Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
+ Nhóm TBS khác: thiểu sản thất trái, thiểu sản thất phải, teo van 3 lá, Ebstein, u cơ tim.

+ Nhóm TBS khác: thiểu sản thất trái, thiểu sản thất phải, teo van 3 lá, Ebstein, u cơ tim.

Tải bản đầy đủ - 0trang

32- Các yếu tố về siêu âm thai

+ Thời điểm siêu âm thai lần đầu phát hiện bệnh TBS: dựa trên kết quả

siêu âm thai và hỏi sản phụ

+ Cơ sở chẩn đoán: sản phụ được làm siêu âm thai ở cơ sở y tế nào

(Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện tỉnh, phòng khám tư…)

+ Số lần siêu âm thai trước sinh: tổng số lần sản phụ siêu âm thai trước sinh

- Mối liên quan giữa bệnh TBS và tỷ lệ chẩn đoán đúng trước sinh

+ Mối liên quan của một số bệnh TBS với chẩn đoán đúng trước sinh

+ Mối liên quan của các nhóm TBS với chẩn đoán đúng trước sinh

2.3. Xử lý số liệu nghiên cứu

- Làm sạch số liệu trước khi nhập số liệu: kiểm tra độ chính xác và mã

hóa các số liệu theo qui ước

- Số liệu được thể hiện dưới dạng: trung bình ± độ lệch chuẩn (đối với

biến định lượng) và tỷ lệ % (đối với biến định tính)

- Số liệu được nhập và phân tích bằng phần mềm SPSS 20.0

- Sử dụng các thuật tốn thống kê: tính trung vị, tính trung bình mẫu, độ

lệch chuẩn, so sánh hai trung bình, so sánh hai tỷ lệ, test 2, Fisher’s exact

test, Phi Cramer test.

2.4. Khống chế sai số

- Chọn đúng đối tượng nghiên cứu.

- Thu thập những bệnh nhân theo một mẫu bệnh án thống nhất.

- Số liệu cần được làm sạch trước khi nhập

2.5. Đạo đức nghiên cứu

- Nghiên cứu được sự cho phép của các phòng ban có liên quan của

Bệnh viện Phụ Sản Trung Ương và trường Đại học Y Hà Nội vì tất cả các đối33tượng nghiên cứu được điều trị đúng phác đồ, các thăm dò cận lâm sàng với

bệnh nhân chỉ để phục vụ cho cơng việc chẩn đốn và điều trị cho bệnh nhi.

- Các thông tin cá nhân của đối tượng nghiên cứu được giữ bí mật

- Nghiên cứu này chỉ nhằm nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị

cho bệnh nhân, khơng có bất kỳ mục đích nào khác.Trẻ sơ sinh

tại BV PSTW

Chẩn đốn trước sinh

khơng có tim TBSChẩn đốn trước

sinh có TBSSiêu

âm timKhám lâm

Kháng

lâmsàng

sàng

Sàng lọc SpO2

Sàng lọc SpO2Nghi ngờ

có TBS2.6 Sơ đồ nghiên cứu

Đối chiếu kết quả

CĐTS CTSSNhóm chẩn đốn

đúng hồn tồnNhóm chẩn đốn

đúng một phầnSo sánh tìm yếu tố

liên quanSiêu

âm timNhóm chưa phát

hiện trước sinhCó tim

bẩm sinh34Hình 2.1: Sơ đồ nghiên cứu đới chiếu kết quả chẩn đốn trước và sau sinh

một số bất thường tim bẩm sinh ở trẻ sơ sinh.35Chương 3

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Trong thời gian từ tháng 1/8/2017 đến tháng 1/8/2018, chúng tôi đã tiến

hành khám và siêu âm tim cho các trẻ đủ tiêu chuẩn lựa chọn vào nhóm

nghiên cứu, sau khi loại trừ các trường hợp còn ống động mạch ở trẻ sơ sinh,

có 154 trẻ được chẩn đốn mắc bệnh tim bẩm sinh theo kết quả siêu âm trước

và sau sinh. Trong đó có 108 trẻ có chẩn đốn trước sinh có bệnh tim bẩm

sinh và 46 trẻ được phát hiện bệnh lần đầu sau khi sinh.

3.1. Đặc điểm chung của nhóm nghiên cứu

3.1.1. Phân bố giới của nhóm nghiên cứuBiểu đồ 3.1: Phân bớ giới của bệnh nhi TBS

Nhận xét:

Trong nhóm nghiên cứu của chúng tơi có 88 trẻ nam chiếm 57%, tỷ lệ

nam:nữ là 1,3:1.363.1.2. Phân bố nhóm nghiên cứu theo tuổi thai

Bảng 3.1: Phân bố tuổi thai lúc sinh.

Tuổi thaiSố bệnh nhân (n)Tỷ lệ (%)32-36 tuần1610,437-38 tuần6240,339-40 tuần7649,4Tuổi thai trung bình (tuần)

Tổng số38,1±1,2

154100Nhận xét:

- Tuổi thai nhỏ nhất là 32 tuần, lớn nhất là 40 tuần.

- Có 138 trẻ sinh đủ tháng chiếm 89,6% trong đó nhóm 39-40 tuần

chiếm 49,4%.

3.1.3. Phân bố nhóm nghiên cứu theo cân nặng lúc sinh

Bảng 3.2: Phân bố cân nặng lúc sinh

Cân nặng lúc sinhSố bệnh nhân (n)Tỷ lệ (%)≤2500g3522,7>2500g11977,3Cân nặng trung bình (g)

Tổng số2788 ± 355

154100Nhận xét:

- Có 119 trẻ cân nặng lúc sinh trên 2500g chiếm 77,3%.

- Cân nặng thấp nhất là 1400g, cân nặng cao nhất là 3800g.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

+ Nhóm TBS khác: thiểu sản thất trái, thiểu sản thất phải, teo van 3 lá, Ebstein, u cơ tim.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×