Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Biểu đồ 2.2 Tỷ lệ trình độ của nhân viên về CNTT trong Công ty

Biểu đồ 2.2 Tỷ lệ trình độ của nhân viên về CNTT trong Công ty

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hình 2.3: MCBooks trên trang tìm kiếm google

Marketing qua mạng xã hộiHình 2.4: Trang chủ Facebook của MCBooksHình 2.5: Website chính thức của cơng ty6

5

4

số câu t rả lời nhận

được3

2

1

0

TốtKhá tốtTrung bìnhKémBiểu đồ 2.4 Mức độ tác động của Marketing trực tuyến đến hoạt động Tiếp thị trong

công tyTố t

Khá tố t

T rung bình

ké mBiểu đồ 2.5 Mức độ tác động của Marketing trực tuyến đến hoạt động Kinh doanh

trong cơng ty9

8

7

6

5số câu trả lời nhận

được4

3

2

1

0TốtKhá tốtTrung bìnhKémBiểu đồ 2.6 Mức độ tác động của Marketing trực tuyến đến việc cung cấp các dịch vụ

trong cơng tyHình 3.1: Màn hình giao diện chính của V-CRMHình 3.2: Chức năng Marketing của phần mềm V-CRMPhụ lục 2: PHIẾU ĐIỀU TRA TRẮC NGHỆM TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG CRM

VÀO HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN

SÁCH MCBOOKS

Lưu ý:

1) Tơi cam kết giữ bí mật các thơng tin riêng của cơng ty và chỉ dùng thông tin cung

cấp tại phiếu điều tra này cho mục đích khảo sát tổng hợp về hiện trạng ứng CRM

trong hoạt động marketing trực tuyến tại Công ty cổ phần sách MCBooks.

2) Với từng câu hỏi, xin chọn câu trả lời thích hợp bằng cách khoanh tròn hoặc đánh

dấu X vào ô tương ứng

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần sách MCBooks

Địa chỉ trụ sở chính: Số 26 ngõ 245, Phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Thông tin liên hệ của người điền phiếu:

Họ tên:.................................................. Nam/ nữ :...............

Năm sinh:....................

Vị trí cơng tác: ………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………

Email: .................…………………………….........1. Cơng ty có phần mềm quản trị quan hệ khách hàng CRM khơng?

A. Có

B. Khơng

2. Cơng ty có ứng dụng phần mềm CRM trong marketing trực tuyến

khơng?

A. Có

B. Khơng

3. Đánh giá của anh chị về mức độ ứng dụng CRM trong Marketing trực

tuyến tại công ty Cổ phần sách MCBooksCác kênh Marketing trực TốtKhá tốtTrung bìnhKémtuyến

Social Media.

Search engine marketing

Website Marketing.

Email Marketing

Mobile Marketing.

Youtube Marketing

Viral Marketing

4. Đánh giá của anh chị về tác động của Marketing trực tuyến đến hoạt

động Tiếp thị trong cơng ty?

A. Tốt

C. Trung bình

B. Khá tốt

D. Kém

5. Đánh giá của anh chị về tác động của Marketing trực tuyến đến hoạt

động Kinh doanh trong cơng ty?

A. Tốt

C. Trung bình

B. Khá tốt

D. Kém

6. Đánh giá của anh chị về tác động của Marketing trực tuyến đến việc

cung cấp các dịch vụ trong cơng ty?

A. Tốt

C. Trung bình

B. Khá tốt

D. Kém

7. Đánh giá của anh chị về các nhân tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng

CRM vào Marketing trực tuyến tại cơng ty?

Nhân tố

Các yếu tố bên ngồi doanh nghiệp

Hạ tầng cơng nghệ

Hệ thống luật pháp và chính sách

Hệ thống thanh tốn điện tử

Mức độ chấp nhận và lòng tin của

khách hàng

Các yếu tố bên trong doanh nghiệp

Định hướng phát triển kinh doanh củaMức đánh giá tổng hợp

TốtKhá tốt Trung bìnhKémcơng ty

Khả năng đầu tư của doanh nghiệp

Nguồn nhân lực của doanh nghiệp

Hệ thống thông tin trong doanh nghiệp

8. Hiện nay hạ tầng công nghệ thông tin của công ty đã đáp ứng được nhu

cầu sử dụng hay chưa?

A. Rồi

B. Chưa

9. Hiện nay nguồn nhân lực của công ty đã đáp ứng được nhu cầu về nhân

lực của công ty hay chưa?

A. Rồi

B. Chưa

10.Anh chị thấy việc ứng dụng CRM vào hoạt động Marketing trực tuyến

tại Công ty cổ phần sách MCBooks có khả quan khơng?

