Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHỤ LỤC: MẪU BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU

PHỤ LỤC: MẪU BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Chỉ số nhân chia(/10HPF):0-9 ,10-19 ,≥20 - Đặc điểm vi thể SM Biệt hóa rõ

Cấu trúc dạng thùyTế bào hình thoiTế bào mỡ trưởng thànhTế bào khơng điển hình

trong vách xơ, mạch máuNguyên bào mỡXâm nhập viêmDị sản uMô đệm hyaline/collagen hóa 

- Đặc điểm vi thể của SM mất biệt hóa

Vùng biệt hóa và mất biệt hóaMơ đệm nhầyChỉ có vùng mất biệt hóaTế bào hình thoiTế bào mỡ trưởng thànhTế bào trònNguyên bào mỡTế bào dạng biểu mơTế bào khơng điển hìnhXâm nhập viêmMơ đệm hyalineMao mạch hình cungDị sản u (xương, sụn, cơ)- Đặc điểm vi thể của SM nhầy:Cấu trúc dạng thùyBể nhầyNguyên bào mỡMao mạch hình cây/chicken

wireDị sản u (xương, sụn)Tế bào tròn- Đặc điểm vi thể của SM mất biệt hóa:

Ranh giới u rõTế bào hình thoiRanh giới u khơng rõTế bào dạng biểu mơỔ sarcoma mỡ khơng điển

hìnhThể giả vùi trong nhânNgun bào mỡ đa hìnhGiọt hyaline nội/ngoại bàoTế bào đa hình khơng chứa mỡMơ đệm xơ nhầy5.3. Kết quả nhuộm hóa mơ miễn dịch

Kết quả nhuộm Âm tính

Dấu ấn

MDM2

CDK4

S100

P53Dương tính

Mức 1Mức 2Mức 3Ngàythángnăm 201...Bác sĩ làm BATài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHỤ LỤC: MẪU BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×