Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Trong đó chỉ có 2 loại UVA và UVB có hoạt tính sinh học và hoạt tính sinh học của UVB cao hơn UVA. Hơn 2 thập kỷ gần đây đã công nhận rằng tia UV đặc biệt là UVB có tác động lên cơ chế miễn dịch, ức chế miễn dịch tại chỗ bằng cách tác động vào các tế bào

Trong đó chỉ có 2 loại UVA và UVB có hoạt tính sinh học và hoạt tính sinh học của UVB cao hơn UVA. Hơn 2 thập kỷ gần đây đã công nhận rằng tia UV đặc biệt là UVB có tác động lên cơ chế miễn dịch, ức chế miễn dịch tại chỗ bằng cách tác động vào các tế bào

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Trong đó chỉ có 2 loại UVA và UVB có hoạt tính sinh học và hoạt tính sinh học của UVB cao hơn UVA. Hơn 2 thập kỷ gần đây đã công nhận rằng tia UV đặc biệt là UVB có tác động lên cơ chế miễn dịch, ức chế miễn dịch tại chỗ bằng cách tác động vào các tế bào

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×