Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Trong những trường hợp giác mạc hình chóp thường thì vị trí mỏng nhất của giác mạc trong trường hợp giác mạc hình chóp thường ở phía dưới vì thế chúng ta chủ yếu để ý đến trục Y. Nếu vị trí của đểm này ở trục Y trên 500 micron thì nghi ngờ giác mạc hình c

Trong những trường hợp giác mạc hình chóp thường thì vị trí mỏng nhất của giác mạc trong trường hợp giác mạc hình chóp thường ở phía dưới vì thế chúng ta chủ yếu để ý đến trục Y. Nếu vị trí của đểm này ở trục Y trên 500 micron thì nghi ngờ giác mạc hình c

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Trong những trường hợp giác mạc hình chóp thường thì vị trí mỏng nhất của giác mạc trong trường hợp giác mạc hình chóp thường ở phía dưới vì thế chúng ta chủ yếu để ý đến trục Y. Nếu vị trí của đểm này ở trục Y trên 500 micron thì nghi ngờ giác mạc hình c

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×