Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đề bài đã cho biết số hạng đầu của dãy số và công thức tính Un. Ta sẽ dùng vòng lặp For hoặc While để tính số hạng tiếp theo của dãy số thông qua công thức tính Un+1=2Un -1.

Đề bài đã cho biết số hạng đầu của dãy số và công thức tính Un. Ta sẽ dùng vòng lặp For hoặc While để tính số hạng tiếp theo của dãy số thông qua công thức tính Un+1=2Un -1.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thơng qua bài tốn này học sinh được nhớ lại hàm SQTR và hàm SQR trong

Pascal.

Chương trình:

Program Bai3tr92toan11For;

Var u,n : integer;

Begin

U:= 3;

Writeln(‘5 so hang dau cua day so la:’);

Write(u:5);

For n:=2 to 5 do

Begin

U:=SQRT(1+SQR(u));

Write(u:5);

End;

Readln;

End.

Bài 9

Từ 0 giờ đến 12 giờ trưa đồng hồ đánh bao nhiêu tiếng, nếu nó chỉ đánh

chng báo giờ và số tiếng chuông bằng số giờ? Viết chương trình thực hiện

yêu cầu trên.

(Nguồn: Bài 5-Trang98-SGK Đại số11)[11]

Đây là bài tốn giúp học sinh nhớ lại tính chất cấp số cộng. Theo yêu cầu

bài toán giáo viên hỏi học sinh lập ra cơng thức tính U n và công sai của cấp số

cộng là bao nhiêu. Từ kiến thức toán học của các em giáo viên hướng học sinh

tới cách giải bài tốn thơng qua ngơn ngữ lập trình. U 1=0; Un=Un-1+1. Bài này sẽ

sử dụng cấu trúc lặp để giải quyết, sau mỗi lần lặp máy tính sẽ tính được một số

hạng của dãy số dựa vào số hạng trước đó. Tương ứng là ta sẽ đếm được số

tiếng chuông báo ở từng thời điểm giờ nhất định.

Chương trình:

Program Bai5tr98toan11While;

Var u,n : integer;

Begin

U:= 0;n:=0;

While n<=12 do

Begin

U:=u+n;

n:=n+1;

End;

Writeln(‘Tong so tieng chuong la: ’,u);

Readln;

End.

2.4. Hiệu quả của sáng kiến đối với hoạt động giáo dục

* Đối với giáo viên:

16- Hiệu quả đầu tiên mà dễ nhận thấy nhất của sáng kiến kinh nghiệm là việc

giáo viên Tin học tiếp cận được với nội dung đổi mới giáo dục hiện nay đó là

dạy học theo chủ đề tích hợp, liên mơn.

* Đối với học sinh:

- Học sinh rất có hứng thú với mơn học vì được củng cố lại những kiến thức

ở các mơn học mà mình u thích, đồng thời nhìn rõ tính ứng dụng của ngơn

ngữ lập trình trong học tập.

- Ý thức tôn trọng môn học của học sinh được nâng lên rõ rệt.

Cụ thể trong năm học 2018 -2019 tôi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm trong

học kì 1 vào 4 lớp 11 tơi dạy tương đương với số học sinh là 158 học sinh. Kết

quả tôi thu được như sau:

Lớp/sỹ số

11b3- 39 hs

11b4- 41 hs

11b6- 47 hs

11b8- 31hs

Tổng số 158 hsThích học

Số lượng

%

23

59%

22

54%

21

45%

14

45%

33

21%Bình thường

Số lượng

%

13

33%

10

24%

17

36%

7

23%

63

40%Khơng thích

Số lượng

%

3

8%

9

22%

9

19%

10

32%

62

39 %3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

3.1. Kết luận

Qua việc tìm hiểu lộ trình đổi mới giáo dục của Bộ giáo dục và Đào tạo

Việt Nam và việc đổi mới phương pháp dạy học môn Tin học trường Trung học

phổ thơng Hồng Lệ Kha, tơi đã đưa ra một số biện pháp để ứng dụng trong việc

dạy tốt môn Tin học nhằm khích lệ học sinh u thích hơn mơn Tin học. Đặc

biệt dạy học lập trình là một trong những phần khó và khơng ít giáo viên trong

trường tơi, cũng như một số giáo viên ở trường khác đều gặp phải khơng ít

những khó khăn. Chính vì vậy trong sáng kiến kinh nghiệm này, tôi muốn đưa ra

một cách tiếp cận môn Tin học một cách tự nhiên dựa vào sự u thích say mê

sẵn có từ các mơn học khác trong mỗi em học sinh. Trong quá trình nghiên cứu

sẽ khơng tránh được những thiếu sót rất mong sự góp ý, bổ sung của các thầy,

cơ, đồng nghiệp để sáng kiến được hồn thiện hơn, giúp ích cho công tác giáo

dục chung được tốt hơn.

3.2. Kiến nghị

Sáng kiến kinh nghiệm này có thể coi là quyển 1 trong q trình tìm hiểu,

nghiên cứu của tơi vì nó mới chỉ áp dụng cho 2 chương II và III trong học kì 1.

Đối với học sinh, bước đầu đã có sự cảm tình, u thích mơn học thì đó sẽ là

một nền tảng tốt để các em tiếp cận thuận lợi tới những kiến thức khó hơn trong

lập trình ở kỳ 2. Nội dung tích hợp này tơi có hướng phát triển tiếp theo cho

phần mảng, tệp và chương trình con ở kỳ 2 (quyển 2).17XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG

ĐƠN VỊThanh Hóa, ngày 25 tháng 05 năm 2019

Tơi xin cam đoan đây là SKKN của tôi viết,

không sao chép nội dung của người khác.

(Ký và ghi rõ họ tên)Nguyễn Thị Hải18TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Luật Giáo dục ( Điều 28)

[2]. Sách giáo khoa và sách giáo viên Tin học 11 (NXB Giáo dục)

[3]. Ngơn ngữ lập trình Pascal - Qch Tuấn Ngọc

[4]. Sách giáo khoa Đại số 10 (NXB Giáo dục)

[5]. Sách giáo khoa Đại số 10 Nâng cao (NXB Giáo dục)

[6]. Sách giáo khoa Hình học 10 (NXB Giáo dục)

[7]. Sách giáo khoa Hình học 10 Nâng cao (NXB Giáo dục)

[8]. Sách giáo khoa Vật lí 10(NXB Giáo dục)

[9]. Sách giáo khoa Vật lí 11 (NXB Giáo dục)

[10]. Sách Bài tập Tin học 11 (NXB Giáo dục)

[11]. Sách giáo khoa Đại số 11(NXB Giáo dục)19DANH MỤC

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN KINH

NGHIỆM NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN, TỈNH VÀ CÁC

CẤP CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN

Họ và tên tác giả : Nguyễn Thị Hải

Chức vụ và đơn vị công tác: Giáo viên trường THPT Hoàng Lệ KhaTTTên đề tài SKKNCấp đánh

giá xếp loạiKết quả

đánh giá

xếp loạiNăm học

đánh giá

xếp loại1.

2.20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đề bài đã cho biết số hạng đầu của dãy số và công thức tính Un. Ta sẽ dùng vòng lặp For hoặc While để tính số hạng tiếp theo của dãy số thông qua công thức tính Un+1=2Un -1.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×