Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Một số kiến nghị về việc ứng dụng phần mềm CRM trong Marketing trực tuyến tại công ty cổ phần sách MCBooks

3 Một số kiến nghị về việc ứng dụng phần mềm CRM trong Marketing trực tuyến tại công ty cổ phần sách MCBooks

Tải bản đầy đủ - 0trang

Dữ liệu tại mạng nội bộ của khách hàng có thể bị lấy cắp nếu như an ninh mạng nội bộ

khơng được thực hiện tốt (thơng thường do chính nhân viên nội bộ công ty lấy cắp).

Như vậy, rất nguy hiểm nếu như việc an tồn bảo mật khơng được chú trọng khi triển

khai, ứng dụng phần mềm CRM vào Marketing trực tuyến tại công ty.

Đầu tư, xây dựng và phát triển cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu là yếu tố sống còn đối với bất kì một doanh nghiệp nào. Khi quản

lý tốt dữ liệu của mình, có nghĩa là doanh nghiệp đã biết được mình có nhũng gì, điểm

mạnh, điểm yếu của mình là gì, và mình cần phải làm gì… Điều đó cho thấy tầm quan

trọng của cơ sở dữ liệu đối với các doanh nghiệp nói chung và MCBooks nói riêng.

Khi triển khai CRM vào hoạt động Marketing trực tuyến thì cơ sở dữ liệu cần phải

đồng bộ và hoàn thiện hơn nữa, để dữ liệu được thu thập và xử lý chính xác, tạo ra các

thơng tin cần thiết và có lợi cho doanh nghiệp.

Nâng cao hiệu quả về thu thập thông tin khách hàng

Sử dụng báo cáo riêng của các công ty.

Các bản báo cáo dạng này cho chúng ta thông tin về khách hàng chi tiết hơn

những dữ liệu mà cuộc điều tra mà chính phủ đã thực hiện từ trình độ học vấn, tuổi

tác, nghề nghiệp, thu thập, và nhiều thông tin khác liên quan tới khách hàng từ đó bảo

đảm chất lượng chăm sóc khách hàng tốt nhất.

Tổ chức các cuộc điều tra khách hàng

Đây chính là hình htức phổ biến và hiệu quả nhất để thu thập dữ liệu và thơng tin

khách hàng. Cơng ty có thể dụng các hình thức như phỏng vấn qua điện thoại hay

kiểm tra đối với người sử ụng các phương pháp này giúp cho doanh nghiệp có cái nhìn

tổng quan nhưng cũng rất chi tiết rang về khách hàngcủa mình với độ chính xác cao.

Hiệu quả

Doanh nghiệp sẽ có lượng thơng tin đầy đủ và chính xác. Doanh nghiệp có thể

đáp ứng tất cả các nhu cầu của khách hàng và làm thoả mãn họ một cách tốt hơn, tạo

được mối quan hệ khách hàng từ đó có thể tăng lượng khách hàng trung thành với

doanh nghiệp.

Đào tạo đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp trong sử dụng hệ thống CRM kết

hợp với marketing trực tuyến.

Tạo và định hướng vào khách hàng:

Chúng ta không thể thay đổi thói quen của tồn bộ CVN chỉ trong vài buổi họp

tuyên truyền phổ biến nội dung. Cách tốt nhất để nhân viên nhận thức được tầm quan

42trọng của khách hàng và sự đống góp của mỗi cá nhân trong tổ chức đối với mục tiêu

chung CRM của tồn cơng ty đó là việc huy động tồn bộ sự tham gia của mọi người

ngay từ đầu khi lập mục tiêu, xác định và thực hiện giải pháp CRM khi ứng dụng vào

marketing trực tuyến.

Mỗi người tự xác định cho mình những thay đổi cần thiết trong cách nghĩ, cách

thực hiện để phục vụ khách hàng một cách tốt nhất thì bản thân họ cũng cảm thấy

được khích lệ và có trách nhiệm hơn, đồng thời mỗi người có thể giúp người kia nhận

thức lợi ích của tổ chức khi định hướng vào khách hàng.

