Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
b. Phương pháp đánh giá

b. Phương pháp đánh giá

Tải bản đầy đủ - 0trang

Sáng kiến kinh nghiệm

------------------------------------------------------------------------------------------------3. KẾT LUẬN

3.1. Kết luận:

Sau khi nghiên cứu và thử nghiệm tơi nhận thấy cần có thời gian nhiều

hơn để thử nghiệm vì vẫn còn một số em chưa đạt yêu cầu.

Việc áp dụng kiến thức liên môn là một nội dung hấp dẫn cả giáo viên và

học sinh, để sử dụng được cách thức này cho phù hợp với đặc điểm từng mơn

học đòi hỏi người giáo viên cần tìm hiểu nhiều lĩnh vực kiến thức, dành thời

gian nghiên cứu bài dạy sao cho việc vận dụng phù hợp với nội dung của bài.

Với học sinh, các kiến thức liên môn áp dụng trong bài học đã tạo hứng

thú cho các em để các em vừa hiểu được nội dung bài học lại vừa hiểu thêm

những kiến thức của các mơn học khác, đồng thời có thể vận dụng các kiến thức

đó để giải quyết các vấn đề trong thực tiễn, từ đó giúp các em phát triển tồn

diện .

Đội ngũ giáo viên tin học còn đang rất trẻ về tuổi nghề nên ít kinh nghiệm

về giảng dạy, vì vậy bài tập thực hành còn ít, hầu như chỉ bó gọn trong sách giáo

khoa. Vận dụng và sử dụng trang thiết bị về công nghệ thông tin còn ít.

3.2. Kiến nghị:

Trong q trình lên lớp và thực hiện đề tài tơi có một số kiến nghị như sau:

- Nhà trường cần bổ sung thêm cơ sở vật chất của trường học, đặc biệt là

máy tính thực hành cho học sinh và lắp thêm máy chiếu ở phòng thực hành cho

giáo viên. Khơng thể nói rằng học sinh sẽ hứng thú học tập nếu cơ sở vật chất

không đủ để đáp ứng.

- Nhà trường cũng như các cơ quan ban ngành có liên quan tạo điều kiện về

vật chất, tinh thần, thời gian để có thể tổ chức các buổi học tập kinh nghiệm cho

giáo viên. Rất mong Nhà trường, Sở giáo dục, ngành có kế hoạch đầu tư về cơ

sở vật chất cũng như tạo điều kiện quan tâm đối với đội ngũ giáo viên Tin học

trẻ.

Trên đây là sáng kiến kinh nghiệm mà tôi đã hồn thành. Rất mong được

sự đóng góp ý kiến của đồng nghiệp và Hội đồng khoa học để sáng kiến của tơi

hồn thiện hơn.

Tơi xin chân thành cảm ơn!--------------------------------------------------------------------------------------------- 18Sáng kiến kinh nghiệm

------------------------------------------------------------------------------------------------XÁC NHẬN CỦA THỦ

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 5 năm 2019

TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình

viết khơng sao chép của người khác.

( Kí và rõ họ tên)Lê Thị HồngTài liệu tham khảo:

1. Tin học 11 (SGK) – NXB Giáo dục – Hồ Sĩ Đàm – Chủ biên

2. Tin học 11 (SGV) – NXB Giáo dục – Hồ Sĩ Đàm – Chủ biên

3. Tin học 11 (SBT) - NXB Giáo dục – Hồ Sĩ Đàm – Chủ biên

4. Một số SKKN và ý kiến của đồng nghiệp.--------------------------------------------------------------------------------------------- 19Sáng kiến kinh nghiệm

-------------------------------------------------------------------------------------------------DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI SKKN ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

SỞ GD &ĐT ĐÁNH GIÁ ĐẠT TỪ LOẠI C TRỞ LÊN

Tên tác giả: Lê Thị Hồng

Chức vụ và đơn vị công tác: Giáo viên Trường THPT Lê Hoàn

TT

1Tên đề tài SKKN

Phương pháp dạy chương

trình con bằng ví dụCấp đánh

giá xếp loại

Sở GD& ĐT

Thanh HóaKết quả đánh

giá xếp loại

CNăm học đánh

giá xếp loại

2014--------------------------------------------------------------------------------------------- 20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b. Phương pháp đánh giá

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×