Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3 DỰ KIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

CHƯƠNG 3 DỰ KIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ - 0trang

343.1.3. Nghề nghiệp

Bảng 3.3. Đặc điểm về nghề nghiệp

Trình độ học vấn

Học sinh, sinh viên

Nông dân

Công nhân

Lao động tự do

Cán bộ nhà nước

KhácN%Nhận xét: Phân bố theo nghề nghiệp3.2. Mục tiêu 1

3.2.1. Tiền sử mắc các bệnh lý liên quan

Bảng 3.4. Tiền sử mắc các bệnh lý liên quan

N%ĐTĐ

VTC

Rượu

Sỏi mật

THA

Rối loạn lipid máu

Tiền sử rối loạn lipid máu gia đình

Tiền sử bệnh lý tim mạch

Bệnh lý khác

Nhận xét:3.2.2. Triệu chứng cơ năng

Bảng 3.5. Triệu chứng cơ năng

Triệu chứng cơ năng

Triệu chứng tăng đường huyết (mệt nhiều,

khát nhiều, uống nhiều, tiểu nhiều)

Đau bụng

Nơn, buồn nơn

Bí trung đại tiện

Rối loạn tiêu hóaXanthomas dưới da phun trào

Xanthomas hình ốngN%35Palmar xanthoma

Nhận xét3.2.4. Triệu chứng toàn thân

Bảng 3.6. Triệu chứng toàn thân

Giá trị

Chiều cao

Cân nặng

BMI

Nhận xét3.2.5. Phân loại BMI

Bảng 3.7. Phân loại BMI

N%Gầy

Bình thường

Quá cân

Béo phì độ 1

Béo phì độ 2

Nhận xét3.2.6. Đặc điểm cận lâm sàng

Bảng 3.8. Các xét nghiệm huyết học

Xét nghiệm

Hemoglobin

Hematocrit

Bạch cầu

Tiểu cầu

Nhận xétGiá trị36Bảng 3.9. Các xét nghiệm sinh hóa

Xét nghiệmGiá trịUre

Creatinin

AST

ALT

Triglyceride

Cholesterol

HDL – C

LDL – C

Calci

Na

Kali

Nhận xétBảng 3.10. Xét nghiệm đường máu và HbA1C

Xét nghiệm

Đường máu

mao mạchBệnh nhân< 7,8 mmol/l

7,8 – 10 mmol/l

> 10 mmol/lĐường máu≤ 7%mao mạch> 7%Nhận xét3738Bảng 3.11. Mức lọc cầu thận

Giá trị

≥90

60-90

30-60

15-30

≤15Mức lọc cầu thậnBệnh nhânNhận xét

3.2.7. Viêm tụy cấp

Bảng 3.12. Đánh giá mức độ nặng bệnh nhân nghiên cứu

Bảng điểmBệnh nhân%<3RASON≥3

<3IMRIE≥3Nhận xét

Xét nghiệm chẩn đốn hình ảnh

Bảng 3.13. Kết quả siêu âm và CLVT

Chẩn đốn hình ảnh

Siêu âm

A

B

CLVT phân độ

BalthzarC

D

EBệnh nhân39Nhận xét3.2.8. Bệnh lý tim mạch

Bảng 3.14. Bệnh lý vi mạch

Bệnh nhân%Bệnh lý võng mạc

Bệnh cầu thận

Nhận xét

Bảng 3.15. Bệnh lý mạch lớn

Bệnh nhân%THA

Bệnh mạch vành

Bệnh mạch máu ngoại biên

Nhận xét

3.3. Mục tiêu 2: Kết quả điều trị bệnh nhân nghiên cứu

3.3.1. Nồng độ triglyceride ra viện

Bảng 3.16. Nồng độ triglyceride ra viện

Triglyceride

1,7 - 2.3

2.3 - 5,6

≥5,6

Nhận xét

3.3.2. Điều trị tăng triglycerideN%403.3.3. Điều trị insulin

Bảng 3.17. Liều insulin điều trị

Liều insulin (UI/ngày)

Trung bình

Cao nhất

Thấp nhất

Nhận xét

3.3.4. Fibrat

Bảng 3.18. Liều Fibrat điều trị

Liều Fibrat

Trung bình

Cao nhất

Thấp nhất

Nhận xét

3.3.5. Tổng liều omega 3

Bảng 3.19. Liều omega 3 điều trị

Liều omega 3

Trung bình

Cao nhất

Thấp nhất

Nhận xét

3.3.6. Kết quả điều trị

Bảng 3.20. Kết quả điều trị

Kết quả điều trị

Số ngày điều trị

Khỏi bệnh

Có biến chứng nặng

Nhận xétBệnh nhân41CHƯƠNG 4

DỰ KIẾN BÀN LUẬNDỰ KIẾN KẾT LUẬNTÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyễn Thị Hà (2007), “Chuyển hoá lipid và lipoprotein”, Trong:

Nguyễn Nghiêm Luật. Hoá sinh, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, tr 126 – 147

2. Phạm Thị Mai (2010), “Lipid, apoprotein, lipoprotein huyết tương”, trong:

Đỗ Đình Hồ. Hố sinh lâm sàng, NXB Y học, Hà Nội, tr 116 - 140.

3. Bộ môn Hố sinh (2010), “Chuyển hố lipid”, Trong: Đỗ Đình Hồ.

Hố sinh y học, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, tr 307 - 340.

4. Phạm Thị Mai (2010), “Lipid, apoprotein, lipoprotein huyết tương”, trong:

Đỗ Đình Hồ. Hố sinh lâm sàng, NXB Y học, Hà Nội, tr 116 - 140.

5. Ford ES, Li C, Zhao G, et al (2009). Hypertriglyceridemia and its

pharmacologic treatment among USadults. Arch Intern Med; 169:572.

6. Genest JJ Jr, Martin-Munley SS, McNamara JR, et al (1992). Familial

lipoprotein disorders in patients with premature coronary artery disease.

Circulation; 85:2025.

7. Jonas A, Phillips M.C (2008), “Lipoprotein structure”, in

Biochemistry of Lipids, Lipoproteins and Membranes, 5th, Editor,

Elsevier Science: 485-506

8. Lehinger A.L, Nelson D.L, Cox M.M (2005), "Lipid”, In: Horton

R.A, Moran R.A, Scrimgeour G editors. Principle of Biochemistry, 4th,

New Jersey, Prentic Hall: 343 - 369.

9. Malloy M.J, Kane J.P (2001), “Disorder of lipoprotein metabolism”, In:

Greenspan F.S, Gardner D.N editor. Basic and Clinical Endocrinology.

New York, Appleton Lange: 716-744.

10.Chew E.Y, Klein M.L, Ferris F.L, et al (1996), “Association of

elevated serum lipid levels with retinal hard exudate in diabetic

retinopathy. Early Treatment Diabetic Retinopathy Study (ETDRS)

Report 22”, Arch Ophthalmol, 114(9): 1079-1084Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3 DỰ KIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×