Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đặc điểm về tuổi:

Đặc điểm về tuổi:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bệnh lý

U não

Bệnh lý mạch não

Chấn thương sọ não

Khác

Tổng số

Kết luận:Tai biến mạch não

Dị dạng mạch não

Ngoài màng cứng

Dưới màng cứng

Trong não

Xuất huyết dưới nhệnSố bệnh nhân%• Về Glasgow:

Tăng natri máukhơng

<=8

9-12

>=13100%

100%

100%

Hạ natri máukhơng<=8

9-12

>=13100%

100%

100%• Về lượng máu mất

Máu mất

(% máu cơ thể)

<15

15 -30

30-40

>40Tăng natri máukhơngMáu mất

(% máu cơ thể)

<15

15 -30

30-40

>40Hạ natri máukhơng100%

100%

100%

100%100%

100%

100%

100%• Về loại dịch truyền trong mổ

Dịch tinh thể

(ml)

<1000

1000-2000

>2000

Dịch tinh thể

(ml)

<1000

1000-2000

>2000

Dịch keo

(ml)

<1000

1000-2000

>2000Tăng natri máukhơngDịch keo

(ml)

<1000

1000-2000

>2000Hạ natri máukhơng100%

100%

100%

Hạ natri máukhơng

100%

100%

100%

Tăng natri máukhơng

100%

100%

100%100%

100%

100%Truyền máu

(ml)

<=500

<=1000

>1000Tăng natri máukhơngTruyền máu

(ml)

<=500

<=1000

>1000Hạ natri máukhơng100%

100%

100%100%

100%

100%Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đặc điểm về tuổi:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×