Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ PHẦN MỀM

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ PHẦN MỀM

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN 2THIẾT KẾ VÀ THI CƠNG MƠ HÌNH NHÀ GIỮ XE TỰ ĐỘNG4.2. Giải thích lưu đồ

* Ban đầu thiết lập mặc định chưa có xe trong bãi (dem=0), số xe còn được phép

vào là 10(slot=10), sức chứa của bãi xe là 10(max=10), cửa đóng, buzzer tắt, giá

tiền gửi xe ứng với thời gian gửi (1s - 1000đ).

* Đọc và hiển thị thời gian thực, dem, slot lên LCD.

* Kiểm tra xem có quẹt thẻ hay khơng.

+ Nếu khơng thì quay lại đọc và hiển thị thời gian thực, dem, slot lên LCD.

+ Nếu có thì đọc thẻ và kiểm tra xem có ID trong Eeprom khơng.

- Nếu có thì truy xuất thời gian tính tiền giữ xe, dem-1, slot+1, buzzer kêu

beep, mở cửa ra, khi xe gặp cảm biến hồng ngoại thì đóng cửa ra đồng thời xóa

dữ liệu thẻ đó khỏi Eeprom, hiển thị thời gian gửi, số tiền lên LCD, sau đó quay

lại đọc và hiển thị thời gian thực, dem, slot lên LCD.

- Nếu không thì dem+1, slot-1 và kiểm tra xem dem < 11 khơng.

. Nếu đúng thì lưu ID, thời gian gửi vào Eeprom, buzzer kêu beep, mở

cửa vào, khi xe gặp cảm biến hồng ngoại thì đóng cửa vào, hiển thị ID thẻ lên

LCD, sau đó quay lại đọc và hiển thị thời gian thực, dem, slot lên LCD.

. Nếu sai thì thông báo bãi xe hết chỗ hiển thị lên LCD, dem=10, slot=0,

sau đó quay lại đọc và hiển thị thời gian thực, dem, slot lên LCD.

* Mạch hoạt động lặp đi lặp lại các bước như trên.33ĐỒ ÁN 2THIẾT KẾ VÀ THI CƠNG MƠ HÌNH NHÀ GIỮ XE TỰ ĐỘNGCHƯƠNG 5: THI CÔNG

5.1. Sơ đồ nguyên lý5.2. Nguyên lý hoạt động

Khi xe vào: quẹt thẻ, nếu bãi xe còn chỗ thì đọc thẻ và lưu ID, thời gian

gửi( lấy từ RTC DS1307) vào Eeprom của Arduino, đồng thời mở cửa vào cho

đến khi cảm biến hồng ngoại phát hiện xe đã vào thì đóng cửa vào. Nếu bãi xe

hết chỗ thì thơng báo khơng cho xe vào. Hiển thị các thông tin trên LCD.

Khi xe ra: quẹt thẻ và truy xuất ID, thời gian gửi đã lưu trong Eeprom để

tính tiền đồng thời mở cửa ra cho đến khi cảm biến hồng ngoại phát hiện xe đã

ra thì đóng cửa ra. Hiển thị các thông tin trên LCD.34ĐỒ ÁN 2THIẾT KẾ VÀ THI CƠNG MƠ HÌNH NHÀ GIỮ XE TỰ ĐỘNG5.3. Hình ảnh mơ hình thi cơng thực tế

Hình ảnh bao qt mơ hình:35ĐỒ ÁN 2THIẾT KẾ VÀ THI CƠNG MƠ HÌNH NHÀ GIỮ XE TỰ ĐỘNGHình ảnh LCD hiển thị khi xe ra:Hình ảnh LCD hiển thị khi xe vào:36ĐỒ ÁN 2THIẾT KẾ VÀ THI CƠNG MƠ HÌNH NHÀ GIỮ XE TỰ ĐỘNGCHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1. Kết luận

* Ưu điểm:

- Mạch nhỏ gọn, mơ hình đơn giản, dễ thực hiện.

- Hoạt động ổn định, đáp ứng được yêu cầu của đề tài.

- Hiển thị các thông tin đầy đủ, rõ ràng.

* Hạn chế:

- Chưa nhận biết được người gửi xe để chống trộm.

- Chưa phân biệt được xe máy và ơ tơ.

- Chưa có tính năng hướng dẫn chỗ đậu xe.

- Chỉ có 1 làn xe ra và 1 làn xe vào và dùng chung 1 module đọc thẻ nên sẽ gặp

khó khăn nếu lượng xe q đơng.

6.2. Hướng phát triển

- Đề tài có thể áp dụng cho các bãi giữ xe quy mô nhỏ, khơng đòi hỏi hệ thống

phải hoạt động liên tục.

- Nếu muốn áp dụng cho các bãi xe quy mô lớn, đòi hỏi tính an ninh cao thì cần

phải cải tiến thêm với nhiều tính năng thơng minh hơn như: đọc biển số xe bằng

xử lý ảnh, lắp thêm cemera để giám sát an ninh, chống mất trộm xe, lắp thêm

cảm biến phân biệt xe máy và ơ tơ, thêm tính năng hướng dẫn chỗ đậu xe để tiết

kiệm thời gian gửi, mở rộng thêm nhiều làn cho xe ra và xe vào cùng với nhiều

máy quẹt thẻ để bãi xe không bị quá tải giờ cao điểm.37ĐỒ ÁN 2THIẾT KẾ VÀ THI CƠNG MƠ HÌNH NHÀ GIỮ XE TỰ ĐỘNGTÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Vi Điều Khiển Và Ứng Dụng Arduino Dành Cho Người Tự Học.

Phạm Quang Huy - Nguyễn Trọng Hiếu – NXB Bách Khoa Hà Nội.

2. Hướng Dẫn Sử Dụng Arduino.

Phạm Quang Huy, TS. Trương Đình Nhơn– NXB Thanh Niên.

3. Vi Điều Khiển Cấu Trúc Lập Trình Và Ứng Dụng.

Kiều Xuân Thực, Vũ Thị Hương, Vũ Trung Kiên – NXB Giáo Dục.

4. Website http://alldatasheet.com/

5. Website http://arduino.vn/

6. Website http://codientu.org/

7. Website http://webdien.com/

8. Website http://www.tailieu.vn/

9. Website http://wikipedia.com/38Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ PHẦN MỀM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×