Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Mackeen,Roger E Packard,,Erika Ota, Linda Speer, Antibiotic regimens for postpartum endometritis, Cochrane: Pregnancy and Childbirth Group, 2015

Mackeen,Roger E Packard,,Erika Ota, Linda Speer, Antibiotic regimens for postpartum endometritis, Cochrane: Pregnancy and Childbirth Group, 2015

Tải bản đầy đủ - 0trang

60. Thạch, Trần Sơn (2006), Cesarean Section in Vietnam, Indications for

cesarean Section; Establishing Recommendations for Routine Reporting,

Developing Countries John Hopkins University.

61.Lancet, The (2010), Unecessary surgeries which are jeopardizing

women'shealth.62. Nguyễn Đức Hinh, Bước đầu nghiên cứu thời gian mổ lấy thai tại Bệnh

viện Phụ sản Trung ương, in Tạp chí Y học Việt Nam, 2005, số 9, Trang

10-14

63. Nguyễn Thị Kim Anh, Tình hình nhiễm khuẩn hậu sản tại viện Bảo vệ bà

mẹ và trẻ sơ sinh trong hai năm 2001-2002, in: luận văn tốt nghiệp thạc

sỹ y học, Đại học Y Hà Nội, 2002

64. Cấn Bá Quát, Nghiên cứu một số hình thái nhiễm khuẩn sản khoa được

điều trị tại bệnh viện phụ sản trung ương từ tháng 1 năm 2005 đeb thắng 6

năm 2007, in: luận văn tốt nghiệp thạc sỹ y học, Đại học Y Hà Nội, 2007

65. Filker R, Monif GR (1979), The United States Joint Commission on

Maternal Welfare, Obstet Gynecol.

66. Mattcato M.L (1991). Ciprofloxacin versus. Gentamicin/ Clindamycin

for postpartum endometritis. The Journal of Reproductive Medicine,

December; 36(12): 857 - 861.

67.Sinh lý bệnh học (2002), Sinh lý bện về máu, nhà xuất bản y họcMẪU PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN

Nghiên cứu: Tiến cứu

I.

1.Mã bệnh án:……………..Hành chính

Họ và tên bệnh nhân:

Cụ thể:TuổiPara:Nghề nghiệp

1.Tri thức

2.Công nhân

3.Nông dân

3. Địa chỉ:

4. Ngày vào viện:

Ngày ra viện:

II.

Chuyên môn

1. Lý do vào viện:

1.Sốt

2. Đau bụng

3. Sản dịch hôi

4.Khác

2. Tiền sử

2.1.

Viêm nhiễm phụ khoa

Viêm phụ khoa trước khi có thai

1. Có

2. Khơng

Viêm phụ khoa trong khi có thai:

1. Có

2. Khơng

Điều trị viêm phụ khoa trước khi có thai:

1. Có

2. Khơng

Điều trị viêm phụ khoa trong khi có thai:

1. Có

2. Khơng

2.2.

Bệnh lý tồn thân

2.Đái tháo đường:1. Có2. KhơngTHA/TSG: 1. Có2. KhơngThiếu máu: 1. Có2. KhơngSDD:1. Có2. KhơngBéo phì:1. Có2. Khơng3. Bệnh sử

3.1.

Tình trạngmẹ lúc vào viện mổ đẻ

Sốt:

1. Có

2. Khơng

Xét nghiệm: Bạch cầu:

CRP:

3.2.

Thời gian theo dõi tại phòng đẻ

1.< 6h

2. 6h-12h

3. 12h-24h

3.3.

Thời gian vỡ ối trước khi MLT

1.< 6h

2. 6h-12h

3. 12h-24h

3.4.

Thời gian mổ lấy thai:4.> 24h

4.> 24h1.< 30 phút

2. 30 phút – 60 phút

3. 60 phút – 120 phút

4.> 120 phút

3.5.

Thời điểm mổ lấy thai:

1. MLT chủ động

2. MLT khi có chuyển dạ

4. Triệu chứng lâm sàng:

4.1.

Tồn thân:

Mạch:

Nhiệt độ:

HA:

4.2.

Thời gian xuất hiện triệu chứng VNMTC sau MLT:

4.3.

Thời gian xuất hiện sốt sau MLT:

4.4.

Đau bụng:

1. Có

2. Khơng

4.5.

