Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. PHÁT HUY TÍCH CỰC NHẬN THỨC CHO TRẺ 5 – 6 TUỔI TRONG HOẠT ĐỘNG HỌC ĐỊNH HƯỚNG TRONG KHÔNG GIAN

III. PHÁT HUY TÍCH CỰC NHẬN THỨC CHO TRẺ 5 – 6 TUỔI TRONG HOẠT ĐỘNG HỌC ĐỊNH HƯỚNG TRONG KHÔNG GIAN

Tải bản đầy đủ - 0trang

-Trẻ được tự lực chọn hoạt động: cá nhân hoặctheo nhóm.

-Tạo cơ hội để trẻ bộc lộ khả năng của mình.-Hơn thế, mơi trường phù hợp, đa dạng sẽ gâyhứng thú cho cả cơ và trẻ; góp phần hình thành và nâng

cao mối quan hệ thân thiện, tự tin giữa giáo viên với trẻ

và giữa trẻ với nhau.

Để tổ chức môi trường ĐHTKG cho trẻ, phải đáp

ứng các yêu cầu như an tồn và vệ sinh, khơng gây

nguy hiểm cho trẻ. Ví dụ đồ dùng, đồ chơi trong lớp

cũng như các thiết bị ngồi trời khơng sắc nhọn, nếu bị

gãy hỏng phải được sửa, bổ sung ngay…

2. Môi trường vật chấtTrong môi trường vật chất giáo viên cần chú ý

đến hai vấn đề: lựa chọn đồ dùng đồ chơi và bố trí, sắp

xếp chúng.

Khi lựa chọn vật liệu, đồ dùng đồ chơi cho các hoạt

động của trẻ cần chú ý:

-Đồ dùng đồ chơi phải mang tính mở, tức là có thểsử dụng cho nhiều mục đích khác nhau.

-Sắp xếp đồ dùng đồ chơi để tạo cơ hội cho trẻđược giao tiếp, hợp tác với nhau trong quá trình hoạt

động.12-Đồ dùng được lựa chọn cần dễ sử dụng, tránhphải hướng dẫn trẻ nhiều lần vì với những đồ dùng đồ

chơi mà phải hướng dẫn nhiều lần đôi khi làm giảm

hứng thú của trẻ.

-Đồ dùng đồ chơi phải phù hợp với chiều cao, sứckhỏe của trẻ.

-Mỗi góc vật liệu xếp theo trình tự thao tác của trẻ(kiến thức phức tạp dần) phù hợp với trình tự và

phương pháp cho trẻ hoạt động với chúng.

-Đồ vật không nên quá nhiều để trẻ biết đợi đếnlượt mình qua đó biết điều chỉnh mình cho phù hợp với

hoạt động của nhóm.

-Nên bổ sung thay đổi đồ dùng đồ chơi thườngxuyên để thích ứng với hứng thú và nhu cầu của trẻ.

Bố trí sắp xếp lớp học:

Thực tế hiện nay vấn đề sắp xếp, bố trí phòng ốc

như thế nào cho hợp lý trong điều kiện phòng chật hẹp

và số lượng trẻ trong lớp đơng đang là vấn đề nan giải

đòi hỏi sự kết hợp khéo léo một số nguyên tắc sau:

-Không gian chơi phải đủ diện tích để trẻ dễ dichuyển.

-Nên chuẩn bị sẵn và đủ số lượng đồ dùng đồ chơicho mỗi hoạt động.13-Ranh giới cho mỗi trẻ hoạt động phải được xácđịnh rõ ràng.

-Cần tính tốn xem số lượng trẻ trong mỗi hoạtđộng là bao nhiêu cho phù hợp.

Còn mơi trường xung quanh lớp học là môi

trường trong khuôn viên nhà trường/lớp gồm các

phòng chức năng, nhóm, lớp của trường, sân chơi và

các thiết bị chơi ngoài trời, khu chơi với cát nước, cổng

trường, hàng rào, vườn hoa, vườn cây, luống rau và các

con vật cũng cần được chú ý để thu hút hứng thú nhận

thức của trẻ.

3. Môi trường xã hộiMôi trường xã hội chúng tôi việc đề cập ở đây là

mối quan hệ giữa cô và trẻ và giữa trẻ với nhau.

Để thực hiện tốt việc tạo ra môi trường xã hội lành

mạnh, tạo điểu kiện thuận lợi cho trẻ trong quá trình tổ

chức giờ học ĐHTKG, giáo viên cần lưu ý một số

điểm sau:

Tạo mối quan hệ tốt giữa cô và trẻ: Mối quan hệ

tốt là mối quan hệ hợp tác lẫn nhau, bình đẳng, cởi mở,

đáp ứng được nhu cầu giao tiếp giữa cô và trẻ, giữa trẻ

và trẻ; Giọng nói thiện cảm của cơ, sự ủng hộ tinh thần

khi thất bại hoặc thành công sẽ giúp trẻ mạnh dạn, chủ

động hơn khi thực hiện nhiệm vụ. Tạo được mối quan

hệ như vậy mới giúp trẻ tích cực hoạt động và có điều

kiện bộc lộ hết khả năng của mình.