Nhân viên cần thấu việc họ đang làm hoặc sẽ làm được hỗ trợ ra sao và vai trò

của cơng việc đó trong nỗ lực chung của tồn cơng ty. Do vậy lãnh đạo cần quan tâm

tới tiếng nói của chính nhân viên trong tổ chức trước khi nghĩ đến việc thoả mãn khách

hàng bên ngồi.

Việc phát triển và duy trì văn hố tập chung vào các mục tiêu CRM đòi hỏi mọi

người đều có ý thức, thái độ định hướng vào khách hàng. Hay nói cách khác chúng ta

cần đưa ra các tiêu chí thành cơng của hoạt động trong doanh nghiệp. Để có thể tạo ra

những biến đổi thực sự trong hành vi của mọi người, tổ chức cũng cần tạo ta những

thay đổi cần thiết về môi trường làm việc, các phương pháp đánh giá hiệu quả và các

hình thức khích lệ nhân viên trong doanh nghiệp.

Nâng cấp, bổ sung cơ sở vật chất kỹ thuật, gia tăng ngân sách đầu tư cho việc

ứng dụng phần mềm CRM vào hoạt động marketing trực tuyến trong doanh nghiệp

Việc ứng dụng CRM vào marketing trực tuyến đòi hỏi cơng ty cần trang bị một

cơ sở vật chất kỹ thuật đầy đủ, bao gồm hệ thống máy tính và mạng cục bộ, mạng

Internet, điện thoại, fax...

Một trong những lý do là bởi, nếu như công ty lựa chọn đường truyền internet

tốc độ chậm, sẽ gây mất thời gian xử lý thông tin và dữ liệu, đặc biệt là những thơng

tin đến từ phía khách hàng. Trong khi đó “Xử lý thơng tin nhanh” là một trong những

kỹ năng đặc biệt quan trọng đối với người làm Marketing Online. Còn về những máy

tính thế hệ cũ thì nó cũng kéo theo làm giảm tốc độ xử lý và lưu trữ thông tin, dữ

liệu. Giảm khả năng tích hợp với các phần mềm khác có lợi cho ứng dụng CRM vào

hoạt động Marketing trực tuyến nói riêng, chiến lược Marketing của doanh nghiệp

nói chung.43MCBooks cần đầu tư nhiều hơn nữa cho hoạt động ứng dụng CRM vào

marketing trực tuyến của mình. Ngân sách đầu tư cho khách hàng chưa bao giờ là thừa

đối với bất kì một doanh nghiệp nào đã xác định được tầm quan trọng của khách hàng.

Đặc biệt, khi CRM ứng dụng vào marketing trực tuyến sẽ đem lại lợi ích rất lớn cho

doanh nghiệp, và khi đó chi phí đầu tư cho hoạt động này sẽ khơng đáng là bao so với

lợi ích mà nó mang lại.44KẾT LUẬNSau một thời gian thực tế tìm hiểu và thực tập tại doanh nghiệp, bằng việc sử

dụng phiếu điều tra thực hiện các cuộc phỏng vấn các bộ nhân viên trong doanh

nghiệp, xử lý kết quả nhận được bằng phương pháp xử lý SPSS, ước lượng… em đã

tìm hiểu được tình tình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong ban năm gần

đây, tình hình ứng ụng công nghệ thông tin, hệ thống thông tin và thương mại điện tử

trong Công ty cổ phần sách MCBooks. Đồng thời, em cũng nghiên cứu, đánh giá hoạt

động sử dụng phần mềm CRM và hoạt động marketing trực tuyến và ứng dụng phần

mềm CRM vào hoạt động marketing trực tuyến tại cơng ty cổ phần sách MCBooks.

Từ đó, em đã đưa ra được một số giải pháp, kiến nghị phì hợp với điều kiện hiện tại,

định hướng kinh doanh, chiến lược phát triển của công ty về việc áp dụng phần mềm

CRM trong hoạt động marketing trực tuyến tại công ty.

