Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 . Các kiến nghị chủ yếu với công ty cổ phần T&TBON.

3 . Các kiến nghị chủ yếu với công ty cổ phần T&TBON.

Tải bản đầy đủ - 0trang

KẾT LUẬN

Trong nền kinh tế thị trường, với xu thế hội nhập và tồn cầu hóa, ngày càng có

nhiều doanh nghiệp ra đời và sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng trở nên

quyết liệt. Việc phát triển thị trường là hoạt động vô cùng quan trọng đối với các

doanh nghiệp nói chung và cơng ty cổ phần T&TBON nói riêng. Muốn thực hiện tốt

điều đó thì các biện pháp marketing nhằm phát triển thị trường là không thể thiếu được

để đạt mục tiêu kinh doanh, nâng cao vị thế, đảm bảo được sự tăng trưởng , chiếm lĩnh

thị phần, nâng cao sức cạnh tranh và đạt lợi nhuận cao đòi hỏi kinh doanh phải có hiệu

quả và hiệu quả này càng cao càng tốt.

Nhận thức được tầm quan trọng đó trong thời gian thực tập tại cơng ty. Em đã

hồn thành bài khóa luận tốt nghiệp với đề tài: “Giải pháp marketing nhằm phát triển

thị trường sản phẩm thép của công ty cổ phần T&TBON trên địa bàn miền Bắc ”. Tuy

nhiên để nghiên cứu một cách toàn diện, sâu sắc đồng thời có thể đưa ra những giải

pháp có tính khả thi cao trong việc xây dựng một giải pháp marketing hữu hiệu đòi hỏi

pháp có một sự am hiểu sâu sắc và tư duy phương pháp luận đúng đắn. Từ thực tế

nghiên cứu đưa ra những đề xuất giải pháp marketing nhằm hoàn thiện và khắc phục

những tồn tại để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty.

Cuối cùng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thầy cơ giáo khoa

Marketing trường Đại học Thương Mại-những người đã trực tiếp giảng dạy và tạo điều

kiện thuận lợi cho tôi thực hiện tốt đề tài nghiên cứu này. Đặc biệt, tôi xin chân thành

cảm ơn cô giáo hướng dẫn Th.s Nguyễn Hiền Anh đã nhiệt tình giúp đỡ tơi trong suốt

thời gian xây dựng và hoàn thiện đề tài luận văn này.

Do sự hiểu biết còn hạn chế và thời gian nghiên cứu có hạn vì thế đề tài nghiên

cứu còn tồn tại nhiều thiếu sót khơng thể tránh khỏi. Tơi rất mong nhận được ý kiến

đóng góp của thầy cơ giáo để luận văn này được hồn thiện tốt hơn.

Tơi xin chân thành cảm ơn !



42



TÀI LIỆU THAM KHẢO

(1) GS. Nguyễn Bách Khoa (2011), Giáo trình Marketing thương mại, Nhà xuất bán

Thống kê, Hà Nội

(2) Philip Kotler (2006), Quản trị Marketing, NXB Thống kê, Người dịch: PTS. Vũ

Trọng Hùng, Hà Nội.

(3) Lê Thế Giới, Nguyễn Thanh Liêm, Trần hữu Hải (2007), Quản trị chiến lược, Nhà

xuất bản thống kê, Hà Nội.

(5) Báo cáo kết quả kinh doanh của công ty cổ phần T&TBON

(6) Tạp chí Marketing năm 2010

(7) Một số trang web tham khảo thông tin





quantrichienluoc.com.vn







marketingneu.com.vn







Tailieu.vn



43



PHIẾU CÂU HỎI ĐIỀU TRA KHÁCH HÀNG

Kính gửi Ơng (Bà):…………………………………………………………

Tơi là Nguyễn Thị Huyền Chang, sinh viên khoa Marketing trường ĐH Thương

mại Hà Nội. Hiện tôi đang nghiên cứu đề tài “Giải pháp marketing nhằm phát triển thị

trường sản phẩm thép của công ty cổ phần T&TBON trên điạ bàn miền Bắc”, rất mong

sẽ nhận được sự hợp tác từ phía Ơng (bà). Ơng (bà) vui lòng điền đầy đủ thơng tin và

trả lời bảng câu hỏi điều tra bên dưới. Mọi thông tin về Ông (bà) đảm bảo sẽ được giữ

bí mật tuyệt đối.

Câu 1. Tần suất mua hàng của ông (bà) là bao nhiêu lần trên tháng?

 1–3

 3–5

 >5

Câu 2. Ông (bà) thường mua sản phẩm nào?

 Thép cuộn

 Thép thanh

 Phôi thép

Câu 3. Số lượng thép trên một lần mua khoảng?

 100 – 500 tạ

 500 – 1000 tạ

 > 1000 tạ

Câu 4. Ông (bà) đánh giá chất lượng sản phẩm thép của công ty cổ phần

T&TBON như thế nào?

 Tốt

 Bình thường

 Khơng tốt

Câu 5. Ơng (bà) thấy chủng loại sản phẩm thép của công ty cổ phần T&TBON

thế nào?