14Việc tạo mối quan hệ tốt giữa cơ và trẻ được thể hiện ở

hai góc độ sau:

Tạo bầu khơng khí tự tin, phấn khởi cho trẻ: Một

bầu khơng khí thoải mái, dễ chịu trong quá trình học

tập sẽ giúp trẻ tích cực hơn trong việc thực hiện nhiệm

vụ nhận thức. muốn làm được việc này giáo viên cần

phải xây dựng mơi trường học tập mang tính phát triển,

cơ tơn trọng sự lựa chọn của trẻ, tạo điều kiện để mỗi

trẻ đểu được hoạt động.

Quan tâm đến khả năng, tính tính cực của từng

trẻ.Mỗi trẻ đều có những đặc điểm tâm lý, sức khỏe và

năng khiếu khác nhau. Vì vậy, trong quá trình tổ chức

giờ học ĐHTKG cho trẻ 5-6 tuổi, giáo viên cần dựa

vào đặc điểm của từng trẻ ở thời điểm khác nhau mà có

sự sắp xếp, lựa chọn từng bài tập, trò chơi, phân nhóm

chơi cho phù hợp.

Đối với trẻ nhút nhát thiếu tự tin , giáo viên cần

phải kiên nhẫn, động viên, giúp đỡ nhằm hình thành ở

trẻ tính tự tin, độc lập khi thực hiện các nhiệm vụ chơi

nói riêng. Còn đối với những trẻ nhận thức nhanh, tự

tin trong quá trình chơi, thì giáo viên một mặt cần khen

ngợi trẻ đúng lúc, mặt khác cần gợi mở để trẻ gần gũi

với các bạn chơi đồng thời giúp đỡ bạn trong quá trình

chơi.

Tạo mối quan hệ hợp tác, hòa đồng giữa trẻ với

nhau: Mối quan hệ thường ngày giữa trẻ với nhau là

quan hệ bạn bè, còn trong hoạt động học tập trẻ cùng

15tham gia hồn thành các nhiệm vụ nhận thức. Tuy

nhiên, mối quan hệ này lại phụ thuộc vào nội dung giờ

học: nếu giờ học mang tính chất thi đua (trò chơi) thì

mối quan hệ của trẻ là ngang bằng nhau và cùng gắng

sức thi đua nhằm đạt kết quả cao, còn nếu giờ học là

cung cấp bài học mới thì mỗi trẻ sẽ tự phát huy khả

năng nhận thức riêng của mình. Vấn đề đặt ra cho giáo

viên là cần tạo ra ở trẻ một mối quan hệ thân mật, thi

đua để làm tốt hơn chứ khơng phải là sự ganh đua

nhau.

Hay nói một cách khác mối quan hệ giữa trẻ với

nhau đó là mối quan hệ hợp tác cùng nhau thực hiện

nhiệm vụ nhận thức, cùng nhau học tập vui chơi.

Vậy có thể nói rằng, sự tích cực nhận thức của trẻ

phụ thuộc rất nhiều môi trường xung quanh trẻ, phụ

thuộc vào người dạy dỗ và cách tổ chức việc dạy dỗ

đó.Tổ chức tốt môi trường này và xác định đúng vai trò

của người giáo viên là điều kiện quan trọng trong giờ

học phát huy TTCNT của trẻ.

4. Tạo nhiều cơ hội hoạt động khác nhauĐối với trẻ 5-6 tuổi, tâm lý của trẻ chỉ phát triển

khi trẻ hoạt động.Trẻ hoạt động càng tích cực thì tâm

lý trẻ càng phát triển, đứa trẻ ưa hoạt động là đứa trẻ

thơng minh. Vì vậy hướng trẻ tham gia tích cực vào

các hoạt động là nhiệm vụ của người giáo viên, đặc

biệt đối với trẻ 5-6 tuổi cần tổ chức các hoạt động nhận16thức đa dạng để trẻ có cơ hội hồn thiện các chức năng

tâm lý, chuẩn bị cho việc học ở phổ thông sau này.

Hoạt động học tập ở trẻ 5-6 tuổi là một loại hoạt

động đặc biệt, nó chưa hẳn là một giờ học như ở phổ

thông nhưng cũng không là giờ chơi như ở lứa tuổi nhà

trẻ. Nó vừa có hình thức tổ chức như một giờ học ở

trường phổ thông nhưng những phương pháp, biện

pháp tác động lên trẻ trong quá trình hoạt động lại kết

hợp nhiều dạng hoạt động tự nhiên, thoải mái; khơng

gò bó trẻ như thơng qua trò chơi, qua lao động, qua các

loại hình văn học, nghệ thuật tạo hình, âm nhạc…Ở các

loại hình này khi tổ chức trên giờ học là giáo viên tạo

cơ hội cho trẻ trao đổi, trò chuyện, được phát biểu, nói

lên ý kiến của mình, được tự tìm hiểu, tự làm, tự khám

phá để nhận biết bằng nhiều giác quan khác nhau.