Co hồi tử cung:

1.Tử cung co hồi chậm

2.Tử cung co hồi bình thường

Di động tử cung đau:

1. Có

2. Khơng

Sản dịch :

1. Hơi, có mủ

2. Bình

thường

5. Cận lâm sàng

5.1.

Số lượng bạch cầu

5.2.

CRP:

5.3.

Kết quả cấy sản dịch:

1. Âm tính

2. Dương tính

Tên vi khuẩn

5.4.

Kết quả GPBL

6. Điều trị

6.1.

Phương pháp điều trị

1. Nội khoa

2. Nội khoa + sản khoa

3. Nội khoa + sản khoa + ngoại khoa

6.2.

Kết quả kháng sinh đồ:

Tên vi khuẩn làm KSĐ:

Kháng sinh nhạy cảm:

Kháng sinh nhạy cảm vừa:

Kháng sinh không nhạy cảm:

6.3.

Số ngày điều trị kháng sinh cho đến khi cắt sốt:

6.4.

Phối hợp kháng sinh:

1. 01 loại

2. 02 loại

3. 03 loại

6.5.

Loại kháng sinh:

6.6.

Đường dùng:

1. Uống

2. Tiêm

6.7.

Kết quả điều trị:

4.6.

4.7.1.

2.

3.Thành công

Thất bại -> chuyển viện

Tử vongDANH SÁCH BỆNH NHÂN NGHIÊN CỨU

STTHọ và tên bệnh nhânTuổiMã hồ sơ bệnh ánĐịa chỉ1Lương Nguyễn Việt Tr251700127419Hòa Bình2Nghiêm Thị Th271600214711Hà Nội3Lê Hồng Ph341700191477Phú Thọ4Nguyễn Thị H381700131488Sơn La5Nguyễn Thị Th241700187909Bắc Ninh6Tống Thị N241700022082Hưng Yên7Trần Thị S281700197661Hà Nam8Nguyễn Thị V351700181579Hưng Yên9Nguyễn Thị Thu H381700207698Vĩnh Phúc10Nguyễn Thị H291700171584Hà Nội11Trần Thị Ng291700196827Hưng Yên12Lê Thị H231700200104Hưng Yên13Chu Ngọc A261700188934Hà Nội14Mai Thị Bích H331700003710Hà Nội15Mai Thị Huyền N271600301134Hà Nội16Nguyễn Thị Kim Th281700185578Hà Nội17Phạm Thị Hồng Ng221700224346Hà Nội18Âu Phương Th291700222715Yên Bái19Lê Thị Th321700109377Hà Nam20Nguyễn Thị H291700219529Hà Nội21Bùi Thị H301700217014Hà Nội22Nông Thị D321700230163Hà Nội23Tạ Thị Thu Tr371700030474Hà Nội24Nguyễn Thị H271700226356Thái Nguyên25Đỗ Thị Phương Th241700182117Hà Nội26Nguyễn Thị Lệ D241700226804Phú Thọ27Lê Thị Lan H251700234474Thái Bình28Nguyễn Thị Ng201700248459Bắc Ninh29Nguyễn Thị Ph261700215976Hà Nội30Nguyễn Thị Ph241700236596Ninh Bình31Nguyễn Thi Thanh Ph321700239539Phú Thọ32Nguyễn Thị H311600041541Phú Thọ33Phạm Thị Th320117586503Hà Nội34Đào Thị Th281700254843Hải Dương35Nguyễn Thị Ch251700028036Vĩnh Phúc36Liễu Ngọc T271700272306Lạng Sơn37Nguyễn Thị Đức X251700241411Hà Nội38Nguyễn Thị Huyền Tr341700050531Hà Nội39Nguyễn Ngọc Th231700273132Hà Nội40Lê Thị L271700227717Hưng Yên41Nguyễn Thị Ánh H31170027770Phú Thọ42Nghiêm Thị Thu H311700258486Hà Nội43Vũ Thanh H371700273122Hà Nội44Nguyễn Thị L251700276811Thanh Hóa45Hà Thanh H291700229590Hà Nội46Vũ Thị Th311700282617Nam Định47Trần Thị Khánh H271700245291Hà Nội48Trương Thị Nh261700239806Hải Dương49Nghiêm Thị K321600150546Bắc Giang50Bùi Thị Thu H341700292819Vĩnh Phúc51Hoàng Thị H271700306993Hà Nội52Cao Thị Xuân