Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
BẢNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU

BẢNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ - 0trang

PHỤ LỤC

BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU

Bệnh án nghiên cứu số:.……

Số hồ sơ BA:…………….…

I-HÀNH CHÍNH1. Họ tên bệnh nhân:

2. Tuổi:

3. Giới:

4. Nghề nghiệp :

5. Địa chỉ:

6. Số ĐT liên hệ:

7. Ngày vào viện:

8. Ngày ra viện:

9. Ngày phẫu thuật:

II-Tiền sử1. Bản thân

2. Gia đình

III-KHÁM LÂM SÀNG

1. Triệu chứng tồn thân

a. Bình thườngc. Sút cânb. Sốtd. Khác…………………..2. Triệu chứng lâm sàng đầu tiên

a. Khối sưng

b. Đaue.Liệt VII

d. Khác…………………………c. Hạch

d. Dị cảm

3. Thời gian từ khi có triệu chứng lâm sàng đầu tiên đến khi vàoviện

a. Dưới 6 tháng

b. 6-12 thángc. Trên 12 tháng4. Triệu chứng tồn thân

a. Bình thường

b. Sút cân

5. Vị trí u tiên phátc. Sốt

d. Kháca. Tuyến mang taie. Tuyến nước bọt phụ môib. Tuyến dưới hàmf. Tuyến nước bọt phụ lưỡic. Tuyến dưới lưỡig. Tuyến nước bọt phụ mád. Tuyến nước bọt phụ vòm miệng

6. Kích thước u tiên phát

a. Tx…………………………e. T3………………………….b. T0………………………….f. T4a………………………….c. T1…………………………..g. T4b………………………….d. T2…………………………..

7. Hạch lân cận

a. N0…………………………e. N2c………………………….b. N1………………………….f. N3a………………………….c. N2a…………………………..g. N3b………………………….d. N2b…………………………..

8. Di căn

a. M0…………………………..b. M1……………………………9. Ranh giới u

a. Rõ ràngc. Không mô tảb. Không rõ ràng

10. Ấn đau tại vị trí u

a. Cóc. Khơng mô tảb. Không

11. Mật độ u

a. Chắc

b. Mềmc. Không mô tả12. Độ di động của u

a. Cóc. Khơng mơ tảb. Khơng

13. Da trên u

a. Bình thườngc. Khơng mơ tảb. Thâm nhiễm

14. Dị cảm quanh u

a. Bình thường

IV-c. Khơng mơ tảb. Thâm nhiễm

CẬN LÂM SÀNG

1. Siêu âma. Cób. Khơng- Vị trí u………………………- Ranh giới u……………............- Số lượngu …………………...- Xâm lấn ……………………….- Kích thước u………………….- Hạch cổ…………………………- Mật độ u ……………………..

2. CT scannera. Cób. Khơng- Vị trí u………………………- Ranh giới u……………............- Số lượngu …………………...- Xâm lấn ……………………….- Kích thước u………………….- Hạch cổ…………………………- Mật độ u ……………………..

3. MRIa. Cób. Khơng- Vị trí u………………………- Ranh giới u……………............- Số lượngu …………………...- Xâm lấn ……………………….- Kích thước u………………….- Hạch cổ…………………………- Mật độ u ……………………..

4. PET CT

- Vị trí u………………………- Ranh giới u……………............- Số lượngu …………………...- Xâm lấn ……………………….- Kích thước u………………….- Hạch cổ…………………………- Mật độ u ……………………..

5. Xquang tim phổi…………………………………………………………….

V-GIẢI PHẪU BỆNH-Đại thể………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………-Vi thể………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………-Kết luận………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………VI-PHÂN ĐỘ TNM GIAI ĐOẠN BÊNH1. GĐ I3. GĐ III2. GĐ II4. GĐ IVVII-PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ1. Phẫu thuật cắt triệt đểa. Cób. Khơng2. Nạo vét hạcha. Cób. Khơng3. Xạ trịa. Cób. Khơng4. Hóa trịa. Cób. Khơng5. Điều trị giảm nhẹ

a. Có

VIII- THEO DÕI KẾT QUẢ SAU ĐIỀU TRỊ

1. Còn sốngb. Khơnga. Cób. Khơnga. Cób. Khơnga. Cób. Khơnga. Cób. KhơngChết sau điều trị …..tháng

2. U tái phát

Phát hiện tái phát sau điều trị ….. tháng

3. Hạch tái phát xa

Phát hiện tái phát sau điều trị ….. tháng

4. Di căn xa

Phát hiện di căn sau điều trị ….. tháng

Vị trí di căn…………………………..

Hà Nội ngày......tháng......năm.........

Bác sĩ khám bệnh

(Kí và ghi rõ họ tên)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

BẢNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×