Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nội dung nghiên cứu các điều kiện vĩ mô

Nội dung nghiên cứu các điều kiện vĩ mô

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.1.Căn cứ pháp lý

• - Quyết định 439 năm

2012 đưa nấm ăn vào

danh mục sản phẩm quốc

gia

• - Quyết định 1956/QĐTTG- Chính phủ Phê duyệt

đề án “ Đào tạo nghề cho

nông thôn đến năm 2020”

hộ trợ kỹ thuật cho người

trồng nấm.2.2.Tình hình kinh tế xã hội ảnh

hưởng đến sự ra đời của dự án

• Năm 2013, kinh tế

thế giới nói chung

đã có những dấu

hiệu phục hồi sau

giai đoạn khủng

hoảng 2008 –

2009Hà Nội

• .  Đầu năm 2013, tổng

sản phẩm (GDP) trên địa

bàn tăng 7,88% so cùng

kỳ năm trước. Đời sống

nhân dân thủ đô trong

những năm qua đã được

cải thiện rõ rệt. bình quân

thu nhập đầu người là

2.257 USD vào năm 2012

(khoảng 50 triệu đồng),

tăng 1,3 lần so với con số

1.697 USD vào năm 2008Bắc Ninh

• Năm 2012, tổng sản

phẩm trong tỉnh Bắc

Ninh ước đạt trên

13.600 tỷ đồng, tăng

12,3% so năm 2011,

đứng thứ 2 vùng ĐBSH

và thứ 9 tồn quốc.

GDP bình qn đầu

người đạt 67,4 triệu

đồng/năm (tương

đương 3.211 USD).2.3.Điều kiện về dân số và lao động

Hà Nội

• Ước tính dân số tồn

thành phố Hà Nội đến

tháng 12 năm 2012 là

6,9 triệu người tăng

2,2% so với năm 2011,

trong đó dân số thành

thị là 2943,5 ngàn

người chiếm 42,5%

tổng số dân và tăng

2,2% so với năm 20112.3.Điều kiện về dân số và lao động

Bắc Ninh

• Năm 2011, dân số Bắc

Ninh là 1.060.300 người,

mật độ dân số 1289 người/

km², vẫn là tỉnh có mật độ

dân số cao thứ 3 cả nước.

Bắc Ninh có một dân số trẻ

với nhóm tuổi lao động từ

15 đến 60 là 665.236

người, chiếm 64,93% tổng

dân số.3. Nghiên cứu thị trường3.1.Phân tích cung-cầu thị trường

về nấm tươi Hà Nội hiện nayTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nội dung nghiên cứu các điều kiện vĩ mô

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×