Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 5. TÍNH LỰA CHỌN KẾT CẤU

CHƯƠNG 5. TÍNH LỰA CHỌN KẾT CẤU

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁYGVHD:Ths.Nguyễn Tiến NhânSmax=ES - ei ;Smin=EI- es=- Nmax ; Nmax=es – EI;Nmin= ei – ES=

-Smax

Các

chi tiếtKiểu

lắpTrụcbánh

răng

Lắp

thành

trong

ổ lăn

với

trục

Lắp

bích

nắp

trục

với vỏ

hộp

Trục

với

vòng

chắn

dầuH7

k6k6H7

f8H7

k6Trục mmTrục II 45Trục I30Trục II 40Trục I 72Trục II90Trục I

Trục IIES

EISmaxSmin m es

ei m  m  m +25

0+18

+2+23-18+15

+2

+18

+2

+30

0-30

-76+10

6+30+35

0-36

-90+12

5+3630+21

0+15

+2+19-15 40+25

0+18

+2+23-18+15

+2

+18

+2+19-15+23-18Lắp

 72

thành

H7

Trục I

ngoài

100

ổ lăn

Trục II

với vỏ

hộp

30

Trục

H7

Trục I

với

k6

bạc

Trục II  40

chặn

5.4 Các chi tiết phụ :+30

0

+35

0

+21

0

+25

05.4.1 Chốt định vị:

Dùng chốt định vị dạng côn:

Nguyễn Thanh Nam – 1611030186 – 16DCTA256ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁYGVHD:Ths.Nguyễn Tiến Nhând= 4 mm

c= 0,6 mm

l= 44 mmHình 5.2 : Chốt định vị

5.4.2 Que thăm dầu:

Kích thước que thăm dầuHình 5.3 : Que thăm dầu5.4.3 Nút tháo dầu:

+Chọn nút tháo dầu hình trụ:

Bảng 5.4.3 : Các thông số của nút tháo dầu

dbmFLcqDSD0M27 x18124343,524382731,22

Nguyễn Thanh Nam – 1611030186 – 16DCTA257ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁYGVHD:Ths.Nguyễn Tiến Nhân5.4.4 Nắp cửa thăm:

+ Ta chọn theo kích thước theo nắp hộp với C = 85 mm.

5.4.5 Nút thông hơi:

Bảng 5.4.5 : Các thơng số của nút thơng hơi

ABCDEGHIKLMNOPQRSM27 x131433641826313322505562286025.5.6 Vòng móc :

Ta chọn vòng móc để dễ gia cơng với thơng số :

+ Chiều dày : S= 2 . 10 = 20 mm

+ Đường kính : d = 3. 10 = 30 mm.Nguyễn Thanh Nam – 1611030186 – 16DCTA258ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁYGVHD:Ths.Nguyễn Tiến NhânCHƯƠNG 6. BÔI TRƠN HỘP GIẢM TỐC VÀ Ổ LĂN

6.1 Bôi trơn hộp giảm tốc:

160(20)

 Độ nhớt của dầu: 16(3)

Chọn dầu bôi trơn cho hộp giảm tốcDầu máy bay MC-20:50o C  157

o

Độ nhớt centistoc: 100 C  2050o C �12,4

o

Độ nhớt engle: 100 C �2,956.2 Bôi trơn ổ lăn :

Vì vận tốc vòng của cả 2 bánh răng đều nhỏ hơn

4m/s(vmax=0,89m/s) nên ta chọn phương pháp bơi trơn bằng

mỡ cho ổ lănChọn mỡ kí hiệu LGMT2Nguyễn Thanh Nam – 1611030186 – 16DCTA259Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 5. TÍNH LỰA CHỌN KẾT CẤU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×