 Rất đa dạng

 Bình thường

44



 Khơng đa dạng

Câu 6. Ơng (bà) đánh giá về chất lượng dịch vụ trong và sau bán của công ty cổ

phần T&TBON về sản phẩm thép như thế nào?

 Rất hài lòng

 Bình thường

 Khơng hài lòng

Câu 7: Ơng/bà thấy giá mặt hàng thép xây dựng của cơng ty như thế nào?

 Đắt

 Bình thường

 Rẻ

Câu 8: Ông/bà thấy hệ thống kênh phân phối sản phẩm thép xây dựng của công

ty cổ phần T&TBON như thế nào?

 Thuận tiện.

 Bình thường.

 Khơng thuận tiện.

Câu 9. Hình thức nào dưới đây sẽ khuyến khích ơng (bà) mua sản phẩm thép

của công ty cổ phần T&TBON nhiều hơn ?

 Khuyến mại

 Giảm giá

 Tặng quà

Câu 10. Ông (bà) thường mua sản phẩm thép của công ty cổ phần T&TBON

qua hình thức nào (đối với các cơng ty xây dựng) ?

 Đến công ty đặt hàng trực tiếp

 Đặt qua điện thoại

 Qua các đại lí

Câu 11. Ơng (bà) muốn nhận thông tin giới thiệu sản phẩm thép của cơng ty

qua hình thức nào?

 Qua báo, tạp chí

 Qua internet

 Hình thức khác

45



Câu 12: Ơng (bà) đánh giá thế nào về các hoạt động khuyến mại của công ty?

 Hài lòng

 Bình thường

 Khơng hài lòng

Xin ơng/bà cho biết một vài thông tin chung và đơn vị cá nhân :

Họ và tên:……………………………………………………………………

Nghề nghiệp:………………………………Chức vụ:……………………...

Đơn vị công tác:…………………………………………………………….

Địa chỉ:……………………………………….Sđt:…………………………

Chân thành cảm ơn sự hợp tác của Ông (bà)!



46



KẾT QUẢ ĐÃ QUA XỬ LÝ CỦA PHIỀU ĐIỀU TRA TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Tần suất mua hàng của ông (bà) là bao nhiêu lần trên tháng?

Câu 2: Ông (bà) thường mua sản phẩm nào?

Câu 3: Số lượng thép trên 1 lần mua khoảng?

Tần suất/tháng

Sản phẩm thường mua

Số lượng thép trên 1



1–3

35,3%

Thép cuộn

45%

100 – 500



3–5

40%

Thép thanh

42.5%

500 – 1000



>5

24,7%

Phơi thép

12,5%

>1000



25%



50,5%



24,5%



lần mua(tạ)



Câu 4. Ơng (bà) đánh giá chất lượng sản phẩm thép của công ty cổ phần

T&TBON như thế nào?

Câu 5. Ông (bà) thấy chủng loại sản phẩm thép của công ty cổ phần T&TBON

thế nào?

Câu 6. Ông (bà) đánh giá về chất lượng dịch vụ trong và sau bán của công ty cổ

phần T&TBON về sản phẩm thép như thế nào

Chất lượng sản phẩm

Chủng loại sản phẩm

Chất lượng dịch vụ



Tốt

66,7%

Rất đa dạng

63,2%

Rất hài lòng

30,2%



Bình thường

26,7%

Bình thường

26,7%

Bình thường

50,3%



Khơng tốt

6,6%

Khơng đa dạng

8,1%

Khơng hài lòng

19,5%



Câu 7: Ơng/bà thấy giá mặt hàng thép xây dựng của công ty như thế nào?

Câu 8: Ông/bà thấy hệ thống kênh phân phối sản phẩm thép xây dựng của công

ty cổ phần T&TBON như thế nào?

Câu 9. Hình thức nào dưới đây sẽ khuyến khích ơng (bà) mua sản phẩm thép

của cơng ty cổ phần T&TBON nhiều hơn ?

Giá của công ty

Hệ thống kênh



Đắt

9.7%

Thuận tiện



Bình thường

75%

Bình thường

47



Rẻ

15,3%

Khơng thuận tiện



phân phối

Hình thức khuyến



45%

Khuyến mại



40%

Giảm giá



15%

Tặng q



23,5



60,5



16%



khích mua



Câu 10. Ơng (bà) thường mua sản phẩm thép của cơng ty cổ phần T&TBON

qua hình thức nào( đối với các cơng ty xây dựng)?

Câu 11. Ơng (bà) muốn nhận thông tin giới thiệu sản phẩm thép của cơng ty

qua hình thức nào?

Câu 12: Ơng (bà) đánh giá thế nào về các hoạt động khuyến mại của cơng ty?

Mua qua hình thức



Đến cơng ty



Đặt qua điện thoại



Qua đại lý



Thơng tin giới thiệu



mua trực tiếp

57,5%

Qua báo tạp chí



12,5%

Qua internet



30%

Hình thức khác



25%

Hài lòng



45,5

Bình thường



29,5%

Khơng hài lòng



23,3%



60%



16,7%



sản phẩm

Đánh giá về hoạt động

khuyến mại



48



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 . Các kiến nghị chủ yếu với công ty cổ phần T&TBON.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×