Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC CHO LAO ĐỘNG BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY LG LECTRONICS VIỆT NAM

CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC CHO LAO ĐỘNG BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY LG LECTRONICS VIỆT NAM

Tải bản đầy đủ - 0trang

hay người thân trong gia đình của bạn khi họ đang tìm cơng việc bán hàng khơng?- Mức độ hài lòng của bạn với hệ thống tuyển dụng của cơng ty?

- Mức độ hài lòng của bạn về hệ thống và chính sách đánh giá nhân viên

bán hàng của cơng ty?- Mức độ hài lòng của bạn về chế độ đãi ngộ nhân viên bán hàng của công

ty (lương, phúc lợi, thưởng, các quyền lợi khác)- Mức độ hài lòng của bạn với các chương trình đào tạo của cơng ty?

- Mức độ hài lòng của bạn với cơng việc hiện tại?

- Trong 1 năm tới bạn có tiếp tục gắn bó với LG hay khơng?

SỰ HÀI LỊNG

Diễn giải

Hài LòngKhơng

Khơng Hài LòngÝ kiến đóng góp (nếu có)

Để cải thiện các tồn đọng- Tổng số nhân viên bán hàng tại thời điểm nghiên cứu: 688

- Số người trả lời: 642

- Phần trăm trả lời: 93%

Đặc điểm của mẫu khảo sát

Số lượng nhân viên bán hàng khu vực miền bắc và trung bộ là 688 người,

đây chính là các đối tượng cần khảo sát, điều tra và nghiên cứu. Số lượng bảng

hỏi được gửi đi là 688, số lượng thu về được trả lời là 642.

Theo tính tốn của tác giả, số lượng mẫu tối thiểu cần điều tra bằng 420

vẫn đảm độ tin cậy 60% vì đối tượng điều tra ở đây tương đối đồng nhất. Do vậy,

số lượng mẫu điều tra thực tế 642 là đạt yêu cầu.

Thang điểm sử dụng trong bảng hỏi là thang điểm hai mức độ: Hài lòng và

Khơng hài lòng. Kèm theo đó là các ý kiến đóng góp để cải thiện (nếu có)

Kết quả của nghiên cứu được tổng hợp lại như sau:

Nói chung về cơng ty LG Electronics Việt Nam Hải Phòng (Hài lòng: 467

người, chiếm 73%) là một cơng ty lớn khơng chỉ ở Việt Nam, mà nó còn có

thương hiệu trên toàn thế giới. Đánh giá chung của các ý kiến đóng góp: Mơi

trường làm việc tốt nhưng chính sách đãi ngộ chưa thực cao và cạnh tranh với

những đối thủ trực tiếp như Samsung, Sony, phần thưởng lớn - rất hấp dẫn nhưng

khó đạt được.

Nói chung về hệ thống tuyển dụng của cơng ty (Hài lòng: 591 người, chiếm

92%) là Hệ thống tuyển dụng chuyên nghiệp, rõ ràng, minh bạch và công bằngnhằm chọn được những ứng viên xứng đáng. Nhưng nhu cầu tuyển dụng không

được thông tin rộng rãi nên đơi khi làm cho mọi người cảm thấy chính sách tuyển

dụng không rõ ràng và thời gian tuyển dụng đôi khi quá gấp gáp nên không kịp

giới thiệu các ứng viên tiềm năng.

Nói chung về hệ thống chính sách dành cho nhân viên bán hàng của cơng ty

(Hài lòng: 430 người, chiếm 67%) là Đánh giá còn dựa nhiều vào kết quả bán

hàng nên còn thiệt thòi cho những nhân viên có năng lực tốt nhưng đứng làm việc

tại những cửa hàng có lượng khách ít.

Về về chế độ đãi ngộ nhân viên của công ty như lương, phúc lợi, thưởng,

các quyền lợi khác (Hài lòng: 533 người, chiếm 83%) Chế độ lương thưởng và

phúc lợi xã hội hấp dẫn nhưng để đạt được thưởng đơi khi còn q khó và mức áp

doanh số mỗi tháng quá cao trong khi lượng hàng hóa khơng ổn định, có khi khan

hàng cả tháng nên có những khi chỉ nhận lương cứng thì phản ánh chưa đúng thực

lực.

Về đào tạo (Hài lòng: 501 người, chiếm 78%) là Các khố đào tạo tại

cơng ty rất tốt và có dủ chương trình đào tạo để nhân viên bán hàng phát triển bản

thân cũng như phục vụ công việc (đào tạo tại chỗ, đào tạo tại văn phòng đại diện

hay hội trường lớn, đào tạo trực tuyến, đào tạo tại nước ngồi). Tuy nhiên, chưa

có chương trình đào tạo để phát triển nhân viên bán hàng như nhân viên kinh

doanh. Các khoá đào tạo do giáo viên từ tập đồn hoặc từ các phòng ban chun

trách của cơng ty giảng dạy thì tốt nhưng các chương trình đào tạo th ngồi qua

các trung tâm kỹ năng mềm giảng dạy thì chưa sát thực tế. Các khố đào tạo tại

nước ngồi thì lại chỉ tập trung vào một số đối tượng nhân viên bán hàng xuất

sắc, chưa phát huy nhiều giá trị.

Kế hoạch trong một năm tới: (Gắn bó 525 người, chiếm 82%) số khơng

gắn bó phần nhiều là do lý do cá nhân, một số do kết quả bán hàng không tốt nên

nhận lương cứng kéo dài dẫn tới mất động lực, có một số tìm được cơng việc tốt

hơn với nhiều cơ hội thăng tiến hơn.