A. Rất khả quan

B. Tương đối khả quan

C. Không khả quan

Hà Nội, Ngày .... tháng .... năm2017

Người cung cấp thông tin

(Ký và ghi rõ họ, tên)Phụ lục 3: Phiếu điều tra, khảo sátPHIẾU ĐIỀU TRA KHẢO SÁT

HỆ THỐNG THÔNG TIN TẠI DOANH NGHIỆP Lưu ý:

1) Doanh nghiệp đánh dấu X vào ơ trả lời tương ứng:

có thể chọn nhiều câu trả lời chọn 1 câu trả lời2) Chúng tôi cam kết mọi thông tin cung cấp trong điều tra chỉ sử dụng cho mục đích nghiên

cứu, khơng có mục đích thương mại. Cam kết khơng tiết lộ thông tin tại phiếu khảo sát này cho

bên thứ ba.

THÔNG TIN LIÊN HỆ CỦA NGƯỜI ĐIỀN PHIẾU

1. Họ tên: ………………………………. Nam/ Nữ ……. Năm sinh: ……….

2. Vị trí cơng tác: ……………………………………………………………….

3. Điện thoại: ………………………. Email…………………………………….

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP

1. Tên doanh nghiệp: ………………………………………………………

2. Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………

3. Năm thành lập doanh nghiệp: ……………………………………………….

4. Số cơng ty con, chi nhánh của công ty: ………………………………………

5. Điện thoại: ……………………………Fax: …………………………………

6. Website: ……………………………... Emai: …………………………………7. Số lượng nhân viên:

 Dưới 25 người Từ 25 - 100 người Từ 100 - 300 người Trên 300 người8. Vốn điều lệ (VND):

 Dưới 500 triệu Từ 500 triệu - 1 tỷ Từ 1-5 tỷ Trên 5 – 10 tỷ Từ 10-50 tỷ Trên 50 tỷ9. Loại hình doanh nghiệp Cơng ty TNHH

 Doanh nghiệp nhà nước

 Công ty cổ phần

 Doanh nghiệp tư nhân

 Tập đồn kinh tế, tổng cơng ty

 Cơng ty có vốn đầu tư nước ngồi.

Loại hình khác: (Nêu rõ) .………………………………………………………

10. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính:

 CN chế biến, chế tạo Năng lượng, khoáng sản Xây dựng Nông- Lâm- Thủy Sản Vận tải, Giao nhận Bán buôn/Bán lẻ Y tế, giáo dục- đào tạo Giải trí Du lịch, Ăn uống Tài chính, bất động sản CNTT, truyền thông Lĩnh vực khác :(Nêu rõ)…………………………………………………………………..11. Thị trường kinh doanh của cơng ty

 Trong nước Ngồi nước12. Tình hình tài chính của cơng ty 3 năm gần đâyNăm

Thực hiện201320142015Doanh thu

Chi Phí

Lợi nhuận13. Chiến lược, định hướng phát triển của doanh nghiệp thời gian tới:……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ THÔNG TIN VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN CỦA

DOANH NGHIỆP

A. CƠ SỞ HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA DOANH NGHIỆP

1. Số máy chủ:….........(chiếc)

Cấu hình máy chủ:

Main:…………………………………………………………………………….

CPU:……………………………………………………………………………..

RAM:…………………………………………………………………………….

LAN:……………………………………………………………………………..

CASE:……………………………………………………………………………

Nguồn:…………………………………………………………………………...

2. Tổng số máy tính trong đơn vị: ……..(chiếc).

3. Số máy tính để bàn:…………..(chiếc).

Số máy tính xách tay:…………(chiếc).

4. Kết nối mạng nội bộ:  Có Khơng5a. Kết nối Internet: Có Khơng5b. Hình thức truy cập Internet?

Kết nối quay sốĐường truyền riêngKết nối ADSLKhông truy cập InternetKết nối không dâyĐường truyền cáp quang6. Nhà cung cấp mạng:………………………………………………………………….

Tốc độ mạng:…………………………………………………………………………

7. Ngoài mạng LAN và mạng Internet, doanh nghiệp còn sử dụng mạng nào khác:…………………………………………………………………………………………..

8. Mạng cục bộ của cơng ty (LAN) đã có hệ thống an ninh mạng chưa? (tường lửa,

phòng chống virus, bảo mật, v.v…):

 Đã có Chưa có9. Doang nghiệp sử dụng các loại phần mềm nào sau đây:

9.1 Phần mềm hệ thống:





9.2 Phần mềm ứng dụng: Phần mềm Văn phòng MS Office

 Phần mềm tài chính kế tốn

 Phần mềm quản lý cơng văn, giấy tờ Phần mềm văn phòng khác

 Phần mềm quản lý nhân sự

 Phần mềm quản trị dự ánTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Biểu đồ 2.2 Tỷ lệ trình độ của nhân viên về CNTT trong Công ty

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×