Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
(Nguồn: Kết quả phân tích phiếu điều tra)

(Nguồn: Kết quả phân tích phiếu điều tra)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hình 2.3: MCBooks trên trang tìm kiếm google

Marketing qua mạng xã hộiHình 2.4: Trang chủ Facebook của MCBooksHình 2.5: Website chính thức của cơng ty6

5

4

số câu t rả lời nhận

được3

2

1

0

TốtKhá tốtTrung bìnhKémBiểu đồ 2.4 Mức độ tác động của Marketing trực tuyến đến hoạt động Tiếp thị trong

công tyTố t

Khá tố t

T rung bình

ké mBiểu đồ 2.5 Mức độ tác động của Marketing trực tuyến đến hoạt động Kinh doanh

trong cơng ty9

8

7

6

5số câu trả lời nhận

được4

3

2

1

0TốtKhá tốtTrung bìnhKémBiểu đồ 2.6 Mức độ tác động của Marketing trực tuyến đến việc cung cấp các dịch vụ

trong cơng tyHình 3.1: Màn hình giao diện chính của V-CRMHình 3.2: Chức năng Marketing của phần mềm V-CRMPhụ lục 2: PHIẾU ĐIỀU TRA TRẮC NGHỆM TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG CRM

VÀO HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TUYẾN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN

SÁCH MCBOOKS

Lưu ý:

1) Tơi cam kết giữ bí mật các thơng tin riêng của cơng ty và chỉ dùng thông tin cung

cấp tại phiếu điều tra này cho mục đích khảo sát tổng hợp về hiện trạng ứng CRM

trong hoạt động marketing trực tuyến tại Công ty cổ phần sách MCBooks.

2) Với từng câu hỏi, xin chọn câu trả lời thích hợp bằng cách khoanh tròn hoặc đánh

dấu X vào ô tương ứng

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần sách MCBooks

Địa chỉ trụ sở chính: Số 26 ngõ 245, Phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Thông tin liên hệ của người điền phiếu:

Họ tên:.................................................. Nam/ nữ :...............

Năm sinh:....................

Vị trí cơng tác: ………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………

Email: .................…………………………….........1. Cơng ty có phần mềm quản trị quan hệ khách hàng CRM khơng?

A. Có

B. Khơng

2. Cơng ty có ứng dụng phần mềm CRM trong marketing trực tuyến

khơng?

A. Có

B. Khơng

3. Đánh giá của anh chị về mức độ ứng dụng CRM trong Marketing trực

tuyến tại công ty Cổ phần sách MCBooksCác kênh Marketing trực TốtKhá tốtTrung bìnhKémtuyến

Social Media.

Search engine marketing

Website Marketing.

Email Marketing

Mobile Marketing.

Youtube Marketing

Viral Marketing

4. Đánh giá của anh chị về tác động của Marketing trực tuyến đến hoạt

động Tiếp thị trong cơng ty?

A. Tốt

C. Trung bình

B. Khá tốt

D. Kém

5. Đánh giá của anh chị về tác động của Marketing trực tuyến đến hoạt

động Kinh doanh trong cơng ty?

A. Tốt

C. Trung bình

B. Khá tốt

D. Kém

6. Đánh giá của anh chị về tác động của Marketing trực tuyến đến việc

cung cấp các dịch vụ trong cơng ty?

A. Tốt

C. Trung bình

B. Khá tốt

D. Kém

7. Đánh giá của anh chị về các nhân tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng

CRM vào Marketing trực tuyến tại cơng ty?

Nhân tố

Các yếu tố bên ngồi doanh nghiệp

Hạ tầng cơng nghệ

Hệ thống luật pháp và chính sách

Hệ thống thanh tốn điện tử

Mức độ chấp nhận và lòng tin của

khách hàng

Các yếu tố bên trong doanh nghiệp

Định hướng phát triển kinh doanh củaMức đánh giá tổng hợp

TốtKhá tốt Trung bìnhKémTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

(Nguồn: Kết quả phân tích phiếu điều tra)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×