Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Có một số lý do có thể giải thích tại sao phụ nữ mắc rối loạn RLCTH nhiều hơn nam giới. Đó là khả năng phụ nữ chịu những yếu tố nguy cơ như lạm dụng tình dục và thể chất cao hơn gặp khó khăn nhiều hơn trong cuộc sống, xu hướng tìm kiếm sự quan tâm về y tế

Có một số lý do có thể giải thích tại sao phụ nữ mắc rối loạn RLCTH nhiều hơn nam giới. Đó là khả năng phụ nữ chịu những yếu tố nguy cơ như lạm dụng tình dục và thể chất cao hơn gặp khó khăn nhiều hơn trong cuộc sống, xu hướng tìm kiếm sự quan tâm về y tế

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Có một số lý do có thể giải thích tại sao phụ nữ mắc rối loạn RLCTH nhiều hơn nam giới. Đó là khả năng phụ nữ chịu những yếu tố nguy cơ như lạm dụng tình dục và thể chất cao hơn gặp khó khăn nhiều hơn trong cuộc sống, xu hướng tìm kiếm sự quan tâm về y tế

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×