Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. Các phương thức thanh toán quốc tế

III. Các phương thức thanh toán quốc tế

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ngân hàng

chuyển tiền

(Remitter bank)(2)(1)(3)Người yêu

cầu chuyển

tiền (Remitter)07/16/1916/07/19Ngân hàng

trả tiền

(Paying Bank)(4)Người thụ

hưởng

(Beneficiary)PGS. TS Tran Huy Hoang38382. Thanh toán tín dụng chứng từ

(D/C- Documentary of credit)

2.1. Khái niệm: Là cam kết trả

tiền do Ngân hàng phát hành mở

theo chỉ thò của doanh nghiệp nhập

khẩu để trả tiền cho doanh nghiệp

xuất khẩu với điều kiện doanh

nghiệp xuất khẩu phải thực hiện

đầy đủ những qui đònh trong L/C.

07/16/1916/07/19PGS. TS Tran Huy Hoang39392.2. Thư

credit)tíndụng(L/C–LetterofL/Clà một phương tiện rất quan

trọng của phương thức thanh toán

tín dụng chứng từ. Thật vậy, nếu

không mở được L/C, thì phương thức

thanh toán này cũng không thể

được xác lập và người xuất khẩu

sẽ không giao hàng cho người

nhập khẩu.

07/16/1916/07/19PGS. TS Tran Huy Hoang40402.3. Các bên tham gia

 Người xin mở L/C (the applicant): nhà nhập khẩu.

 Ngân hàng mở L/C (the opening bank, issuing bank)

hay còn gọi là ngân hàng phát hành (the issuing

bank): ngân hàng đại diện nhà nhập khẩu.

 Ngân hàng thông báo L/C (the advising bank):

ngân hàng đại diện nhà xuất khẩu hay người

hưởng lợi.

 Người thụ hưởng (the beneficiary): nhà xuất khẩu

hoặc người được hưởng lợi chỉ đònh.

 Ngoài ra, trong phương thức thanh toán này còn

có các ngân hàng khác tham gia như: ngân hàng

xác nhận (the confirming bank), ngân hàng thanh

toán (the paying bank, NH chiết khấu hối phiếu

(negotiating bank).

07/16/1916/07/19PGS. TS Tran Huy Hoang4141Quy trình thanh toán

(7)Ngân hàng

mở L/C

(The Issuing Bank)(8)(6)

(2) Phát

hành

L/C(1) Đơn xin

mở

L/CThông báo (5)

(9)Bá

L/C (3)

BCT o cóBCTø

Applicant

(người

mua)07/16/19Ngân hàng

thông báo L/C

(The Advising

Bank)Hàng

Hóa

(4)PGS. TS Tran Huy HoangBeneficiary

(Người

bán)42 L/C trả ngay và L/C trả chậm.

 Các vấn đề có liên quan đến L/C được

Phòng thương mại quốc tế (ICC) phát hành,

hiện tại gọi là UCP No 500 (Ngày 1/7/2007

đãõ bắt đầu áp dụng UCP No 600.

 Khi sử dụng hình thức L/C cần lưu ý các

điểm sau : UCP là loại văn bản mang tính pháp lý tuỳ

ý, không mang tính bắt buộc. Tính bắt

buộc chỉ thể hiện khi áp dụng và dẫn

chiếu nó vào trong L/C.

 L/C độc lập với hợp đồng ngoại thương và

là bản cam kết trả nợ của Ngân hàng.

 Thời hạn hiệu lực của L/C được tính từ

ngày mở L/C đến ngày hết hiệu lực.

07/16/1916/07/19PGS. TS Tran Huy Hoang4343 Ngày hết hiệu lực của L/C phải sau ngày

giao hàng một khoảng hợp lý. Trong thời

gian hiệu lực của L/C, Ngân hàng phải

thực hiện cam kết trả tiền cho doanh

nghiệp xuất khẩu khi họ đã thực hiện

đầy đủ những nội dung ghi trong L/C.

 Thời hạn giao hàng là thời hạn qui đònh

doanh nghiệp xuất khẩu phải giao hàng cho

tổ chức vận tải chuyển tới đòa điểm nhập

hàng. Ngày giao hàng phải nằm trong thời

hạn hiệu lực của L/C, không được trùng với

ngày L/C hết hiệu lực

 Doanh nghiệp xuất khẩu có thể dùng L/C

như hình thức chiết khấu.07/16/1916/07/19PGS. TS Tran Huy Hoang44444. Thanh toán ủy thác nhờ thu ( collection)

 Đònh nghóa: là hình thức thanh toánmà nhà xuất khẩu sau khi giao

hàng cho nhà nhập khẩu, lập ủy

nhiệm thu nhờ ngân hàng thu hộ

trên cơ sở hối phiếu mà nhà

xuất khẩu đã ký phát.

 Các bên tham gia: người ủy thác

thu (xuất khẩu, người bán, chủ

nợ..), ngân hàng nhận ủy thác

thu, ngân hàng thu và người trả

tiền.

07/16/1916/07/19PGS. TS Tran Huy Hoang45454. Thanh toán ủy thác nhờ thu(collection)

Thực hiện nhờ thu các bên dựa

vào URC (the Uniform Rules for

Collection) do ICC phát hành.

Có hai loại nhờ thu : Nhờ thu trơn

(Clean Bill Collection) và nhờ thu

kèm chứng từ (phổ biến hơn).

Nhờ thu kèm chứng từ gồm :

 Trả tiền trao chứng từ

(Documents agaist payment – D/P)

 Trả tiền sau (Documents agaist

Acceptance – D/A)

07/16/1916/07/19PGS. TS Tran Huy Hoang4646Nhờ thu trơn (clean collection)

 Kháiniệm: Là phương thức thanh toán

nhờ thu mà trong đó người xuất khẩu

ủy thác cho ngân hàng phục vụ mình

thu hộ tiền ở người nhập khẩu dựa

trên hối phiếu do mình lập ra, còn

các chứng từ hàng hóa thì gởi

thẳng đến cho người nhập khẩu để đi

nhận hàng, tức là không kèm theo

một chứng từ nào ngoài hối phiếu.07/16/1916/07/19PGS. TS Tran Huy Hoang4747Foreign trade contractPrincipal

1(Seller)

2

– DraftRemitting bank

NH chuyeå

n CT(Buyer)

5Payment

Acceptance

advice

(draft

)

7DraweeGoods – services

DocumentsPaymentAcceptance

(draft)Payment3Acceptance

(draft)

Draft

Collection instruction6Draft4

Presenting bank

NH xuấ

t trình CTCollecting bank07/16/1916/07/19PGS. TS Tran Huy Hoang4848Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. Các phương thức thanh toán quốc tế

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×