Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
GIÁ BAO THANH TỐN= Lãi (L) + Phí (P)

GIÁ BAO THANH TỐN= Lãi (L) + Phí (P)

Tải bản đầy đủ - 0trang

TỶ LỆ PHÍ BTT

 Phí dịch vụ BTT:

Theo thơng lệ quốc tế: 0.5 – 1.1 % giá trị khoản phải thu

Tại mội số Ngân hàng trong nước :0.5-0.8 % giá trị khoản phải thu

Tại VIB Bank: 0.3- 0.6% giá trị khoản phải thu

 Lãi suất: căn cứ theo lãi suất cho vay ngắn hạn của Bank tại thời điểm

BTT. Lãi được tính trên mức ứng trước cho bên bán và số ngày thực tế kể

từ ngày ứng tiền đến trước ngày thanh toán các khoản phải thu .07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang92CĂN CỨ XÁC ĐỊNH PHÍ

BAO THANH TỐN

 Phí thẩm định đơn vị mua hàng

 Phí thẩm tra chứng từ các khoản phải thu

 Phí theo dõi giao hàng/ thực hiện hợp đồng

 Thơng báo tình hình các khoản phải thu

 Phí thu hộ các khoản phải thu từ Bên mua hàng

 Phí đảm bảo rủi ro07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang93 Phí: được thu ngay sau khi tiến hành giải ngân

 Lãi và khoản ứng trước: được thu một lần ngay sau

khi bên mua thanh toán các khoản phải thu07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang947. ĐIỀU KIỆN CÁC KHOẢN PHẢI THU

Doanh nghiệp cần chú ý các khoản phải thu không được bao thanh

toán thường phát sinh từ.

 Hợp đồng mua, bán hàng hóa bị cấm.

 Các giao dịch, thỏa thuận bất hợp pháp.

 Các giao dịch, thỏa thuận đang có tranh chấp.

 Các hợp đồng bán hàng dưới hình thức ký gửi.

 Các hợp đồng mua, bán hàng có thời hạn thanh tốn còn lại trên

180 ngày.

 Các hợp đồng liên quan đến các dự án thu tiền từng phần theo tiến

độ thực hiện.

 Các khoản phải thu đã được gán nợ hoặc cầm cố, thế chấp.

 Các khoản phải thu đã quá hạn thanh toán theo hợp đồng mua,

bán hàng.07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang958. HỒ SƠ BAO THANH TOÁN1. Hồ sơ pháp lý.

2. Hồ sơ đăng ký: Giấy đề nghị cấp hạn mức BTT hoặc

giấy đề nghị BTT.

3. Hồ sơ tài chính.

4. Bộ hồ sơ liên quan đến khoản phải thu bao gồm:Hợp đồng mua bán hàng hóa.

Hóa đơn bán hàng.

Phiếu xuất kho/ biên bản giao nhận hàng hóa.

Thơng báo chuyển nhượng khoản phải thu cho NH kèm theo

xác nhận và cam kết thanh toán trực tiếp cho NH từ đơn vị

mua hàng.5. Một số hồ sơ khác khi NH yêu cầu nếu thấy cần thiết

(bao gồm cả hồ sơ về TSĐB).

07/16/19

07/16/1917:07PGS.TS Tran

Tran Huy

Hoang

PGS.TS

Huy

Hoang96

96Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

GIÁ BAO THANH TỐN= Lãi (L) + Phí (P)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×