Do hạn chế về thời gian và kinh nghiệm, năng lực bản thân, đồng thời cũng là lần

đầu tiên được tiếp cần tình hình thực tế tại doanh nghiệp nên bài khóa luận khó tránh

khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được sự chỉ dẫn và ý kiến góp ý quý báu từ quý

thầy cô để bài làm được hoàn thiện hơn.TÀI LIỆU THAM KHẢO

 Tài liệu tiếng Việt

[1]. ThS Nguyễn Văn Dũng (2007), Quản lí quan hệ khách hàng, NXB Giao thông

vận tải

[2]. Philip Kotler (1997), Marketing căn bản, NxB thống kê.

[3]. T.S Trần Thị Song Minh (2012), Giáo trình Hệ thống thơng tin quản lý, NXB

Đại học kinh tế Quốc dân.

[4]. Đỗ Thanh Huyền (2011), Đề tài tốt nghiệp “Áp dụng CRM trong hoạt động

kinh doanh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Tam Trinh”,

Đại học kinnh tế quốc dân.

[5]. Đỗ Thanh Huyền (2011), Đề tài tốt nghiệp “Áp dụng CRM trong hoạt động

kinh doanh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Tam Trinh”,

Đại học kinnh tế quốc dân.

[6]. Lê Thị Phương (2010), “Chiến lược CRM và hoạt động Marketing”, Diễn đàn

du lịch Việt Nam

 Tài liệu nước ngoài

[1]. Robert T. Chi, Melody Y. Kiang (2001), A framework for analyzing the

potential benefits of internet marketing Philip Kotler, Marketing management

[2]. Barry Silverstein, Business to business Internet marketing

[3]. Philip Kotler, Marketing management

[4]. Atul Parvatiyar & Jagdish N. Sheth (2001), “Customer Relationship

Management: Emerging Practice, Proces, and Discipline”, Journal of Economic

and Social Research.[5]. Choi Sang Long, Raha Khalafinezhad, Wan Khairuzzaman Wan Ismail &

Siti Zaleha Abd Rasid (2013), “Impact of CRM Factors on Customer Satisfaction

and Loyalty”, Published by Canadian Center of Science and Education.

 Một số website

www.mcbooks.vn

http://www.crmtrends.com

http://giaiphapcrm.vn

http://marketing.edu.vnPHỤ LỤC

Phụ lục 1: Bảng biểu, sơ đồ, hình vẽGiám đốcPhó giám đốcPhòng

kinh

doanhPhòng

hành

chínhkế tốnPhòng

cơng

nghệPhòng

thiết kếPhòng

biên

tậpHình 2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của cơng tyPhòng

xuất

bảnPhòng

marketingHình 2.2. Ứng dụng MCBooks trên mobile và web

(Nguồn: Trang web mcbooksapp.com)Biểu đồ 2.1: Tỷ lệ phần mềm có bản quyền

(Nguồn: Số liệu phân tích từ phiếu điều tra)Có kiế n thức

chu n mơ n về

CNT T

Có thể tự g iả i

quyết cá c vấ n đề

nhỏ

có kiế n thức cơ

bả nBiểu đồ 2.2 Tỷ lệ trình độ của nhân viên về CNTT trong Cơng ty

(Nguồn: Kết quả phân tích phiếu điều tra)Phầ n cứng

Phầ n m ề m

Đà o tạ oBiểu đồ 2.3. Tỷ trọng đầu tư trong lĩnh vực CNTT của cơng ty

(Nguồn: Kết quả phân tích phiếu điều tra)Hình 2.3: MCBooks trên trang tìm kiếm google

Marketing qua mạng xã hộiHình 2.4: Trang chủ Facebook của MCBooksTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Một số kiến nghị về việc ứng dụng phần mềm CRM trong Marketing trực tuyến tại công ty cổ phần sách MCBooks

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×