Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Các kết luận và phát hiện thông qua nghiên cứu

4 Các kết luận và phát hiện thông qua nghiên cứu

Tải bản đầy đủ - 0trang

nên cơng ty gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận, tìm kiếm khách hàng và phát triển

thị trường.

Các chương trình khuyến mại của T&TBON chưa thực sự được đẩy mạnh , các

chương trình quảng cáo giới thiệu sản phẩm mới, thương hiệu của doanh nghiệp trên

các phương tiện đại chúng như tivi, báo, đài… còn rất hạn chế.

- Đội ngũ nhân viên bán hàng chưa chuyên nghiệp do nhân sự của công ty

tương đối trẻ nên kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng còn hạn chế vì vậy việc giải

đáp thắc mắc và khả năng thuyết phục khách hàng còn nhiều hạn chế.

- Tình hình cạnh tranh trong lĩnh vực cung cấp và phân phối các sản phẩm thép

ngày càng quyết liệt. Ngày càng có nhiều đối thủ cạnh tranh tham gia vào thị trường

Việt Nam với các chủng loại mặt hàng phong phú hơn, giá cả cạnh tranh cùng với việc

sử dụng các chiêu thức marketing hiện đại thu hút sự chú ý và kích thích sự lựa chọn

của khách hàng.

2.4.3 Nguyên nhân tồn tại

* Nguyên nhân khách quan

- Nền kinh tế thế giới có nhiều biến động làm cho nền kinh tế Việt Nam cũng

biến động theo. Những năm gần đây tình hình lạm phát tăng cao dẫn đến giá cả các

nguyên vật liệu đầu vào như: xăng dầu, điện, nước…tăng cao kéo theo chi phí mua

hàng, chi phí vận chuyển, chi phí bảo quản tăng khiến giá thành sản phẩm cũng tăng

lên nên chính sách giá của cơng ty còn chưa được khách hàng hài lòng., sức mua của

khách hàng giảm hẳn gây ra những khó khăn nhất định cho hoạt động sản xuất kinh

doanh của cơng ty.

- Những năm qua, để đối phó với những biến động của nền kinh tế Nhà nước ta

đã có những thay đổi về chính sách điều hành kinh tế của mình thơng qua tỷ lệ lãi suất

ngân hàng, các chính sách tài chính, tiền tệ. Sự thay đổi cũng gây ra những khó khăn

nhất định cho cơng ty nếu muốn mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh.

* Nguyên nhân chủ quan.

- Công ty cổ phần T&TBON chưa chú trọng tới hoạt động marketing, bằng

chứng là công ty không có phòng marketing riêng rẽ. Hiện nay, chức năng marketing

được phòng kinh doanh đảm nhiệm, tuy nhân viên của phòng kinh doanh hầu hết được

đào tạo từ chuyên ngành kinh tế như tài chính, quản trị… nhưng kiến thức chuyên sâu

về marketing thì chưa có.33- Cơng ty chưa mạnh dạn đầu tư cho hoạt động xúc tiến thương mại dẫn đến các

hoạt động giới thiệu sản phẩm không được tổ chức thường xun liên tục, các chương

trình khuyến mại còn khá ít.

- Do việc sử dụng chủ yếu kênh phân phối trực tiếp nên cơng tác dự đốn xu

hướng biến đổi nhu cầu của thị trường chưa nhanh nhạy.34CHƯƠNG III: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP VỚI VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN

KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM THÉP TRÊN ĐỊA BÀN MIỀN BẮC

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN T&TBON

3.1 Dự báo triển vọng và quan điểm phát triển thị trường sản phẩm thép

của công ty cổ phần T&TBON trên địa bàn miền Bắc

3.1.1 Dự báo thị trường sản phẩm thép của công ty

Môi trường kinh doanh có tác động khơng nhỏ tới hoạt động sản xuất kinh

doanh của công ty. Trong những năm tới, môi trường kinh doanh được dự đoán là đem

lại nhiều thuận lợi cũng như khó khắn đối với cơng ty. Thuận lợi đó chính là những

khuyến khích đầu tư, tạo điều kiện phát triển cho những công ty cổ phần. Tuy nhiên,

trong hệ thống pháp luật còn nhiều tranh cãi và chưa kịp thời, nhiều nghị định, nghị

quyết thay đổi, sửa chữa liên tục dẫn đến những khó khăn trong việc áp dụng và thực

hiện tốt pháp luật, chính sách nhà nước cho các doanh nghiệp nói chung và cơng ty cổ

phần T&TBON nói riêng. Ngồi ra sự hội nhập nền kinh tế quốc tế, mở rộng quan hệ

hợp tác sản xuất kinh doanh với nước ngoài sẽ tạo điều kiện cho công ty tiếp cận với

khoa học kỹ thuật tiên tiến và cách quản lý mới. Song song với điều đó việc cơng ty

phải đối măt với sự cạnh tranh gay gắt không chỉ các công ty trong nước mà còn cả các

cơng ty nước ngồi, đó là một khó khăn rất lớn.

