Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Các chi tiết phụ :

4 Các chi tiết phụ :

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁYGVHD:Ths.Nguyễn Tiến Nhând= 4 mm

c= 0,6 mm

l= 44 mmHình 5.2 : Chốt định vị

5.4.2 Que thăm dầu:

Kích thước que thăm dầuHình 5.3 : Que thăm dầu5.4.3 Nút tháo dầu:

+Chọn nút tháo dầu hình trụ:

Bảng 5.4.3 : Các thông số của nút tháo dầu

dbmFLcqDSD0M27 x18124343,524382731,22

Nguyễn Thanh Nam – 1611030186 – 16DCTA257ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁYGVHD:Ths.Nguyễn Tiến Nhân5.4.4 Nắp cửa thăm:

+ Ta chọn theo kích thước theo nắp hộp với C = 85 mm.

5.4.5 Nút thông hơi:

Bảng 5.4.5 : Các thơng số của nút thơng hơi

ABCDEGHIKLMNOPQRSM27 x131433641826313322505562286025.5.6 Vòng móc :

Ta chọn vòng móc để dễ gia cơng với thông số :

+ Chiều dày : S= 2 . 10 = 20 mm

+ Đường kính : d = 3. 10 = 30 mm.Nguyễn Thanh Nam – 1611030186 – 16DCTA258ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁYGVHD:Ths.Nguyễn Tiến NhânCHƯƠNG 6. BÔI TRƠN HỘP GIẢM TỐC VÀ Ổ LĂN

6.1 Bôi trơn hộp giảm tốc:

160(20)

 Độ nhớt của dầu: 16(3)

Chọn dầu bôi trơn cho hộp giảm tốcDầu máy bay MC-20:50o C  157

o

Độ nhớt centistoc: 100 C  2050o C �12,4

o

Độ nhớt engle: 100 C �2,956.2 Bơi trơn ổ lăn :

Vì vận tốc vòng của cả 2 bánh răng đều nhỏ hơn

4m/s(vmax=0,89m/s) nên ta chọn phương pháp bơi trơn bằng

mỡ cho ổ lănChọn mỡ kí hiệu LGMT2Nguyễn Thanh Nam – 1611030186 – 16DCTA259ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁYGVHD:Ths.Nguyễn Tiến NhânTÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] PGS.TS.Trịnh Chất – TS. Lê Văn Uyển : Tính tốn

thiết kế hệ dẫn động cơ khí tập 1, tập 2 – NXB Giáo dục.

[2] GS.TS. Nguyễn Trọng Hiệp : Chi tiết máy tập 1, tập 2

– NXB Giáo dục.

[3] TS. Lê Đình Phương : Vẽ cơ khí và dung sai lắp ghép

– NXB Đại học HUTECH.

[4] GS.TS. Nguyễn Hữu Lộc : Cơ sở thiết kế máy –– NXB

Đại học quốc gia TPHCM.Nguyễn Thanh Nam – 1611030186 – 16DCTA260Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Các chi tiết phụ :

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×