Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Mức độ sưng đau khớp ngoại vi?

Mức độ sưng đau khớp ngoại vi?

Tải bản đầy đủ - 0trang

32Cứng khớp buổi sáng kéo dài 120 phút: 10 điểm.

3. Tình trạng bệnh do bệnh nhân tự đánh giá? (tương ứng với ASDAS câu hỏi 3)

Không 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trầm trọng

4. Mức độ sưng đau khớp ngoại vi? (tương ứng với ASDAS câu hỏi 4 –

BASDAI câu hỏi 3)

Không 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trầm trọng

SASDAS-CRP được tính bằng tổng điểm 4 câu hỏi trên và giá trị

CRPhs (mg/dl).

Bảng 2.1: Các biến số và chỉ số trong nghiên cứu.

NhómTên biếnĐịnh nghĩabiến số

Đặc điểm Tuổi

Tính bằng năm

Giới

Nam/nữ

chung

Thời gian mắc Tính bằng năm

bệnh

Thể bệnhLoại biến

Rời rạc

Nhị phân

Rời rạcthăm khám lâmthể hỗn hợp

sàng

thuốc Một trong các Danh mục Phỏng vấnNhóm

Đặc điểm đang dùngnhóm: NSAID,lâm sàngDMARDs kinhcủađiển, DMARDsđốisinh học, thuốctượng

cứuthu thập

Phỏng vấn

Phỏng vấn

Phỏng vấnThể cột sống, Danh mục Phỏng vấn và

thể ngoại biên,nghiênPhương phápMứcđộmỏikhác

mệt Tính theo thang Rời rạc

điểm VAS từ 0– 10 điểm

Mức độ đau tại Tính theo thang Rời rạc

cộtPhỏng vấnsốngcổ, điểm VAS từ 0lưng và khớp – 10 điểmPhỏng vấn33NhómTên biếnbiến sốĐịnh nghĩaLoại biếnháng

Mức độ sưng/ Tính theo thang Rời rạcPhương pháp

thu thập

Phỏng vấnđau khớp ngoại điểm VAS từ 0

vi

Mứcđộ– 10 điểm

khó Tính theo thang Rời rạcPhỏng vấnchịu của vùng điểm VAS từ 0

nhạy cảm đau – 10 điểm

khivachạmhoặc tì đè

Mức độ cứng Tính theo thang Rời rạc

khớp buổi sángđiểm VAS từ 0– 10 điểm

Thời gian cứng Tính theo phút Rời rạc

khớp buổi sángPhỏng vấnrồi

theoPhỏng vấnquy đổi

thangđiểm từ 0 – 10

điểm

Mức độ bệnh Tính theo thang Rời rạcPhỏng vấndo bệnh nhân tự điểm VAS từ 0

lượng giá

– 10 điểm

Khoảng

cách Tính bằng cmLiên tụcKhám lâm sàngtay đất

Độ giãncột Tính bằng cmLiên tụcKhám lâm sàngsống thắt lưng

Độ giãn lồng Tính bằng cmLiên tụcKhám lâm sàngngực

Đặc điểm Máu lắng giờ Đơn vị mm/hLiên tụcXétnghiệmLiên tụcmáu

Xétnghiệmcậnlâm đầu

CRP-hsĐơn vị mg/dl34Nhóm

biến số

sàng củaTên biếnĐịnh nghĩaLoại biếnPhương phápđối tượng HLA-B27Âm tính/dương Liên tụcthu thập

máu

Xét

nghiệmnghiêntínhmáucứu

CácChấmsốchỉ BASDAI

đánhgiá mức

độ

động

bệnhhoạt ASDAS-CRP

SASDAS-CRPđiểm Liên tụcBệnh nhân tựtheo bảng câutrả lờihỏi

Tính theo cơng Liên tụcMáy tínhthức sẵn có

Tính theo cơng Liên tụcMáy tínhthức sẵn có352.5. Đạo đức trong nghiên cứu

- Trước khi tham gia nghiên cứu, bệnh nhân đã được giải thích đầy đủ về

cách thức tiến hành, thời gian, quyền lợi và đồng ý tham gia nghiên cứu.

- Mọi thông tin của đối tượng nghiên cứu đều được giữ bí mật.

- Nghiên cứu chỉ nhằm mục đích bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng

chứ khơng nhằm mục đích nào khác.

- Nghiên cứu chỉ được tiến hành khi nhận được sự đồng ý của bệnh nhân.