Giai đoạn 2: "Nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng tới nhân viên bán

hàng tại công ty LG Electronics Việt Nam Hải Phòng"có 46 câu hỏi liên quan

đến các vấn đề lớn như:- Niềm tự hào của nhân viên khi là thành viên cơng ty LG

- Tầm nhìn- Hệ thống quản lý nhân sự (thông qua khối marketing)

- Cơng việc

- Lương

- Các lợi ích

- Thái độ làm việc

- Hệ thông đánh giá nhân viên

- Thăng tiến

- Phát triển cá nhân

- Hệ thống giao tiếp nội bộ

- Những vấn đề cá nhân của người lao động

Kết quả nghiên cứu được tổng hợp lại như sau:

Theo cấp bậc của nhân viên bán hàng thì sự hài lòng thấp nhất đối với

cơng ty thuộc về nhóm nhân viên mới.

Theo số năm cơng tác tại LG thì sự hài lòng thấp nhất với cơng ty thuộc

nhóm nhân viên có kinh nghiệm dưới 2 năm. Đối tượng này cho rằng mức lương

mà họ nhận không cao bằng mức lương của các nhân viên bán hàng cho công ty

cùng ngành. Một điều quan trọng hơn là họ cho rằng sau một số năm công tác, có

thể nói rằng họ rất vững vàng về chuyên môn nhưng họ không biết họ sẽ thăng

tiến đến vị trí nào và họ sẽ học hỏi thêm điều gì trong cơng ty. Trong khi đó, nếu

họ chuyển việc sang cơng ty khác với quy mơ nhỏ hơn, họ có thể có được một vị

trí cao hơn hiện tại.

Ngồi ra, theo kết quả nghiên cứu thì ý định nghỉ việc của nhóm nhân

viên quản lý SPC cũng nhen nhóm tuy rằng nó khơng mạnh như nhóm nhân viên

mới và lý do hàng đầu mà họ đề cập đến không phải là vì lương mà là vì thời gian

làm việc và các lợi ích khác chưa tương xứng với sức họ phải bỏ ra.

Những lý do hàng đầu cho ý định nghỉ việc của nhân viên quản lý:- Lương không cao

- Khả năng phát triển

- Thời gian làm việc dài

Các nhân viên mong muốn hệ thống quản lý nhân sự của công ty

thay đổi về:- Lương- Đào tạo

- Đánh giá

- Các lợi ích khácTrần Vũ Hải Hằng IPAG 19

1BẢNG CÂU HỎI NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN BÁN HÀNG CƠNG TY LG ELECTRONICS

VIỆT NAM HẢI PHỊNG

Bảng câu hỏi dưới đây nhằm mục đích tìm hiểu sự hài lòng của các anh/chị với công ty LG Electronics Việt Nam Hải Phòng.

Các anh/chị vui lòng hồn thành bảng câu hỏi sau bằng việc chọn đáp án cho từng câu hỏi và ý kiến đóng góp nếu có.

Thời hạn làm bảng hỏi này là từ ngày 04/04/2018 đến ngày 09/04/2018.

Xin chân thành cảm ơn!STT

1

2

3

4

5

6

7CÂU HỎI- Bạn có giới thiệu cơng ty LG Electronics Việt Nam với những người bạn hay người thân trong gia đình của bạn khi họ đang tìm cơng việc bán h

- Mức độ hài lòng của bạn với hệ thống tuyển dụng của công ty?

- Mức độ hài lòng của bạn về hệ thống chính sách đánh giá nhân viên bán hàng của công ty

- Mức độ hài lòng của bạn về chế độ đãi ngộ nhân viên của công ty (lương, thưởng, phúc lợi và các quyền lợi khác…)

- Mức độ hài lòng của bạn với chương trình đào tạo của cơng ty

- Mức độ hài lòng của bạn với cơng việc hiện tại?

- Trong một năm tới bạn có gắn bó với LG hay khơng?9

2Trần Vũ Hải Hằng IPAG 1BẢNG CÂU HỎI NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI NHÂN VIÊN BÁN HÀNG CỦA CƠNG TY LG

ELECTRONICS VIỆT NAM HẢI PHỊNGBảng câu hỏi này gồm hơn 40 câu hỏi về toàn bộ hệ thống nhân sự bán hàng, được thiết kế nhằm mục đích tìm hiểu sự thoả

mãn của nhân viên bán hàng và đã được sự đồng ý của tập đoàn LG cũng như ban giám đốc công ty đưa vào sử dụng.

Kết quả của nghiên cứu này được sử dụng để cải tiến, đổi mới tổ chức giúp cho sự phát triển của cơng ty trong thời gian tới.

Chính vì vậy, mong các anh chị trả lời hết sức trung thực, thẳng thắn. Mọi thông tin cá nhân và nội dung trả lời được đảm bảo bí mật

tuyệt đối.

Cách trả lời câu hỏi như sau: anh/ chị chọn điểm từ 1 đến 5 cho các câu trả lời của mình với quy định như sau:1

Khơng bao giờ

(Hồn tồn

khơng/

Hồn tồn

khơng

đồng ý)2

Gần như khơng3

Bình thường

(Khơng chắc

chắn)4

Gần như có5

Chắc chắn

(Hồn tồn có/

Hồn tồn

đồng ý)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC CHO LAO ĐỘNG BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY LG LECTRONICS VIỆT NAM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×