Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tác dụng phụ trên hệ huyết học, gan, thận

Tác dụng phụ trên hệ huyết học, gan, thận

Tải bản đầy đủ - 0trang

58Group and European Organization for Research and Treatment of Cancer).

(Bảng phụ lục 2)

Trong nghiên cứu của chúng tôi, biến chứng muộn của điều trị được chia

làm 2 nhóm: biến chứng của hệ tiêu hóa, biến chứng của hệ sinh dục - tiết

niệu. Rò âm đạo – trực tràng – bàng quang, ứ nước thận, phù bạch mạch và

các biến chứng khác gây ra trực tiếp bởi sự tái phát, di căn của UTCTC không

được lựa chọn để đưa vào biến chứng muộn của điều trị.

2.5. THU THẬP VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU

2.5.1. Thu thập số liệu

Theo mẫu bệnh án nghiên cứu (phụ lục 1)

2.5.2. Xử lý số liệu

* Các thông tin được mã hóa và xử lý bằng phần mềm SPSS 20.0

* Các thuật tốn thống kê:

- Mơ tả: trung bình, độ lệch chuẩn, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất, tỷ lệ

- Kiểm định so sánh:

+ Biến định tính: sử dụng test so sánh χ2, các so sánh có ý nghĩa thống

kê với p<0,05. Trong trường hợp mẫu nhỏ hơn 5 thì sử dụng test χ2 có hiệu

chỉnh Fisher.

+ T-student để so sánh trung bình (p<0,05)

- Phân tích thời gian sống thêm:

+ Sử dụng phương pháp Kaplan - Meier để ước tính thời gian sống

thêm. Đây là phương pháp ước tính xác suất chuyên biệt, áp dụng cho các dữ

liệu quan sát (theo dõi) chưa hoàn tất. Xác suất sống thêm tích lũy được tính

tốn dựa trên tính xác suất các sự kiện thành phần mỗi khi xuất hiện sự kiện

nghiên cứu.

Xác suất sống thêm tại thời điểm xảy ra sự kiện nghiên cứu (chết, tái

phát, di căn): Pi = (Ni - Di)/Ni59Trong đó:

Pi: xác suất sống (tồn bộ, không bệnh) tại thời điểm i

Ni: số bệnh nhân còn sống (tồn bộ, khơng bệnh) tại thời điểm i

Di: số bệnh nhân chết hoặc tái phát - di căn tại thời điểm i

Xác suất sống thêm tích lũy (tồn bộ, không bệnh) theo Kaplan

Meier: Sti = P1 x P2 x… Pi-1 xPi

+ Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến thời gian sống thêm toàn bộ: kiểm

định Logrank (p<0,05)602.6. SƠ ĐỒ NGHIÊN CỨUBệnh án UTCTC

giai đoạn IB2 - IIIBTiêu chuẩn

loại trừThu thập thông tin nghiên cứu từ

bệnh án và khám lạiLoại khỏi

nghiên cứuXử lý kết quảMục tiêu 1:

Mục tiêu 2:

Đánh giá kết quả điều trị UTCTC bằng hóa xạ trị đồng thời triệt

Tác dụng

căn không mong muốn-Tác

dụng

Đáp ứng gần

Đáp

ứng

xa không mong muốn sớm: trên hệ tạo huyết và gan, t

- Biến chứng muộn: trên hệ tiêu hóa và tiết niệu

-Đáp ứng hoàn toàn -Thời gian sống thêm

- Đáp ứng một phần

- Bệnh giữ nguyên

-Bệnh tiến triển61CHƯƠNG 3

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA BỆNH NHÂN

3.1.1. Tuổi mắc bệnh

Bảng 3.1. Tỷ lệ mắc bệnh theo nhóm tuổi

Nhóm tuổi

<40

40-49

50-59

≥60Số bệnh nhânTỷ lệ (%)3.1.2. Mơ bệnh học

Bảng 3.2. Hình thái mơ bệnh học u nguyên phát

Loại mô bệnh học

UTBM vảy

UTBM tuyến

UTBM tuyến - vảy

UTBM thể khơng biệt hóaNTỷ lệ623.1.3. Đặc điểm xâm lấn

Bảng 3.3. Đặc điểm xâm lấn của u và hạch

N

Xâm lấn Parametre

Xâm lấn đến 1/3 dưới âm đạoXâm lấn đến thành khung chậuTỉ lệ %Xâm lấn 1 bên

Xâm lấn 2 bên

Khơng xâm lấnKhơngKhơngKhơngGây ứ nước thận, bể thận

KhơngDi căn hạch vùng

3.1.4. Phân bố giai đoạn bệnhBảng 3.4. Phân bố giai đoạn bệnh

Giai đoạn bệnh

IIIA

IIIB

IIIC

TổngSố BN

T3a N0 M0

T3b N0 M0

T3b N1 M0

T1 N1 M0

T2 N1 M0

T3a N1 M0%633.2. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ

3.2.1. Kết quả gần

3.2.1.1. Kết quả đáp ứng theo giai đoạn bệnh

Bảng 3.5. Kết quả đáp ứng theo giai đoạn bệnh

Giai đoạn bệnh

Đáp ứng

Đáp ứng hoàn toàn

Đáp ứng một phần

Bệnh giữ nguyên

Bệnh tiến triển

TổngIIIA

n

%IIIB

n

%IIIC

n

%Tổng

n

%3.2.1.2. Kết quả đáp ứng điều trị theo nhóm tuổi

Bảng 3.6. Kết quả đáp ứng theo nhóm tuổi

Đáp ứng

Tuổi

< 50

≥ 50

TổngĐáp ứng

n

%Không đáp ứng

n

%P3.2.1.3. Kết quả đáp ứng theo mô bệnh học

Bảng 3.7. Kết quả đáp ứng theo mô bệnh học

Đáp ứng

Mô bệnh họcĐáp ứng

n(157 bệnh nhân)

