nợ còn lại nhỏ hơn mức dư nợ tối đa thì nhân viên phòng

kinh doanh phụ trách khách hàng đó sẽ lập đơn hàng cho khách hàng, sau đó khách

hàng đem gửi đơn hàng xuống kho và sang bộ phận kế tốn để lập hóa đơn bán

hàng và xuất hàng cho khách.

Tại kho hàng hóa: Thủ kho xuất hàng theo số lượng trên hóa đơn GTGT đã lập.

Kế tốn kho: Sau khi nhận được hóa đơn GTGT liên 2, tiến hành cập nhập xuất

kho vào phần mềm.

-Bán buôn qua kho theo hình thức chuyển hàng:

Theo hình thức này, căn cứ vào hợp đồng đã ký kết, công ty xuất hàng tại khocủa mình để chuyển hàng hố cho khách hàng bằng phương tiện vận tải của doanh

nghiệp hay thuê ngoài chuyển tới một địa điểm đã được thoả thuận giữa hai bên.

Hàng hoá chuyển bán vẫn thuộc quyền sở hữu của công ty, số hàng này được xác

nhận là tiêu thụ khi nhận được tiền của bên mua thanh toán hay chấp nhận thanh

toán. Sau khi xác định hàng đã tiêu thụ, kế tốn cũng lập hóa đơn GTGT giao cho

khách hàng.

-Phương thức bán lẻ: Đây là phương thức bán hàng trực tiếp cho người tiêudùng. Nhân viên phụ trách tiếp nhận đơn hàng của khách lẻ, lập bảng kê bán lẻ, dẫn

khách xuống kho nhận hàng từ thủ kho hoặc bàn giao hàng hóa cho kỹ thuật đi lắp

tại nhà khách nếu có yêu cầu và thu tiền khách hàng. Cuối ngày, nộp tiền lại cho thủ

quỹ và bàn giao bảng kê bán hàng, hóa đơn bán hàng cho kế tốn hạch tốn.

 Phương thức thanh tốn:

Cơng ty TNHH phát triển cơng nghệ và thương mại an phú có 2 phương thức thanh

toán chủ yếu là: Thanh toán bằng tiền mặt và thanh toán qua ngân hàng.

-Thanh toán bằng tiền mặt:

+ Khách hàng thanh toán ngay:Đối với khách hàng thanh toán ngay bằng tiền mặt hoặc khi đến thời hạn thanh toán

theo thỏa thuận trong hợp đồng, khách hàng đến trả tiền hàng cho công ty, thủ quỹ

sẽ nhận tiền từ khách hàng và lập phiếu thu tương ứng với số tiền đã nhận, ký nhận,

đóng dấu và giao cho khách hàng ký nhận, sau đó giao cho khách hàng 01 phiếu và

chuyển 01 phiếu thu cho kế toán ghi nhận vào phần mềm và lưu trữ.SV: Trịnh Huyền Thu33Lớp LC20.21.03Học Viện Tài ChínhLuận Văn Tốt Nghiệp+ Khách hàng thanh toán trả chậm:

Mỗi khách hàng đều được cấp một mã số riêng biệt để thuận tiện cho việc kiểm tra

theo dõi. Việc theo dõi các khoản phải thu của khách hàng là hết sức quan trọng đối

với công ty do đối tượng khách hàng thanh toán trả chậm nhiều. Việc kiểm tra theo

dõi các khoản phải thu của khách hàng được kế toán thanh toán mở Sổ chi tiết TK

131 riêng cho từng đơn vị khách hàng.

-Thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng:Sau khi giao hàng, nhận được thông tin trả tiền từ khách hàng, kế toán tiến hành

theo dõi cho đến khi nhận được Giấy Báo Có từ Ngân hàng thì căn cứ vào hóa đơn

GTGT và Giấy Báo Có tiến hành ghi sổ Nhật kí Chung, sổ Quỹ, Sổ Cái TK 112 và

trừ nợ cho khách hàng.

2. Thờiđiểmghinhận, điều kiện

ghi nhận doanh

thu:

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI AN

PHÚ, doanh thu bán hàng được ghi nhận khi cơng ty xuất hóa đơn.

-Trường hợp cơng ty bán buôn, thời điểm ghi nhận doanh thu là lúc hóa đơnGTGT được lập sau khi khách hàng xác nhận nhận được hàng, đã thanh toán hoặc

chấp nhận thanh tốn.

-Trường hợp cơng ty bán lẻ, thời điểm ghi nhận doanh thu là khi phòngkế tốn nhận được hóa đơn bán hàng, bảng kê bán lẻ hàng hóa - dịch vụ, phiếu thu

tiền mặt, phiếu nhận nợ có đầy đủ chữ ký, hợp lệ, hợp pháp.

2.2.1. Thủ tục, chứng từ bán hàng tại Công ty TNHH phát triển công nghệ và

thương mại an phú có sử dụng phần mềm kế tốn G9

Hiện tại, Cơng ty TNHH phát triển cơng nghệ và thương mại an phú đang sử

dụng phần mềm kế tốn G9 để hạch tốn, quản lý cơng tác kế toán tại doanh

nghiệp.

2.2.1.1. Giới thiệu khái quát về phần mềm kế tốn G9 sử dụng tại cơng ty TNHH

phát triển công nghệ và thương mại an phú.SV: Trịnh Huyền Thu34Lớp LC20.21.03Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI AN PHÚ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×