Một hình thức mà trẻ có nhiều cơ hội hoạt động

nhất là trò chơi.Đặc biệt là trò chơi đối với trẻ mẫu

giáo là biểu hiện ở tính tự nguyện, tự lực, hợp tác, giàu

xúc cảm chân thực.Trong trò chơi trẻ hoạt động hết

mình độc lập và tự chủ.Như vậy, trò chơi là con đường,

cách thức để thể hiện quan hệ tích cực của mình đối

với mơi trường xung quanh.Nó xuất phát từ tính ham

hiểu biết, tính tò mò và vốn ưa thích hoạt động của trẻ.

Để sử dụng hợp lý trò chơi trong việc tạo ra các hoạt

động giúp trẻ phát huy TTCNT trong giờ học ĐHTKG,

giáo viên cần:17+ Xác định nhiệm vụ nhận thức dựa vào mục đích học

tập theo nội dung chương trình, trên cơ sở đặc điểm

nhận thức của trẻ.

+ Lựa chọn nội dung phù hợp với nội dung chủ điểm

dạy trẻ ĐHTKG.

+ Tổ chức các trò chơi linh hoạt, hợp lí tạo điều kiện để

mỗi trẻ tham gia một cách tích cực, hứng thú…bằng

cách động viên giúp đỡ từng trẻ hoạt động.

+ Lựa chọn đồ dùng, đồ chơi, tận dụng những nguyên

vật liệu có sẵn trong thiên nhiên, gần gũi, hấp dẫn,

thích hợp với nhu cầu nhận thức của trẻ. Đồ dùng, đồ

chơi phải kích thích được sự hứng thú hoạt động với

đối tượng nhận thức, vận dụng nhiều giác quan cùng

lúc để tri giác đối tượng nhận thức, làm giàu thêm tư

liệu cảm tính của trẻ.Đồ chơi là chỗ dựa bên ngoài cho

những hành động bên trong của trẻ dưới sự hướng dẫn

của cô.

+ Giữ nhịp điệu hợp lý của trò chơi để tạo hứng thú,

hấp dẫn, lôi cuốn trẻ tham gia hoạt động, tạo cơ hội

phát huy TTCNT cho trẻ.

Giáo viên phải tổ chức các hoạt động sao cho trẻ

được quan sát, tiếp xúc hoạt động với đối tượng nhiều

lần bằng nhìn thấy, trẻ được làm, được trực tiếp khám

phá với sự giúp đỡ của nhiều giác quan, được thử-sai,

được thể hiện những kinh nghiệm, những hứng thú của

mình trên cơ sở đó trẻ mới hiểu biết chính xác về sự

vật, hiện tượng. Giáo viên tổ chức cho trẻ thảo luận,

18mơ tả, nói lên những hiểu biết về đối tượng được củng

cố, mở rộng, chính xác hóa giúp tư duy ngơn ngữ của

trẻ phát triển.giáo viên cho trẻ vận dụng những kiến

thức kĩ năng đã có về đối tượng qua nhiều loại hình

cơng việc: vẽ, nặn, cắt, dán, trò chơi mơ tả bằng lời, thể

hiện bằng động tác.

+ Đàm thoại: cô và trẻ cùng đàm thoại về các nhiệm vụ

của trò chơi, bài tập nhận thức.

Như vậy, hoạt động dạy trẻ ĐHTKG được tổ chức

và thiết kế qua nhiều hoạt động nhận thức và các hoạt

động đó được sắp xếp, luân chuyển hợp lý. Thơng quan

giờ học thì cần sử dụng hợp lý các phương pháp như:

quan sát, thực hành, làm mẫu, giải quyết tình huống có

vấn đề, hệ thống câu hỏi, trò chơi, bài tập, các loại hình

nghệ thuật (bài hát, bài thơ, câu đố…) để kích thích

chú ý, hứng thú, lơi cuốn trẻ tham gia nhiều hoạt động

nhận thức. Thơng qua đó, các chức năng tâm lý của trẻ

được phát triển, các giác quan của trẻ được hoàn thiện

dần, các biểu tượng khơng gian, ĐHTKG trở nên

phong phú và chính xác hơn, năng lực nhận thức,

năng lực hành động, mà quan trọng là các phẩm chất

tư duy của trẻ được phát triển. Đó chính là những cơ

sở cần thiết để phát huy TTCNT ở trẻ.TÀI LIỆU THAM KHẢO191.Nền tảng Tâm lý học – Nicky Hayes

2.Tạp chí Nghiên cứu giáo dục, số 7/1999 – Nguyễn

Thị Như Mai trang 4,5

3.Tâm lí học đại cương – Nguyễn Quang Uẩn

4. Phương pháp hình thành biểu tượng toán học sơ

đẳng cho trẻ mầm non – Đỗ Thị Minh Liên20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. PHÁT HUY TÍCH CỰC NHẬN THỨC CHO TRẺ 5 – 6 TUỔI TRONG HOẠT ĐỘNG HỌC ĐỊNH HƯỚNG TRONG KHÔNG GIAN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×