UTBM Vảy

UTBM Tuyến

UTBM vảy-tuyến

3.2.2. Kết quả xa%Không đáp

ứng

nP

%3.2.2.1. Tử vong sau điều trị

Bảng 3.8. Tỷ lệ tử vong sau điều trị

n

Còn sống%64Tử vong

Tổng

3.2.2.2. Sống thêm toàn bộ theo năm

Bảng 3.9. Sống thêm tồn bộ theo năm

Sống thêm theo Kaplan-1234Meier

Số chết tích lũy

Tỷ lệ sống thêm tích lũy (%)

Thời gian sống trung bình ± độnămnămnămnăm5 nămlệch chuẩn (tháng)

3.2.2.3. Sống thêm tồn bộ theo giai đoạn

Bảng 3.10. Sống thêm theo giai đoạn

Giai đoạn

Số bệnh nhân nghiên cứu

Số bệnh nhân chết

Tỷ lệ sống thêm (%)

Thời gian sống trung bình ± độ lệch chuẩn

(Tháng)

Kiểm định Log - rankIIIAIIIBIIIC653.2.2.4. Sống thêm toàn bộ theo tuổi

Bảng 3.11. Sống thêm toàn bộ theo tuổi

Tuổi

Số bệnh nhân nghiên cứu

Số bệnh nhân chết

Tỷ lệ sống thêm (%)

Thời gian sống trung bình ± độ lệch chuẩn< 50≥ 50(Tháng)

Kiểm định Log Rank:

3.2.2.5. Sống thêm toàn bộ theo đáp ứng.

Bảng 3.12. Sống thêm tồn bộ theo đáp ứng

Đáp ứngKhơng đáp ứngSố bệnh nhân nghiên cứu

Số bệnh nhân chết

Tỷ lệ sống thêm (%)

Thời gian sống trung bình ± độ lệch chuẩn

(Năm)

Kiểm định Log Rank:

3.2.2.6. Sống thêm tồn bộ theo tình trạng thiếu máu

Bảng 3.13. Sống thêm tồn bộ 5 năm theo tình trạng thiếu máu

Thiếu máuKhông thiếu máuSố bệnh nhân nghiên cứu

Số bệnh nhân chết

Tỷ lệ sống thêm (%)

Thời gian sống trung bình ±

độ lệch chuẩn (Tháng)

Kiểm định LogRank:

3.2.2.7. Tái phát và di căn

Bảng 3.14. Phân loại tái phát và di căn của bệnh nhân

LoạinTỷ lệ (%)66Di căn gan

Di cănTái phátDi căn hạch thượng đòn

Di căn phổi

Di căn vị trí khác

Tái phát tại chỗ và tiểu khungTổng

3.3. ĐỘC TÍNH VÀ TÁC DỤNG KHƠNG MONG MUỐN

3.3.1. Độc tính trên hệ tạo huyết và gan, thận

3.3.1.1. Độc tính chung

Bảng 3.15: Sự thay đổi độc tính chung trên hệ tạo huyết, gan, thậnĐộ 0

Độ 1

Độ 2

Độ 3

Độ 4

Tổn

gBạchBạch cầu hạtcầu

n %trung tính

n

%Hgb

n%TiểuGOT/Creatinicầu

n %GPT

n

%n

n%673.3.1.2. Hạ bạch cầu

Bảng 3.16. Mức độ hạ bạch cầu theo các lần điều trị hóa chất.

Sau hóa Sau hóaTrước

điều trị

n%Sau hóaSau hóa Sau hóachấtchấtchấtchấtchấttuần 1

n %tuần 2

n

%tuần 3

n

%tuần 4

n

%tuần 5

n %Độ 0

Độ 1

Độ 2

Độ 3

Độ 4

Tổng

3.3.1.3. Hạ bạch cầu hạt trung tính.

Bảng 3.17. Mức độ hạ bạch cầu hạt trung tính theo các lần điều trị

hóa chất

Trước

điều trị

n%Sau hóaSau hóaSau hóaSau hóaSau hóachấtchấtchấtchấtchấttuần 1

n

%tuần 2

n

%tuần 3

n

%tuần 4

n

%tuần 5

n

%Độ 0

Độ 1

Độ 2

Độ 3

Độ 4

Tổn

g

3.3.1.4. Độc tính hạ huyết sắc tố

Bảng 3.18. Mức độ hạ Hgb máu theo các lần điều trị hóa chất.

TrướcSau hóaSau hóaSau hóaSau hóaSau hóa68điều trị

n%chấtchấtchấtchấtchấttuần 1

n

%tuần 2

n

%tuần 3

n

%tuần 4

n

%tuần 5

n

%Độ 0

Độ 1

Độ 2

Độ 3

Độ 4

Tổn

g3.3.1.5. Độc tính hạ tiểu cầu

Bảng 3.19. Mức độ hạ tiểu cầu theo các lần điều trị hóa chất.

Trước

điều trị

n%Sau hóaSau hóaSau hóaSau hóaSau hóachấtchấtchấtchấtchấttuần 1

n

%tuần 2

n

%tuần 3

n

%tuần 4

n

%tuần 5

n

%Độ 0

Độ 1

Độ 2

Độ 3

Độ 4

Tổn

g

3.3.1.6. Độc tính trên gan

Bảng 3.20. Sự thay đổi của AST/ALT theo các lần điều trị hóa chất.

Trước

điều trịSau hóaSau hóaSau hóaSau hóaSau hóachất tuần chất tuần chất tuần chất tuần chất tuần

12345Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tác dụng phụ trên hệ huyết học, gan, thận

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×