Miền Bắc tập trung nhiều thành phố lớn với mật độ khu công nghiệp rất dầy,

tiềm năng phát triển ngành cơng nghiệp còn rất rộng lớn. Đây là một thị trường lý

tưởng để tiêu thụ các sản phẩm thép trong thời gian tới.

3.1.2 Quan điểm phát triển thị trường sản phẩm thép của công ty cổ phần

T&TBON

- Chú trọng công tác marketing về sản phẩm cũng như về cơng ty tại các khu

vực có nhiều khu cơng nghiệp nhằm nâng cao không ngừng sản lượng tiêu thụ và số

khách hàng biết đến công ty.

- Công tác nghiên cứu thị trường cần phải nhanh nhạy, sâu sát với thực tế biến

động của thị trường. Nghiên cứu theo nhu cầu, thói quen đối với khách hàng là doanh

nghiệp nhằm đưa ra các biện pháp marketing hợp lý.35- Tăng cường hơn nữa các chương trình khuyến mại cho khách hàng, tạo mối

quan hệ giữa khách hàng và doanh nghiệp nhằm kích thích họ mua lại và mua với số

lượng nhiều hơn.

- Tăng cường các hoạt động quảng cáo, xúc tiến bán trên tất cả các phương

tiện thông tin đại chúng nhằm quảng bá thương hiệu phát triển hình ảnh của cơng ty

trong suy nghĩ của khách hàng.

Cơng ty có những quan điểm để phát triển thị trường như sau:

- Về cơ cấu mặt hàng kinh doanh của công ty trong thời gian tới sẽ mở rộng

thêm các mặt hàng về sản phẩm thép xây dựng.

- Về công tác nghiên cứu thị trường công ty cần phải nhanh nhạy, sâu sát với

thực tế biến động của thị trường. Nghiên cứu theo nhu cầu, thói quen đối với khách

hàng là doanh nghiệp nhằm đưa ra các biện pháp marketing hợp lý.

- Phát triển thêm các kênh gián tiếp cấp 1 đến các huyện trên địa bàn miền Bắc

để có thể bao phủ thị trường tốt hơn.

- Tăng cường hơn nữa các chương trình khuyến mại cho khách hàng, tạo mối

quan hệ giữa khách hàng và doanh nghiệp nhằm kích thích họ mua lại và mua với số

lượng nhiều hơn.

- Tăng cường các hoạt động quảng cáo, xúc tiến bán trên tất cả các phương

tiện thông tin đại chúng nhằm quảng bá thương hiệu phát triển hình ảnh của cơng ty

trong suy nghĩ của khách hàng.

- Có sự kết hợp hài hòa giữa 4 biến số Marketing-mix là sản phẩm, giá, phân

phối và xúc tiến thương mại trong việc phát triển thị trường của công ty.

3.2. Các đề xuất , giải pháp chủ yếu về giải pháp marketing nhằm phát triển thị

trường sản phẩm thép xây dựngcủa công ty cổ phần T&TBON trên địa bàn miền Bắc.

3.2.1. Đề xuất tăng cường nghiên cứu để phát triển thị trường.

Cơng ty cần hồn thiện cơng tác nghiên cứu thị trường để có các chiến lược

kinh doanh tốt nhất để phát triển thị trường miền Bắc, công ty có thể tuyển nhân viên

nghiên cứu thị trường hoặc thuê các công ty chuyên nghiên cứu thị trường để giải

quyết bài toán trước mắt này.

- Với việc thu thập dữ liệu thứ cấp công ty nên theo dõi liên tục sự thay đổi của đối

thủ cạnh tranh cũng như các biến động của thị trường để đưa ra các chiến lược hợp lý.

36Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Các kết luận và phát hiện thông qua nghiên cứu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×