2.6. Sơ đồ nghiên cứu

Bệnh nhân VCSDK (được chẩn đoán theo tiêu

chuẩn New York sửa đổi năm 1984)

(n = 61)

Hỏi bệnh, thăm khám lâm sàngXét nghiệm máu, chụp XquangĐánh giá mức độ hoạt động bệnhĐánh giá mối tương quan giữacủa bệnh nhân VCSDK theothang điểm SASDAS-CRP vớithang điểm SASDAS-CRPchỉ số BASDAI và ASDAS-CRP36CHƯƠNG 3

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu

3.1.1. Đặc điểm về tuổi của nhóm bệnh nhân nghiên cứu

Bảng 3.1: Đặc điểm về tuổi của đối tượng nghiên cứu

TuổiSố bệnh nhân (n)Tỷ lệ (%)Từ 16 đến 303354,1Từ 31 đến 401727,9Từ 41 đến 50813,1Trên 50 tuổi34,9Tổng số61100Tuổi trung bình30,34 ± 10,22Tuổi khởi phát trung bình23,20 ± 9,59Nhận xét:

- Các bệnh nhân trong nhóm nghiên cứu có độ tuổi trung bình khá trẻ là

30,34 ± 10,22 năm, trong đó thấp nhất là 16 tuổi và cao nhất là 57 tuổi. Bệnh

thường gặp ở người trẻ, tỷ lệ cao nhất trong nhóm từ 16 – 30 tuổi với 54,1%.

- Bệnh nhân VCSDK khởi phát bệnh từ khá sớm, tuổi khởi phát trung

bình là 23,20 ± 9,59 tuổi, trường hợp trẻ nhất là từ khi mới 5 tuổi.3.1.2. Đặc điểm về giới của nhóm bệnh nhân nghiên cứu

Biểu đồ 3.1: Đặc điểm về giới của nhóm bệnh nhân nghiên cứu37Nhận xét:

Bệnh VCSDK gặp chủ yếu ở nam giới, tỷ lệ nam giới mắc bệnh gấp 9

lần nữ giới.

3.1.3. Đặc điểm về thời gian mắc bệnh của nhóm bệnh nhân nghiên cứu

Biểu đồ 3.2: Đặc điểm về thời gian mắc bệnh của nhóm

bệnh nhân nghiên cứu

Nhận xét:

Đa số bệnh nhân trong nghiên cứu của chúng tơi có thời gian mắc bệnh

dưới 5 năm chiếm 64%, trong đó thời gian mắc bệnh trung bình là 6,83 ± 6,24 năm.

3.2. Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của nhóm bệnh nhân nghiên cứu.

3.2.1. Đặc điểm lâm sàng

Biểu đồ 3.3: Đặc điểm về thể bệnh VCSDK của nhóm

bệnh nhân nghiên cứu

Nhận xét:

Trong 61 bệnh nhân nghiên cứu, có 52 bệnh nhân mắc viêm cột sống

dính khớp thể hỗn hợp, chiếm tỷ lệ 85,2% bệnh nhân và 9 bệnh nhân viêm cột

sống dính khớp thể cột sống, chiếm tỷ lệ 16,2%. Trong nghiên cứu này khơng

có bệnh nhân nào mắc viêm cột sống dính khớp thể ngoại vi.

Biểu đồ 3.4: Đặc điểm về nhóm thuốc đang sử dụng

Nhận xét:

Trong số các nhóm thuốc nghiên cứu, các thuốc NSAIDs được sử dụng

nhiều nhất với 78,7% bệnh nhân. Tỷ lệ bệnh nhân được điều trị bằng các38thuốc sinh học cũng khá cao, chiếm 32,7%. Vẫn còn 8,2% bệnh nhân mới

được chẩn đoán hoặc điều trị chưa đúng.

Bảng 3.2: Đặc điểm về đau khớp của nhóm bệnh nhân nghiên cứu khi

đánh giá theo thang điểm VAS

Đặc điểm

Mức độ đau cột sống cổ, lưng và khớp

háng (VAS)

Mức độ đau khớp ngoại vi (VAS)

Mức độ khó chịu ở vùng nhạy cảm

đau khi va chạm hoặc tỳ đè (VAS)SốSDXBNMinMax614,10 2,42010613,07 2,53010612,66 2,32010Nhận xét:

Các bệnh nhân trong nhóm nghiên cứu có mức độ đau cột sống với điểm

VAS trung bình là 4,10 ± 2,42, cao hơn so với điểm đau tại các khớp ngoại vi

(VAS trung bình là 3,07 ± 2,53) và cao hơn tình trạng đau các điểm bám gân

khi va chạm hoặc tỳ đè (VAS trung bình 2,66 ± 2,32).

Bảng 3.3: Đặc điểm tồn trạng của nhóm bệnh nhân nghien cứu

Đặc điểmSố BNXSDMức độ mệt mỏi (VAS)

Mức độ cứng khớp buổi sáng (VAS)

Thời gian cứng khớp buổi sáng (phút)

Mức độ bệnh do bệnh nhân tự đánh giá(n)

61

61

61

612,74

3,44

31,15

4,182,02

2,33

30,78

2,29Min Max

0

0

0

09

9

120

9(VAS)

Nhận xét:

Trong 61 bệnh nhân nghiên cứu, mức độ mệt mỏi trung bình là 2,74 ±

2,02. Mức độ bệnh do bệnh nhân tự đánh giá ở mức vừa, giá trị trung bình là

4,18 ± 2,29. Thời gian cứng khớp buổi sáng kéo dài, trung bình là 31,15 ±

30,78, trong đó thời gian cứng khớp buổi sáng dài nhất là 120 phút.39Bảng 3.4: Đặc điểm về mức độ hạn chế vận động cột sống của đối tượng

nghiên cứu

Đặc điểmSố BN (n)XSDMinMaxKhoảng cách tay đất (cm)6114,3313,40043,5Độ giãn cột sống thắt lưng (cm)612,191,2805,8Độ giãn lồng ngực (cm)613,311,3207,3Nhận xét:

Nhóm bệnh nhân nghiên cứu có khoảng cách tay đất lớn, trung bình là

14,33 ± 13,40 cm, bệnh nhân có khoảng cách lớn nhất là 43,5 cm. Độ giãn cột

sống thắt lưng của các bệnh nhân giảm, trung bình là 2,19 ± 1,28 cm. Độ giãn

lồng ngực của các bệnh nhân cũng giảm, nhưng khả năng vận động vẫn tốt

hơn so với cột sống thắt lưng.

3.2.2. Đặc điểm cận lâm sàng của nhóm bệnh nhân nghiên cứu.

Bảng 3.5: Đặc điểm các chỉ số viêm của đối tượng nghiên cứu

Đặc điểm

Máu lắng

giờ đầu (mm)

(n=59)

CRP-hs

(mg/dl)

(n=60)Số lượng BN (n)Tỷ lệ %< 1058,2≥ 105488,553,81 ± 34,26SD< 0,534,9≥ 0,55895,1SD6,00 ± 5,63Nhận xét:

Hơn 80% các bệnh nhân tham gia nghiên cứu có tăng phản ứng viêm

với tốc độ máu lắng giờ đầu trên 10mm và nồng độ protein C phản ứng

(CRPhs) trên 0,5 mg/dl.40Biểu đồ 3.5: Đặc điểm kháng nguyên HLA-B27 của nhóm bệnh nhân

nghiên cứu

Nhận xét:

Phần lớn bệnh nhân VCSDK trong nhóm nghiên cứu mang kháng

nguyên HLA-B27, với tỷ lệ dương tính là 93,4%.

3.3. Đánh giá mức độ hoạt động bệnh viêm cột sống dính khớp theo thang

điểm SASDAS, chỉ số BASDAI và thang điểm ASDAS.

3.3.1. Đánh giá mức độ hoạt động bệnh viêm cột sống dính khớp theo

thang điểm SASDAS-CRP

Biểu đồ 3.6: Mức độ hoạt động bệnh VCSDK của nhóm bệnh nhân nghiên

cứu theo thang điểm SASDAS-CRP

Nhận xét:

+ Trong nghiên cứu của chúng tôi, nhóm bệnh nhân trong giai đoạn hoạt

động mạnh chiếm tỷ lệ cao nhất với 36,1%. Giá trị SASDAS-CRP trung bình

là 20,10 ± 14,66.

+ Hệ số Cronbach’s Alpha đánh giá mức độ tin cậy của thang điểm

SASDAS-CRP là 0,756.

3.3.2. Đánh giá mức độ hoạt động bệnh viêm cột sống dính khớp theo chỉ

số BASDAI

Bảng 3.6: Đánh giá mức độ hoạt động bệnh VCSDK của nhóm bệnh nhân

nghiên cứu theo chỉ số BASDAI

Mức độ

BASDAITần số (n)Tỷ lệ (%)<44268,9hoạt động bệnh

Không hoạt động41Bệnh hoạt động

Tổng

X± SD≥41931,161100

3,12 ± 2,06Nhận xét:

Đánh giá theo thang điểm BASDAI, đa số bệnh nhân của chúng tôi đang

trong giai đoạn bệnh không hoạt động, chiếm tỷ lệ 68,9%.423.3.3. Đánh giá mức độ hoạt động bệnh viêm cột sống dính khớp theo

thang điểm ASDAS-CRP

X=3,26 ± 1,39Biểu đồ 3.7: Đánh giá mức độ hoạt động bệnh VCSDK của nhóm bệnh

nhân nghiên cứu theo thang điểm ASDAS-CRP

%Nhận xét:

+ Trong số các bệnh nhân nghiên cứu, tỷ lệ cao nhất ở nhóm hoạt động

bệnh mức độ rất mạnh, chiếm 48,3%. Số bệnh nhân có mức độ hoạt động

bệnh mạnh cũng chiếm tỷ lệ khá cao với 25%. Giá trị ASDAS-CRP trung

bình là 3,20 ± 1,56.

+ Tỷ lệ bệnh nhân trong nhóm bệnh hoạt động rất mạnh theo thang

điểm ASDAS-CRP cao hơn hẳn tỷ lệ bệnh nhân hoạt động bệnh rất mạnh theo

thang điểm SASDAS-CRP. Ngược lại, tỷ lệ bệnh nhân trong 3 mức độ hoạt

động bệnh còn lại theo thang điểm ASDAS-CRP đều thấp hơn SASDAS-CRP.3.4. Đánh giá mối tương quan giữa các thang điểm thang điểm SASDASCRP, chỉ số BASDAI và thang điểm ASDAS-CRP.

3.4.1. Mối tương quan giữa thang điểm SASDAS-CRP và chỉ số BASDAITài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mức độ sưng đau khớp ngoại vi?

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×