Th311700304245Tuyên Quang53Đỗ Thị Hương G281700273526Hà Nội54Đỗ Thị Nh231700248129Bắc Ninh55Nguyễn Thị Th201700079254Hà Nội56Đặng Thị H311700137965Hà Nội57Lý Ngọc A241700302080Hà Nội58Nguyễn Trần D261700336102Ninh Bình59Lưu Thị Huyền Tr211800004449Hà Nội60Vũ Thị Xuân H351700185644Hà Nội61Vũ Thị Ngọc A361700239893Hà Nội62Lê Thị Thanh Th261700271011Hà Nội63Nông Thị Ch330098788051Hà Nội64Phạm Thị Hồng T301700114309Bắc Ninh65Lưu Thị Thu Th421700306096Phú Thọ66Phí Thanh H361700308401Hà Nội67Trần Thị Hoài Th311700268690Hà Nội68Nguyễn Thị Thu H341800001081Hưng Yên69Phan Xuân H261800008639Hà Nội70Nguyễn Thị V281700076148Vĩnh Phúc71Vũ Thị L261700110437Hưng Yên72Đinh Giang H261800018774Cao Bằng73Nguyễn Thị G341800022803Hà Nội74Dương Thị Ph421700268134Hà Nội75Nguyễn Thị L351700242462Hà Nam76Ngô Thu H271800028376Hà Nội77Đặng Thi Thu H241800010597Hà Nội78Vũ Thị H361800005761Vĩnh Phúc79Ngô Thị Hồng Nh261800037467Thanh Hóa80Nguyễn Thị H421600001307Hà Nội81Nguyễn Thị Th271800036560Thanh Hóa82Đỗ Thị Thu H261800040104Hà Nội83Nguyễn Thị V271800031442Hà Nội84Sầm Thu O271800039394Yên Bái85Nguyễn Thị H241800045259Thái Nguyên86Trần Thu H221800053924Hà Nội87Nguyễn Thị H251800046931Tuyên Quang88Nguyễn Thi Phương L321800071950Hà Nội89Lê Thị Huyền Tr251800056542Hà Nội90Trần Thị Hải Y251800110632Thanh Hóa91Ngơ Diệu L280043799062Hà Nội92Lưu Thúy D331700204360Bắc Ninh93Nguyễn Thị L281600180403Hà Nội94Vũ Thị Hà Tr251800043807Hải Dương95Bùi Kiều A321800048378Hà Nội96Đặng Thị Ngọc L241800010397Hà Nội97Nguyễn Thị M271800028787Hà Nội98Nguyễn Thị Minh H391700156269Vĩnh Phúc99Nguyễn Thị Như Q271800067331Hà Nội100 Nguyễn Trần Lệ Th301800066870Vĩnh Phúc101 Nguyễn Thị Thu H301700303132Hà Nội102 Nguyễn Thị Kh291700086735Hà Nội103 Ngô Thị Th291700298870Nam Định104 Bùi Thị H311800025051Hà Nội105 Nguyễn Thị H221800034013Hà Giang106 Nguyễn Thị Thanh H261800079078Hà Nội107 Nguyễn Thị V341800094319Hà Giang108 Nguyễn Thị Kim Ch281800110401Hà Nội109 Nghiêm Huyền Tr251800080821Hải Dương110Vương Thị Th311800002131Bắc Ninh111Trần Võ Phụng A221800110212Hà Nội112Lưu Phương Th341800060645Hà Nội113Tạ Thị Lệ T381800113420Vĩnh Phúc114Kiều Thu Tr21180010161Hà Nội115Nguyễn Thu D301800110932Hà Nội116 Lê Thị Th251800040473Hải Dương117Bùi Thị Lan A251700224666Hà Nội118Bùi Thị H311800101085Hà Nội119Phạm Thị Tr211800106068Hải Phòng261700142326Hà Nội120 Nguyễn Thị H

Xác nhận của GVHDXác nhận của PKHTHTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mackeen,Roger E Packard,,Erika Ota, Linda Speer, Antibiotic regimens for postpartum endometritis, Cochrane: Pregnancy and Childbirth Group, 2015

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×