Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Một số tác dụng không mong muốn của phác đồ

Một số tác dụng không mong muốn của phác đồ

Tải bản đầy đủ - 0trang

79ure/creatinin độ 1, 2 chiếm 4,3 và 2,2%, khơng có trường hợp nào độ 2, 3, 4.

Tăng glucose huyết độ 1 gặp ở 6,5% bệnh nhân.

- Tỷ lệ buồn/nôn gặp ở 21,7% bệnh nhân, chỉ xuất hiện ở độ 1. Các tác

dụng phụ khác như rụng tóc 17,4%, ỉa chảy gặp ở 6,5% bệnh nhân, thần kinh

cảm giác 2,2%.

* Phác đồ đơn trị gemcitabin có hiệu quả trong điều trị UTBMBT tái

phát kháng platin, tác dụng không mong muốn thường gặp trên hệ tạo huyết

và chức năng gan, các tác dụng không mong muốn chủ yếu gặp ở mức độ nhẹ

độ 1, 2, bệnh nhân có khả năng dung nạp, bác sĩ điều trị có khả năng kiểm

sốt tốt trên lâm sàng.80KIẾN NGHỊ

1. Do thời gian nghiên cứu chưa dài, cỡ mẫu không lớn nên chúng tôi

chưa tiến hành theo dõi, đánh giá được thời gian sống thêm toàn bộ cũng như

kết quả đánh giá còn nhiều hạn chế. Vì vậy chúng tơi kiến nghị rằng cần có

nghiên cứu lớn hơn, thời gian nghiên cứu dài hơn để có thể đưa ra các kết quả

thuyết phục hơn.

2. Phác đồ gemcitabin sử dụng điều trị UTBMBT tái phát kháng platin

là phác đồ phù hợp về tính hiệu quả và an tồn cho các bệnh nhân UTBMBT

đã trải qua nhiều phác đồ hóa trị trước đó, nên được áp dụng rộng rãi trên lâm

sàng tại các cơ sở điều trị ung thư đặc biệt là các tuyến cơ sở.TÀI LIỆU THAM KHẢO

68. Vũ Hồng Thăng, Vũ Văn Thế, Dương Vũ Hùng (2017), Độc tính của hóa

chất phác đồ Gemcitabin-Carboplatin trên ung thư biểu mơ buồng trứng

tái phát di căn, Tạp chí ung thư học Việt Nam, 1, tr. 330-336.HÌNH ẢNH MINH HỌA

1. Bệnh nhân Phạm Thị N, 61 tuổi, SHS: 16303980, chẩn đoán UTBMBT

tái phát di căn hạch dọc động mạch chủ.A. Trước điều trịB. Sau ba chu kỳPHỤ LỤC

* Tiêu chuẩn Đánh giá Đáp ứng cho U đặc (RECIST) .

- Tổn thương đo được: các tổn thương có thể đo được chính xác ít nhất

một đường kính với đường kính lớn nhất (ĐKLN) ≥ 10 mm theo các phương

pháp thông thường hoặc ≥ 10 mm bằng chụp cắt lớp xoắn ốc sẽ được xếp

vào loại tổn thương đo được.

- Tổn thương không đo được: Các tổn thương khác các tổn thương nói

trên bao gồm các tổn thương nhỏ (ĐKLN < 10 mm theo các phương phápTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Một số tác dụng không mong muốn của phác đồ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×