Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Lời đầu tiên tôi xin bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc nhất tới PGS. TS Hoàng Long- Phó chủ nhiệm khoa phẫu thuật tiết niệu, Bệnh Viện Hữu Nghị Việt Đức – giảng viên bộ môn Ngoại , Đại học Y Hà Nội, người thầy đã hết lòng chỉ dạy, giúp đỡ và tạo m

Lời đầu tiên tôi xin bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc nhất tới PGS. TS Hoàng Long- Phó chủ nhiệm khoa phẫu thuật tiết niệu, Bệnh Viện Hữu Nghị Việt Đức – giảng viên bộ môn Ngoại , Đại học Y Hà Nội, người thầy đã hết lòng chỉ dạy, giúp đỡ và tạo m

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bùi Văn QuangLỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đây là cơng trình nghiên cứu của riêng tơi. Các kết

quả, số liệu thu thập được trong luận văn là trung thực và chưa được công bố

trong bất kỳ một luận văn nào khác.Tác giả luận vănBùi Văn QuangDANH MỤC CHỮ VIẾT TẮTAAST OIS:FSH

GH

GnRH

HCG

LH

MRI

NSAID

TDF

TNLĐ:

TNSH:

TNTT:

TNGT:American Association for the Surgery of Trauma Organ

Injury Scale (phân độ chấn thương tạng theo Hiệp hội

phẫu thuật chấn thương Mỹ)

Follicle- Stimulating hormone (Hormone kích thích nang

trứng)

Growth hormone (hormone tăng trưởng)

Gonadotropin-releasing hormone (horomone kích thích

tuyến yên bài tiết FSH, LH)

Human chorionic gonadotropin (hormone kích thích rau

thai)

Luteinizing Hormone (Hocmon hướng hoàng thể)

Magnetic resonance imaging (cộng hưởng từ)

Non-steroidal anti-inflammatory drug (thuốc kháng viêm

giảm đau không Steroid)

Testis Determining Factor (Yếu tố xác định tinh hoàn)

Tai nạn lao động

Tai nạn sinh hoạt

Tai nạn thể thao

Tai nạn giao thôngMỤC LỤC

ĐẶT VẤN ĐỀ........................................................................................1

Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU..................................................3

1.1. Phôi thai học và mô học của tinh hoàn...................................................3

1.1.1. Sự phát triển của tinh hoàn..............................................................3

1.1.2. Sự phát triển của ống sinh tinh........................................................3

1.1.3. Sự phát triển của tuyến kẽ...............................................................4

1.1.4. Sự di chuyển của tinh hồn.............................................................4

1.1.5. Mơ học tinh hồn.............................................................................6

1.2. Giải phẫu, sinh lý của tinh hồn.............................................................6

1.2.1. Hình thể, kích thước của tinh hồn.................................................6

1.2.2. Liên quan giải phẫu của tinh hồn với các lớp của bìu, phương tiện

cố định tinh hoàn ..............................................................................8

1.2.3. Mạch máu của tinh hoàn ................................................................9

1.2.4. Sinh lý, chức năng của tinh hoàn..................................................12

1.3. Chấn thương tinh hoàn.........................................................................13

1.3.1. Nguyên nhân, cơ chế chấn thương................................................13

1.3.2. Giải phẫu bệnh về các dạng tổn thương trong chấn thương tinh hoàn....14

1.3.3. Triệu chứng lâm sàng của chấn thương tinh hoàn.........................14

1.3.4. Triệu chứng cận lâm sàng của chấn thương tinh hoàn..................16

1.3.5. Điều trị chấn thương tinh hoàn......................................................24

1.3.6. Tiên lượng trong chấn thương tinh hồn:......................................25

1.4. Tình hình nghiên cứu về chẩn đốn và điều trị chấn thương tinh hoàn

trong nước và ngoài nước....................................................................26

Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU....28

2.1. Đối tượng nghiên cứu...........................................................................282.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân.....................................................28

2.1.2. Tiêu chẩn loại trừ...........................................................................28

2.1.3. Cỡ mẫu nghiên cứu.......................................................................28

2.1.4. Thời gian và địa điểm nghiên cứu.................................................28

2.2. Phương pháp nghiên cứu......................................................................29

2.2.1. Phương pháp nghiên cứu...............................................................29

2.2.2. Các bước tiến hành nghiên cứu.....................................................29

2.2.3. Công cụ nghiên cứu.......................................................................32

2.2.4. Cỡ mẫu..........................................................................................32

2.2.5. Phương pháp thu thập số liệu........................................................32

2.2.6. Biến số nghiên cứu........................................................................32

2.2.7. Xử lý và phân tích số liệu..............................................................34

2.2.8. Đạo đức nghiên cứu......................................................................35

