Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
C. BAO THANH TOÁN (FACTORING)

C. BAO THANH TOÁN (FACTORING)

Tải bản đầy đủ - 0trang

BAO THANH TỐN – CƠNG CỤ TÀI

TRỢ CÁC KHOẢN TRẢ CHẬM

1. Khái niệm: Bao thanh tốn là hình thức cấp tín

dụng ứng trước của NH cho bên bán hàng (NXK)

thơng qua việc mua lại các khoản phải thu phát sinh

từ việc bán hàng hoá, dịch vụ trả chậm đã được bên

bán hàng (NXK) và bên mua hàng (NNK) thoả thuận

trong hợp đồng mua bán hàng hố.

Là hình thức tín dụng gián tiếp tương tự như

chiết khấu thương phiếu.07/16/19

07/16/1917:07PGS.TS Tran

Tran Huy

Hoang

PGS.TS

Huy

Hoang83

832. TIỆN ÍCH

2.1. Đối với bên bán hàng:

 Có thể thu tiền hàng ngay thay vì phải

đợi đến kỳ hạn trả chậm.

 Hỗ trợ việc tăng doanh số bán hàng,

tăng tính cạnh tranh trên thị trường.

 Doanh số bán hàng càng cao thì

khoản ứng trước càng nhiều.

 Được sử dụng khoản phải thu để đảm

bảo một phần hoặc toàn bộ số tiền

ứng trước.

07/16/19

07/16/1917:07PGS.TS Tran

Tran Huy

Hoang

PGS.TS

Huy

Hoang84

84 Được hỗ trợ đánh giá tình hình kinh doanh, thơng tin

về thị trường và đối tác nhập khẩu.

 Khơng còn băn khoăn về sự phù hợp của Bộ chứng từ

(trong D/C)

 Tiết kiệm thời gian và chi phí trong việc theo dõi, thu

hồi khoản phải thu.07/16/19

07/16/1917:07PGS.TS Tran

Tran Huy

Hoang

PGS.TS

Huy

Hoang85

852.2. Đối với bên mua hàng:

 Được hưởng lợi ích taøi chính từ việc mua

haøng trả chậm.

 Gia tăng mức mua hàng trả chậm

 Đơn giản hoá các giao dịch thanh

toaùn tiền do chỉ phải thanh toaùn tập

trung về một mối.

 Không phải thực hiện các thủ tục phức

tạp như caùc phương thức thanh toaùn

quốc tế khaùc (D/C, Nhờ thu)07/16/19

07/16/1917:07PGS.TS Tran

Tran Huy

Hoang

PGS.TS

Huy

Hoang86

863. Phân loại BTT

• Căn cứ vào khả năng truy đòi: Miễn truy đòi và

được phép truy đòi.

• Căn cứ vào nghiệp vụ: Bao thanh toán thường

(truyền thống) và BTT kỳ hạn.

• Căn cứ phạm vi BTT: BTT trong nước và BTT quốc

tế.

• Căn cứ vào phương thức BTT: BTT từng lần và

BTT theo hạn mức.07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang87Tình hình sử dụng BTTViệt NamNH Á Châu

NH Phương Đông

NH Sacombank

và Techcombank

NH Hàng Hải

Công ty tài

chính dầu khí

VIB

07/16/19

07/16/1917:07NH UFJ của

Nhật

NH Deutsche

Bank của

Đức

NH Quốc Gia

Viễn ĐôngPGS.TS Tran

Tran Huy

Hoang

PGS.TS

Huy

Hoang88

884. THỜI HẠN BAO THANH TỐN

Khách hàng được bao thanh tốn với thời hạn hết

sức linh hoạt, phụ thuộc vào thời hạn còn lại

khoản phải thu. Cụ thể như sau:

 Thời hạn HĐ BTT từng lần: thời hạn tối đa 6

tháng;

 Thời hạn HĐ BTT theo hạn mức: hạn mức BTT

được cấp với thời hạn tối đa 12 tháng;

 Thời hạn thanh toán còn lại của mỗi khoản phải

thu: khơng q 180 ngày.

07/16/19

07/16/1917:07PGS.TS Tran

Tran Huy

Hoang

PGS.TS

Huy

Hoang89

895. PHƯƠNG THỨC BAO

THANH TOÁN BTT từng lần: là phương thức áp dụng đối với Khách hàng

(Bên bán hàng) có nhu cầu BTT từng lần. Mỗi lần BTT,

NH và Bên bán hàng thực hiện các thủ tục cần thiết và ký

Hợp đồng BTT đối với các khoản phải thu của Bên bán

hàng.

 BTT theo hạn mức: là phương thức áp dụng đối với Khách

hàng có nhu cầu BTT thường xuyên, kinh doanh ổn định.

NH và Bên bán hàng thoả thuận và xác định một hạn mức

BTT duy trì trong một khoảng thời gian nhất định. Trong

thời gian hiệu lực của Hợp đồng hạn mức BTT, Khách

hàng có thể vừa được ứng trước, vừa thanh toán khoản

ứng trước và đảm bảo số dư ứng trước không vượt quá hạn

mức ứng trước.

.

07/16/19

07/16/1917:07PGS.TS Tran

Tran Huy

Hoang

PGS.TS

Huy

Hoang90

90Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

C. BAO THANH TOÁN (FACTORING)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×