Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Ảnh hưởng đến tuần hoàn và hô hấp: hai phương pháp vô cảm đều không gây suy tuần hoàn hay suy thở (p > 0,05)

Ảnh hưởng đến tuần hoàn và hô hấp: hai phương pháp vô cảm đều không gây suy tuần hoàn hay suy thở (p > 0,05)

Tải bản đầy đủ - 0trang

TÀI LIỆU THAM KHẢOPHỤ LỤC 1

BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU

1. HÀNH CHÍNH

Họ và tên BN:.....................................Tuổi:...... Giới……... Mã BA:.............

Chiều cao:............cm Cân nặng:............kg BSA..................Họ và tên bố:……………………….. Họ và tên mẹ:…………………………

Địa chỉ:.................................................................SĐT………………………...

Nhóm nghiên cứu:Nhóm I Phân độ ASA: I: II: Nhóm II Ngày PT............................ Giờ PT…………… Giờ kết thúc PT……………

Chẩn đoán:……………………………………………………………….

Phương pháp phẫu thuật………………………………………………………..

Thời gian phẫu thuật:…………phút

2. THEO DÕI VÀ GHI CHÉP

2.1. Theo dõi tác dụng ức chế cảm giác đau

- Thời điểm gây tê…………………Thời điểm rạch da………………………..

- Thời gian khởi tê: T12:...........phút T11:...........phút T10:……phút

- Mức ức chế cảm giác đau cao nhất sau 15 phút gây tê:

- Mức độ giảm đau trong phẫu thuật theo Gunter

Tốt: Trung bình: Kém: - Thời gian phục hồi cảm giác đau:……….phút (theo FLACC)

2.2. Theo dõi tác dụng ức chế vận động theo Bromage có sửa đổi

- Mức độ liệt vận động sau khi kết thúc phẫu thuật:

0:  1: 2: Bảng theo dõi trong mổThời gianMạch

(l/phút)Trước gây mê

Trước gây tê

On setHATĐ/HATTChỉ Tiêu Nghiên Cứu

Tần số

Nồng độ(HATB)thở(mmHg)(l/phút)SpSevoran

(%)EtCO2

(mmHg)Bảng theo dõi sau mổ

Chỉ Tiêu Nghiên Cứu

ThờiMạchgian(l/phút)(phút)HATĐ/HATTTần số(HATB)thở(mmHg)(l/phút)SpĐiểmĐiểm anĐiểmphongthầnFLACCbế vậnRamsayđộngBảng theo dõi sau mổ

ThờiNôngianbuồn(phút)nônNgứa-dị

ứngTác dụng không mong muốn

Loại

Rét

Đi

Ức chế

thuốc

run

tiểu

hô hấp

giảm đauCác

thuốc

khácPHỤ LỤC 2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ảnh hưởng đến tuần hoàn và hô hấp: hai phương pháp vô cảm đều không gây suy tuần hoàn hay suy thở (p > 0,05)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×