2.2.9. Sai số và các biện pháp khắc phục................................................35

Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU..............................................36

3.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu..........................................36

3.1.1. Phân bố độ tuổi đối tượng.............................................................36

3.1.2. Thời gian đến khám bệnh..............................................................37

3.1.3. Nguyên nhân gây chấn thương tinh hồn......................................38

3.1.4. Vị trí tinh hồn tổn thương............................................................38

3.2. Đặc điểm lâm sàng...............................................................................39

3.2.1.Các triệu chứng cơ năng.................................................................39

3.2.2. Triệu chứng toàn thân....................................................................40

3.2.3. Tổn thương cơ quan sinh dục ngoài khác......................................40

3.2.4. Các tổn thương cơ quan phối hợp khác kèm theo.........................40

3.3. Đặc điểm cận lâm sàng.........................................................................40

3.3.1. Kết quả của siêu âm bẹn bìu trong chấn thương tinh hoàn...........403.3.2. Phân độ chấn thương tinh hồn theo AAST dựa trên siêu âm bẹn bìu.....41

3.3.3. Siêu âm Doppler mạch trong chấn thương tinh hoàn....................42

3.3.4. MRI trong chấn thương tinh hoàn.................................................42

3.4. Phương pháp điều trị chấn thương tinh hoàn.......................................43

3.4.1. Các phương pháp điều trị chấn thương tinh hồn.........................43

3.4.2. Các phương pháp xử trí trong điều trị ngoại khoa........................43

3.4.3. Mối liên quan giữa mức độ chấn thương tinh hoàn và phương pháp

điều trị.............................................................................................44

3.5. Kết quả điều trị.....................................................................................45

3.5.1. Thời gian nằm viện điều trị...........................................................45

3.5.2. Tai biến và biến chứng sau điều trị................................................45

3.5.3. Thời gian theo dõi sau điều trị.......................................................46

3.5.4. Kích thước tinh hồn.....................................................................46

3.5.5. Nồng độ hormone testosterone sau điều trị...................................47

3.5.6. Tinh dịch đồ sau điều trị................................................................48

Chương 4: BÀN LUẬN.......................................................................50

4.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu..........................................50

4.1.1. Tuổi................................................................................................50

4.1.2. Thời gian điều trị...........................................................................51

4.1.3. Nguyên nhân gây chấn thương tinh hoàn......................................51

4.1.4. Vị trí tinh hồn bị tổn thương........................................................52

4.2. Triệu chứng lâm sàng...........................................................................53

4.2.1. Triệu chứng cơ năng......................................................................53

4.2.2. Các tổn thương phối hợp khác kèm theo.......................................54

4.3. Triệu chứng cận lâm sàng.....................................................................55

4.3.1. Giá trị của siêu âm bẹn bìu trong chẩn đốn chấn thương tinh hồn....55

4.3.2. Giá trị của MRI trong chẩn đốn chấn thương tinh hoàn..............584.4. Kết quả điều trị phẫu thuật...................................................................59

4.4.1.Kết quả điều trị chung....................................................................59

4.4.2. Kết quả theo dõi sau điều trị..........................................................60

4.5. Kết quả theo dõi xa sau điều trị............................................................61

4.5.1. Giảm kích thước tinh hoàn sau điều trị.........................................61

4.5.2. Nồng độ testosterone sau điều trị..................................................62

4.5.3. Tinh dịch đồ sau điều trị................................................................63

KẾT LUẬN..........................................................................................64

KIẾN NGHỊ.........................................................................................65

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤCDANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1:Biến số nghiên cứu......................................................................32Bảng 3.1.Phân bố độ tuổi của đối tượng nghiên cứu..................................36Bảng 3.2:Phân loại vị trí tổn thương trong chấn thương tinh hồn............38Bảng 3.3.Kết quả siêu âm vùng bẹn bìu trong chấn thương tinh hoàn.......40Bảng 3.4.Kết quả siêu âm Doppler mạch trong chấn thương tinh hoàn.....42Bảng 3.5.Mối liên quan giữa mức độ chấn thương tinh hoàn và phương

