Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các bệnh nhân được chẩn đoán ung thư tế bào biểu mô khoang miệng có xét nghiệm mô bệnh học và được làm xét nghiệm hóa mô miễn dịch p53 tại Khoa phẫu thuật và tạo hình hàm mặt - Bệnh viện răng hàm mặt trung ương Hà Nội. Chúng tôi chỉ lấy những bệnh nhân đi

Các bệnh nhân được chẩn đoán ung thư tế bào biểu mô khoang miệng có xét nghiệm mô bệnh học và được làm xét nghiệm hóa mô miễn dịch p53 tại Khoa phẫu thuật và tạo hình hàm mặt - Bệnh viện răng hàm mặt trung ương Hà Nội. Chúng tôi chỉ lấy những bệnh nhân đi

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các bệnh nhân được chẩn đoán ung thư tế bào biểu mô khoang miệng có xét nghiệm mô bệnh học và được làm xét nghiệm hóa mô miễn dịch p53 tại Khoa phẫu thuật và tạo hình hàm mặt - Bệnh viện răng hàm mặt trung ương Hà Nội. Chúng tôi chỉ lấy những bệnh nhân đi

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×