Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
+ Dương tính (+++): Khi có nhiều hơn 30% tế bào u bắt màu nâu đậm[38]

+ Dương tính (+++): Khi có nhiều hơn 30% tế bào u bắt màu nâu đậm[38]

Tải bản đầy đủ - 0trang

44Đây là nghiên cứu mơ tả khơng can thiệp, tồn bộ số liệu này chỉ phục

vụ mục đích nghiên cứu.

Tất cả các bệnh nhân tham gia vào nghiên cứu đều tự nguyện và được

đảm bảo bí mật.

Kinh phí làm xét nghiệm hóa mơ miễn dịch p53: tồn bộ do người làm

nghiên cứu tự túc.45Chương 3

KẾT QUẢ

Qua phân tích số liệu thu tập được trên 37 bệnh nhân ung thư

biểu mô khoang miệng chúng tôi thu được kết quả.

3.1. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ MÔ BỆNH HỌC

3.1.1. Phân bố theo tuổi và giới

3.1.1.1. Phân bố theo tuổiTrung bình: 54,7Tần sốCI 95%: 50-59TuổiBiểu đồ 3.1 Phân bố theo tuổi

Nhận xét

Tuổi thấp nhất là 16, cao nhất là 81. Độ tuổi hay gặp nhất là 50 - 59

tuổi với CI 95%. Tuổi trung bình là 54,3.463.1.1.2. Phân bố theo giớiBiểu đồ 3.2 Phân bố theo giới

Nhận xét

Khơng thấy có sự khác biệt về giới trong nhóm nghiên cứu.

3.1.1.3. Phân bố theo tuổi và giới

Bảng 3.1 Phân bố theo tuổi và giới

Tuổi

nNam

Tỷ lệ %nNữ

Tỷ lệ %Tổng số< 501292,317,7(n)

1350 < 6055055010≥ 60214,31285,714Nhận xét

Có sự dịch chuyển về tỷ lệ nam/nữ khá rõ ràng khi tuổi tăng lên.

- Nhóm < 50 tuổi có 12/13 (92,3%) bệnh nhân là nam.

- Nhóm ≥ 60 tuổi chỉ có 2/14 (14,3%) bệnh nhân là nam.473.1.2. Tiền sử

3.1.2.2. Tiền sử chungBiểu đồ 3.3 Tiền sử chung

Nhận xét

Các tổn thương mạn tính có tỷ lệ cao nhất 48,6%. Tỷ lệ ăn trầu thấp 8,1%.

3.1.3. Thời gian khám và điều trị

3.1.3.1. Thời gian từ khi có triệu chứng đầu tiên đến khi đến khám

Bảng 3.2 Thời gian từ khi có triệu chứng đầu tiên đến khi đến khám

Thời gian đến viện

< 3 tháng

3 - 6 tháng

6 - 12tháng

> 12 tháng

Tổngn

15

16

2

4

37Tỷ lệ %

40,5

43,2

5,4

10,8

100Nhận xét

Phần lớn bệnh nhân đi khám trong vòng 6 tháng sau khi có triệu

chứng đầu tiên, chiếm 83,7%.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

+ Dương tính (+++): Khi có nhiều hơn 30% tế bào u bắt màu nâu đậm[38]

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×