pháp điều trị................................................................................44Bảng 3.6.Thời gian nằm viện điều trị.........................................................45Bảng 3.7.Tỉ lệ tai biến và biến chứng sau điều trị......................................45Bảng 3.8.Thời gian theo dõi bệnh nhân sau điều trị chấn thương tinh hồn....46Bảng 3.9.Đánh giá kích thước tinh hoàn theo phương pháp điều trị..........47Bảng 3.10. Đánh giá testosterone theo phương pháp điều trị ngoại khoa.....48

Bảng 3.11. Đánh giá tinh dịch đồ theo phương pháp điều trị ngoại khoa.....49DANH MỤC BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 3.1.Phân nhóm thời gian được điều trị từ khi chấn thương tinh hoàn.. .37Biểu đồ 3.2.Phân loại nguyên nhân gây chấn thương tinh hoàn................38Biểu đồ 3.3.Triệu chứng cơ năng trong chấn thương tinh hoàn.................39Biểu đồ 3.4.Phân loại mức độ tổn thương AAST dựa trên siêu âm bẹn bìu

của chấn thương tinh hồn......................................................41Biểu đồ 3.5.Tỉ lệ chụp MRI trong chấn thương tinh hoàn..........................42Biểu đồ 3.6.Các phương pháp điều trị chấn thương tinh hoàn...................43Biểu đồ 3.7. Các phương pháp xử trí trong điều trị ngoại khoa..................43

Biểu đồ 3.8.Kích thước tinh hồn sau điều trị............................................46Biểu đồ 3.9.Hormone testosterone sau điều trị...........................................47Biểu đồ 3.10. Tinh dịch đồ sau điều trị..........................................................48DANH MỤC HÌNH

Hình 1.1.Sự di chuyển của tinh hồn trong thời kỳ phơi thai....................5Hình 1.2.Cấu trúc tinh hồn và ống dẫn tinh ...................................................7Hình 1.3.Các lớp bìu..................................................................................................... 9Hình 1.4.Mạch máu và vòng nối ni tinh hồn...........................................11Hình 1.5.Hình ảnh bầm tím vùng bìu bên trái trong chấn thương tinh

hồn............................................................................................................... 15Hình 1.6.Hình ảnh rách bao trắng tinh hồn.................................................17Hình 1.7.Hình ảnh tụ máu trong tinh hồn.....................................................17Hình 1.8.Hình ảnh vỡ tinh hồn...........................................................................18Hình 1.9.Hình ảnh giảm tưới máu phần dưới tinh hồn bị tổn thương

......................................................................................................................... 18Hình 1.10. Hình ảnh mất tưới máu trên siêu âm Doppler màu tinh

hồn tổn thương..................................................................................... 19

Hình 1.11. Xoắn tinh hồn sau chấn thương. Hình ảnh mất tín hiệu

mạch hồn tồn ở tinh hồn trái sau chấn thương...................19

Hình 1.12. Chấn thương tinh hồn độ I theo AAST.........................................20

Hình 1.13. Chấn thương tinh hồn độ II theo AAST........................................21

Hình 1.14. Chấn thương tinh hồn độ III theo AAST......................................21

Hình 1.15. Chấn thương tinh hồn độ IV theo AAST......................................21

Hình 1.16. Chấn thương tinh hồn độ V theo AAST........................................22

Hình 1.17. Hình ảnh vỡ tinh hồn biểu hiện bằng đường mất liên tục

của bao trắng trên tín hiệu T2...........................................................22

Hình 1.18. Hình ảnh mất liên tục của bao trắng và tụ máu ở mào tinh

hồn trên T2............................................................................................... 23

Hình 2.1.Chấn thương vỡ bao trắng tinh hồn.............................................30Hình 2.2.Hình ảnh chấn thương vỡ bao trắng tinh hoàn.........................30Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lời đầu tiên tôi xin bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc nhất tới PGS. TS Hoàng Long- Phó chủ nhiệm khoa phẫu thuật tiết niệu, Bệnh Viện Hữu Nghị Việt Đức – giảng viên bộ môn Ngoại , Đại học Y Hà Nội, người thầy đã hết lòng chỉ dạy, giúp đỡ và tạo m

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×